Kommissær om social offensiv: EU-landene bliver i førersædet

FAIRNESS: EU-Kommissionen fremlægger snart sit bud på et nyt sæt sociale rettigheder for europæerne. Men EU-landene vil fortsat have ansvaret for social- og beskæftigelsespolitikken, siger kommissær.

Selvom EU-Kommissionen vil give op til 20 nye "rettigheder" til EU-borgerne, vil medlemslandene stadig være i førersædet, siger EU-Kommissær Marianne Thyssen.<br><br>
Selvom EU-Kommissionen vil give op til 20 nye "rettigheder" til EU-borgerne, vil medlemslandene stadig være i førersædet, siger EU-Kommissær Marianne Thyssen.

Foto: Lukasz Kobus/EU-Kommissionen
Michael Hjøllund

EU-Kommissionen er klar til at spille vores rolle, men tyngdepunktet i social- og arbejdsmarkedspolitikken vil forblive nationalt og lokalt.

Marianne Thyssen
EU-kommissær for beskæftigelse

BRUXELLES: EU skal blive bedre til at balancere hensynet til økonomi og konkurrenceevne med hensynet til almindelige menneskers sociale sikkerhed og tryghed.

Det mener EU-Kommissionen, der gør klar til at fremlægge sit endelige forslag til en række nye ”sociale rettigheder”, som skal gælde EU-borgerne.

”Vi har brug for at forsvare og udvikle en europæisk social model,” lød det fra EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker på en konference i Bruxelles om det kommende udspil.

Dokumentation

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

8. marts 2016 igangsatte Europa-Kommissionenen høring og fremlagde en første foreløbig skitse over det, der skal blive til den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den består af 20 principper for sikring af europæerne på fremtidens arbejdsmarked.

Dette initiativ er en del af det arbejde, kommissionen har iværksat med henblik på en dybere og mere retfærdig økonomisk og monetær union (ØMU). Initiativet er derfor rettet mod euroområdet, men andre EU-lande kan tilslutte sig, hvis de ønsker det.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder bør ifølge EU-Kommissionen bygge på og supplere gældende EU-ret på det sociale område med henblik på at styre politikkerne på en række områder, som har betydning for velfungerende og retfærdige arbejdsmarkeder og velfærdssystemer i de deltagende medlemsstater.

Politikområderne er grupperet under tre hovedoverskrifter

  • lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, herunder kompetenceudvikling og livslang læring og aktiv støtte til beskæftigelse, forøgelse af beskæftigelsesmulighederne, fremme af overgangen mellem forskellige statusser og forbedring af den enkeltes beskæftigelsesegnethed
  • rimelige arbejdsvilkår og fastlæggelse af en hensigtsmæssig og troværdig balance af rettigheder og forpligtelser mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og mellem fleksibilitets- og sikkerhedselementer, fremme af jobskabelsen, besættelse af ledige stillinger og virksomhedernes tilpasningsevne samt fremme af social dialog
  • tilstrækkelig og holdbar social beskyttelse og adgang til grundlæggende tjenesteydelser af høj kvalitet, herunder sundhedspleje og langtidspleje, for at sikre en værdig tilværelse og beskyttelse mod risici og give den enkelte mulighed for at deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet og i samfundet mere generelt.

Under disse tre overskrifter er der blevet indkredset 20 politikområder, til hvilke der er knyttet forskellige principper.

Læs hele Europa-Kommissionens faktaark om den sociale søjle her.


Altinget logoEU
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget eu kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00