Mindeord: Ambassadør Jørgen Korsgaard-Pedersen (89)

Forhenværende presseråd Flemming Axmark skriver mindeord om ambassadør Jørgen Korsgaard-Pedersen, der er gået bort, 89 år gammel.

Claudia Steenhard

’Frihed er det bedste guld!’ tænkte nu afdøde ambassadør Jørgen Korsgaard-Pedersen for sig selv som 63-årig. Som tænkt, så gjort. Han tog afsked med udenrigstjenesten, som han havde tjent i 37 år, for at indlede en ny livsbane, hvor han havde lysten og ikke pligten som udgangspunkt.

Det blev udgiverselskabet Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som han viede sine kræfter til. I egenskab af cand.jur. fra 1957 varetog han et vedkommende hverv som juridisk konsulent, hvorigennem han fik lejlighed til at følge det hæderkronede gamle selskabs virke.

Overlærersønnen fra Hjallese kom til Udenrigsministeriet 1958.

0:000:00