Kommentar af 
Jakob Wind

EU’s økonomiske mirakel ligger lige for næsen af os

EU sakker bagefter USA eller Kina. Derfor må og skal den nye EU-kommission fuldende integrationen af det indre marked efter parlamentsvalget i juni, skriver Jakob Wind.

Charles Michel og Enrico Letta til topmøde i Bruxelles 18. april.
Charles Michel og Enrico Letta til topmøde i Bruxelles 18. april.Foto: Omar Havana/AP/Ritzau Scanpix
Jakob Wind
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Torsdag 18. april var den tidligere italienske premierminister Enrico Letta på alles tunger til EU-topmødet i Bruxelles. Letta havde nemlig et vigtigt stykke papir med til de 27 stats- og regeringschefer.

Med titlen ’Meget mere end et marked’ mødte Letta op til topmødet med et bud på, hvordan EU’s indre marked kan fuldendes – og gøres ”sexet”, som han selv formulerede det. Hovedbudskabet er, at EU’s mulige økonomiske vidunder har ligget under vores næsetip hele tiden: det indre marked.

Det er afgørende for europæiske virksomheders konkurrenceevne at nedbryde de nationale barrierer for transeuropæiske investeringer.

Jakob Wind

Letta anerkendte selv, at reformer af det indre marked nok ikke er det, som kan få flest til at slå øjnene op. Men beslutningen om at lave det indre marked for mere end tre årtier tilbage er nok en af de mest revolutionerende og livsforandrende aspekter af EU-samarbejdet, vi nogensinde har oplevet.

Det er svært helt at begribe, hvad det indre marked har betydet for os i Danmark. Over en halv million arbejdspladser er affødt derfra og 47.500 kroner ekstra i gennemsnit per beskæftiget dansker i årlig indkomst. Den frie bevægelighed for personer, varer, kapital og tjenesteydelser har bundet EU’s økonomier så meget sammen, at det er svært at tænke en hverdag uden.

På trods af de økonomiske succeser er det indre marked ikke fulgt med udviklingen i verdensøkonomien. Fællesmarkedet har ikke i sin struktur kunnet sikre EU’s økonomiske vidunder i konkurrence med USA, Kina og mange andre lande, der siden lancering af det indre marked i 1993 har formået at udfordre EU-landenes økonomiske magt betydeligt. Letta peger i sin rapport på, at i perioden 1993-2022 er USA’s BNP per indbygger steget med 60 procent mens den i EU kun har steget med knap 30 procent.

At EU sakker bagud, har hæmmet vores innovation, produktivitet, jobskabelse og økonomiske autonomi til sammenligning med USA og Kina, lyder det fra Letta-rapporten. Dette skyldes, at vi aldrig blev færdige med det. Europas markeder er simpelthen ikke fuldt integrerede på samme måde, som man ville se internt i et land som netop USA eller Kina.

Læs også

Vi har i tre årtier ignoreret at sammenkoble flere afgørende byggesten for Europas økonomier. Letta peger for eksempel på vores energisektor, telekommunikation, forsvarsindustri, sundhedssektor, transport og ikke mindst vores finanssektor.

I forhold til sidstnævnte er den såkaldte kapitalmarkedsunion afgørende. Konceptet kan godt lyde som noget, der er bedst gemt væk dybt nede i teoribøgerne på økonomistudiet, men det er imidlertid ekstremt vigtigt for en levedygtig europæisk økonomi.

I dag er Europas kapitalmarkeder nemlig dybt fragmenteret i de enkelte medlemslande. Forskellig lovgivning fra medlemsland til medlemsland gør det svært for små og mellemstore virksomheder at udstede obligationer til at finansiere investeringer med og borgere og pensionsfonde at købe obligationerne på tværs af landene.

Det er essentielt, at den nye EU-kommission fuldender integrationen af det indre marked efter valget 9. juni.

Jakob Wind

Derfor har firmaer ikke samme nemme adgang til kapital som for eksempel i USA. I stedet er europæiske SMV’er i høj grad afhængig af lån fra banker for at skaffe kapital.

I EU har vi i 33 billioner euro i private opsparinger, som meget bedre kunne udnyttes til langsigtede investeringer på tværs af grænserne. Konsekvensen er, at EU’s virksomheder ikke har let adgang til kapital til at ekspandere virksomheden. Derfor har europæiske virksomheder sværere ved at konkurrere med andre virksomheder globalt og må derfor få kapital uden for EU eller flytte helt væk.

Derfor er det afgørende for europæiske virksomheders konkurrenceevne at nedbryde de nationale barrierer for transeuropæiske investeringer. Etablering af kapitalmarkedsunionen vil skabe nye og fleksible investeringsmuligheder for investorer samtidig med at diversificere virksomhedernes adgang til kapital. Alt i alt vil det betyde større vækst.

Læs også

En anden vigtig del af reformerne for det indre marked er energisektoren. Med Ruslands invasion af Ukraine så vi, hvordan energipriserne steg i vejret, når vi ikke længere ville købe russisk gas og finansiere krigsøkonomien. Samtidig så vi også markant forskellige elpriser på tværs af grænserne. I dag er der varierende regler i energisektoren på tværs af medlemslandene, barrierer for handlen med og transporten af energi samt forskellige statsstøtteordninger.

Dette kalder på bedre konkurrencevilkår på energimarkedet i Europa. I sidste ende giver det billigere energi til forbrugerne og en mere effektiv brug af skattekroner.

En sidste ting, der er værd at fremhæve, er Europas forsvarsindustri. Ligeledes er der med Ruslands vedblivende trussel mod Europa begyndt at komme ryster om vores pinligt lille forsvarsindustri. Letta fremhæver, at 78 procent af de våben, vi har sendt til Ukraine, er produceret uden for EU.

Forsvarsindustrien er i dag meget bundet op på de divergerende medlemslandes politiske ambitioner, reguleringer og nationale kapabiliteter, ikke europæiske.

Letta lægger op til at bryde det nationale monopol og sikre reel konkurrence om produktionen af militærudstyr. Det skal være nemmere for lande at tegne kontrakter med udbydere i flere lande og lave samarbejdsaftaler om indkøb af forsvarsudstyr. Samtidig skal EU generelt understøtte sin forsvarsindustri mere i stedet for de enkelte lande, der kan give unfair fordele til national produktion.

Det er essentielt, at den nye EU-kommission fuldender integrationen af det indre marked efter valget 9. juni. Kun på den måde kan vi sikre vores vækst og sikkerhed i Europa.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Enrico Letta

Præsident for Jacques Delors-instituttet, fhv. premierminister, Italien

Jakob Wind

Landsformand, Europæisk Ungdom
stud.scient.pol. (Københavns Uni.)

0:000:00