Debat

Kofod: Arbejdervenlig frihandelsaftale med USA

DEBAT: Samtlige grundlæggende ILO-arbejderkonventioner er blevet skrevet ind i Europa-Parlamentets forhandlingsmandat til frihandelsaftalen mellem EU og USA. Det er en klar socialdemokratisk sejr, skriver Jeppe Kofod (S). 

Takket være en massiv socialdemokratisk indsats, er det lykkedes at flikke et arbejdervenligt forhandlingsmandat sammen fra Europa-Parlamentets side, skriver Jeppe Kofod (S). 
Takket være en massiv socialdemokratisk indsats, er det lykkedes at flikke et arbejdervenligt forhandlingsmandat sammen fra Europa-Parlamentets side, skriver Jeppe Kofod (S). Foto: Socialdemokraterne.dk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jeppe Kofod (S)
Medlem af Europa-Parlamentet

Frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP) lever et lidt stille liv i den offentlige debat. Altså, når man taler om, hvor meget debatten fylder.

Kigger man på tonen i debatten, så går det imidlertid ikke ligefrem stille for sig. Nej, så er TTIP en katastrofe. Et frontalangreb på både den danske model, arbejdstagernes rettigheder og intet mindre end retten til at bestemme i vores eget land – hvis man altså skal tage blandt andre Folkebevægelsen mod EU's Rina Ronja Karis udmeldinger for gode varer. Det skal man ikke.

Arbejdervenligt mandat på plads
For sandheden er, at det, takket være en massiv socialdemokratisk indsats, er lykkedes at flikke et solidt forhandlingsmandat sammen fra Europa-Parlamentets side.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

For første gang er det lykkedes os at få skrevet samtlige otte grundlæggende ILO-arbejderkonventioner ind i teksten. Det er en klar socialdemokratisk sejr.

Vores TTIP-forhandlingsmandat bliver altså det første officielle Europa-Parlaments-dokument, der understreger, at tvangsarbejde og børnearbejde ikke må finde sted, at der skal være ligeløn, at man ikke må diskriminere i hverken ansættelse eller beskæftigelse, at man har foreningsfrihed, organisationsret og kollektiv forhandlingsret.

Det er helt forkvaklet, når TTIP-forhandlingerne omtales som et angreb på den danske model eller på europæiske arbejdstagerrettigheder. 

Jeppe Kofod (S)
Medlem af Europa-Parlamentet

Det er ting, vi med rette tager for givet i Danmark. Men det er det ved den søde grød ikke i resten af verden – heller ikke nødvendigvis i USA.

Forvaklet kritik af TTIP
Derfor er det helt forkvaklet, når TTIP-forhandlingerne omtales som et angreb på den danske model eller på europæiske arbejdstagerrettigheder. Tværtimod vil en god TTIP-aftale være en løftestang for de millioner og atter millioner af amerikanske arbejdere, som ikke har adgang til at organisere sig i en fagforening.

Det er blandt andet også derfor, at LO, FTF og Akademikerne alle bakker op om TTIP-forhandlingerne. Men det glemmer man desværre ofte i debatten.

Og netop rettigheder over en bred kam har været en af mine hjertesager, når jeg, som ordfører for Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, har forhandlet TTIP.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de borgerlige og liberale, særligt i DF’s ECR-gruppe, har ønsket at rense teksten klinisk for enhver henvisning til arbejdstagerrettigheder.

Men det lykkedes dem ikke. Derfor står der også nu, sort på hvidt, at enhver aftale, der indgås mellem EU og USA, skal tage hensyn til arbejdstagerrettigheder, produkt- og fødevaresikkerhed, miljøet og forhindre social dumping. Også når det kommer til det ømtålelige emne om investorbeskyttelse, også kaldet ISDS, har vi gjort enorme landvindinger.

Åbenhed om investorbeskyttelse
Først dog et par ord om ISDS. Det er vigtigt ikke at stirre sig blind på, at investorbeskyttelse automatisk må være noget skidt. For igen er sandheden en ganske anden, end hvad man måske skulle tro, når man hører yderfløjene råbe vagt i gevær.

Man kunne nemt forledes til at tro, at investorbeskyttelse kun kom USA og amerikanske virksomheder til gavn. Det passer ikke.

Også danske virksomheder har brug for en grundlæggende beskyttelse for deres massive investeringer i USA. Det kan vi give dem med en god og robust TTIP-aftale.

Der er ingen tvivl om, at der har været nogle grimme eksempler tidligere. Alene det faktum, at der kan opstå tvivl om suveræne landes ret til at lovgive, er et klart demokratisk problem. Derfor er det også vigtigt, at vi får gjort op med fortidens ISDS-mekanismer. Det skal gøres ordentligt. Det skal gøres demokratisk, og det skal gøres fuldstændigt åbent.

Derfor har vi også lagt os i selen for at kræve, at enhver tvistbilæggelsesordning, som det hedder i EU-sproget, skal være underlagt demokratisk kontrol, åbenhed i sagsbehandlingen, krav om professionelle dommere, offentlige høringer, en ankeordning, og at både EU’s og medlemslandenes ret til at lovgive og dømme i nationale domstole respekteres fuldt ud.

De garantier løfter vi nu videre over i Europa-Parlamentets endelige forhandlingsindstilling, når vi går til afstemning på onsdag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeppe Kofod

Selvstændig rådgiver i Kofod Global, fhv. udenrigsminister, MF og MEP (S)
BA.scient.soc. (Roskilde Uni. 2004), MA i public administration (Harvard 2007)

0:000:00