EU-Kommissionen dumper dansk klimaplan for husdyrproduktion

Danmark får et rap over nallerne for manglende ambition i forhold til at sænke CO2-udledningerne fra husdyrproduktionen. Landbrugsstyrelsen og Landbrug & Fødevarer pointerer dog, at EU-Kommissionen overser landbrugsaftalen fra sidste år.

Køers metanudledninger udgør en betydelig del af de samlede udledninger fra landbruget. EU-Kommissionen mener ikke, at Danmark har en plan for at nedbringe udledningerne, men det erklærer danske parter sig dybt uenige i.
Køers metanudledninger udgør en betydelig del af de samlede udledninger fra landbruget. EU-Kommissionen mener ikke, at Danmark har en plan for at nedbringe udledningerne, men det erklærer danske parter sig dybt uenige i.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Peter Ingemann Nielsen

BRUXELLES: Det er en "stor fejl", at Danmark ikke har større ambitioner for at nedbringe CO2-udledninger fra husdyrproduktionen, end tilfældet er.

Det mener EU-Kommissionen.

I et brev underskrevet af departementschef i Kommissionens landbrugsenhed, Wolfgang Burtscher, opfordres Danmark til at sende en revideret plan for, hvordan landet vil leve op til EU's fælles landbrugspolitik (CAP).

"Planen behandler ikke i tilstrækkelig grad emissioner fra husdyrproduktion. Der er ikke planlagt nogen omfattende indgreb for at mindske emissioner fra enterisk gæring, gødning eller foderhåndtering. Denne store fejl i interventionslogikken skal løses," lyder det i feedbacken.

'Enterisk gæring' er en betegnelse for processen, hvor husdyr producerer metan, som er en drivhusgas, der medvirker til global opvarmning. På tyve år er den opvarmende effekt af metan ifølge FN 84 gange så høj som CO2.

Fra 2023 skal EU-landene leve op til EU's fælles landbrugspolitik gennem en strategi, som landene selv har udarbejdet - og som er godkendt af Kommissionen. Det er denne strategi, som Kommissionen nu har givet feedback på. Førhen har landene skullet handle ud fra en fastsat ramme fra EU.

Nu skal landene korrigere planerne ud fra feedbacken. Men det er Danmark ikke uden videre indstillet på.

I et modsvar til Kommissionens feedback skriver vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, Louise Piester, at Danmark har lagt ambitiøse klimaplaner for landbruget i forbindelse med landbrugsaftalen fra oktober sidste år.

Kommissionens brev til Danmark

I et såkaldt "observationsbrev" har EU-Kommissionen undersøgt EU-landenes planer i forhold til at leve op til EU's fælles landbrugspolitik (CAP). Kommissionen undersøger blandt andet landenes behov, intentioner og målsætninger.

Brevet er en del af en proces om at få sin strategi godkendt af Kommissionen. Landene skal tage brevets observationer til efterretning og aflevere en revideret strategi.

Kommissionen afleverede sin feedback til Danmark i slutningen af marts, men dokumentet er først blevet offentliggjort nu.

Deadline for at sende sin strategi til Kommissionen var slutningen af 2021, men flere lande – blandt andre Tyskland og Belgien – mangler stadig at aflevere.

Landbrugsstyrelsen gør Kommissionen opmærksom på, at der i Danmark forskes i metanreducerende fodertilsætningsstoffer til husdyr, mere effektiv håndtering af gylle samt pyrolyse, hvor affald fra landbruget omdannes til brændstof.

Louise Piester skriver, at Danmark nu "vil se nærmere" på Kommissionens bemærkninger og "overveje" at omskrive dele af strategien, hvis man finder det "muligt og nødvendigt".

"EU's fælles landbrugspolitik er kun ét instrument ud af mange, når man skal adressere de politiske mål for fødevaresektoren i de kommende år, inklusive den grønne omstilling og reduktionen af miljø- og klimabelastningen fra sektoren," lyder det i det danske modsvar.

Selvom Kommissionen på nogle punkter kritiserer Danmark, får strategien dog også ros. Den bliver eksempelvis kaldt "komplet" og får også anerkendelse for ambitiøse målsætninger på mange områder.

Én ud af 237 bemærkninger

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men i en mail har Fødevareministeriet sendt en udtalelse til Altinget.

Her gør ministeriet opmærksom på, at feedbacken fra Kommissionen overordnet set er positiv.

"Til den danske plan er EU-Kommissionen kommet med samlet 237 bemærkninger, hvoraf nogle er overordnede, og andre er meget detaljerede observationer. Nedbringelse af CO2-udledninger fra husdyrproduktion er én af de i alt 237 bemærkninger," skriver ministeriet.

Men så let tager miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling ikke på kritikken.

I et debatindlæg i Altinget skriver organisationen, at Danmark bør tage kritikken til efterretning og komme med en mere gennemsigtig plan for, hvordan midlerne fra landbrugsstøtten skal bruges.

"Læser man udtalelsen til Danmark, efterlades man med indtrykket af, at de fra Kommissionens side tydeligt savner grøn ambition og vilje til at implementere regulering og indsatser, der skal få Danmark til at bidrage helhjertet til EU's grønne målsætninger. Det er en løftet pegefinger og en påmindelse om, at landbruget ikke er fritaget ansvar," lyder det.

Det, som EU-Kommissionen glemmer, er, at størstedelen af Danmarks ambitioner inden for klimaområdet håndteres nationalt.

Niels Lindberg Madsen
EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer: Danmarks klimaambitioner håndteres nationalt

Hos Danmarks største interesseorganisation for landbruget, Landbrug & Fødevarer, pointerer man omvendt, at EU's fælles landbrugspolitik ikke står alene, når det kommer til den førte landbrugspolitik i Danmark.

"Det, som EU-Kommissionen glemmer, er, at størstedelen af Danmarks ambitioner inden for klimaområdet håndteres nationalt," siger EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer, Niels Lindberg Madsen.

Han gør opmærksom på, at planerne for at nedbringe CO2-udledningerne fra husdyrproduktion er en del af landbrugsaftalen og ikke finansieres af EU's fælles landbrugspolitik. Derfor er de planer ikke inkluderet i Danmarks strategi sendt til Kommissionen, lyder det.

Han opridser, hvad landbrugsaftalen indeholder af ambitioner for husdyrproduktionen:

"På husdyrområdet drejer det sig for eksempel om krav til hyppigere udslusning af gylle fra svinestalde og krav om at nedbringe udledningen fra husdyrenes fordøjelse. Der er ambitioner om at nedbringe udledningen fra husdyrsektoren både på kort sigt og på længere sigt, i takt med at der kommer nye løsninger," siger Niels Lindberg Madsen.

Fødevareministeriet oplyser, at der er planlagt møder med Kommissionen i maj, og herefter er det Fødevareministeriets ambition at sende en opdateret plan i juni, som kan blive godkendt tidligt på efteråret.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Lindberg Madsen

EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1990)

Louise Piester

Vicedirektør, Landbrugsstyrelsen
cand. jur. (Københavns Uni, 2000)

0:000:00