Debat

S-kandidat: Løsningen på systematisk løndumpning er automatisk tidsregistrering for alle arbejdstagere EU

Senest vandt en italiensk VVS'er en faglig strid om manglende udbetaling af 161.000 kroner som følge af arbejdsgiverens systematiske manipulation af arbejdstiden. Sagen kunne være undgået, hvis alle europæiske arbejdstagere får et elektronisk ID, der registrerer arbejdstiden, skriver kandidat til europaparlamentsvalget Andi Helbo Sejersen (S). 

EU bør tage lederskab i at implementere disse ændringer og arbejde på tværs af medlemslandene for at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af reglerne, dog i respekt for medlemslandenes nationale aftalesystemer, skriver Andi Helbo Sejersen.
EU bør tage lederskab i at implementere disse ændringer og arbejde på tværs af medlemslandene for at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af reglerne, dog i respekt for medlemslandenes nationale aftalesystemer, skriver Andi Helbo Sejersen.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Systematisk svindel er desværre ikke en isoleret hændelse.

Den nylige sag som Blik- & Rørforbundet afdækkede den 12. februar, hvor en italiensk VVS'er vandt en faglig strid om manglende udbetaling af 161.000 kroner som følge af arbejdsgiverens systematiske manipulation af arbejdstiden, er blot ét eksempel på et udbredt problem på det danske og europæiske arbejdsmarked.

Denne form for systematisk løndumping og svindel skader ikke kun de berørte arbejdstagere, men underminerer også fundamentet i vores samfund. 

Sagen, der udspillede sig på det prestigefyldte byggeri af "supersygehuset nyt OUH" under ledelse af Region Syddanmark, er desværre ikke en isoleret hændelse. Blik- og Rørforbundet har advaret om, at lignende sager vil komme til overfladen i nær fremtid.

Det er vigtigt at forstå, at dette ikke blot er et enkeltstående tilfælde, men snarere et symptom på et større problem, der kræver kollektiv handling.

Læs også

Arbejd 60 timer, få løn for 37
Det er naturligvis bemærkelsesværdigt, at denne sag omfatter et offentligt byggeri. Dette rejser spørgsmålet om nødvendigheden af en revision af EU's udbudsdirektiv, for at sikre større gennemsigtighed og stærkere retningslinjer for brugen af underleverandører.

Der er nemlig brug for både, at det juridiske ansvar og forpligtelsen til overholdelse af overenskomster kan placeres, følges op og eventuelt sanktioneres.

Indførsel af sociale klausuler, skærpede arbejdsmiljømæssige forpligtelser og mindstekrav om overholdelse af OECDs anbefalinger kunne være et udgangspunkt.

Andi Helbo Sejersen
Paramediciner og fællestillidsrepræsentant. Kandidat til Europa-Parlamentet (S).

Indførsel af sociale klausuler, skærpede arbejdsmiljømæssige forpligtelser og mindstekrav om overholdelse af OECDs anbefalinger kunne være et udgangspunkt.

Men for at vende tilbage til kernen i den aktuelle sag, er det vigtige nemlig den dokumentation, der ligger til grund for fagforeningens succes i sagen.

Den ansatte var officielt ansat til 37 timer om ugen – og blev aflønnet herefter – men i realiteten arbejdede han i stedet omkring 60 timer om ugen. Svindlen blev blandt andet muliggjort ved at misbruge den ansattes underskrifter. Dette er afdækket i flere fagblade.

Dokumentationen, der blev fremlagt af fagforeningen, inkluderede nøjagtige registreringer af medarbejderens adgang til den ellers lukkede byggeplads via sit adgangskort.

Indfør nu det ID-kort 
Brugen af et ID-kort kombineret med objektiv elektronisk registrering af arbejdstiden har vist sit værd, både for arbejdstagerne gennem fagforeningerne og for tilsynsmyndighederne.

Dette understreger behovet for at indføre en obligatorisk ID-kortløsning for alle europæiske arbejdstagere gennem EU-lovgivning.

Dette bør gerne suppleres med kravet fra arbejdstidsdirektivet om objektiv elektronisk registrering af arbejdstiden, som allerede er blevet vedtaget af Folketinget som dansk lov (L68) og træder i kraft 1. juli 2024.

Dette understreger behovet for at indføre en obligatorisk ID-kortløsning for alle europæiske arbejdstagere gennem EU-lovgivning.

Andi Helbo Sejersen
Paramediciner og fællestillidsrepræsentant. Kandidat til Europa-Parlamentet (S).

En sådan kombination af eksisterende lovgivning, indførelse af ID-kortet og skærpelse af udbudsbetingelserne vil give afgørende redskaber til bekæmpelse af svindel og social dumping.

Det vil ikke blot beskytte arbejdstagerne, men også skabe et mere retfærdigt og bæredygtigt arbejdsmarked i hele Europa.

EU bør tage lederskab i at implementere disse ændringer og arbejde på tværs af medlemslandene for at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af reglerne, dog i respekt for medlemslandenes nationale aftalesystemer, blandt andet den Danske model.

Ved at tackle systematisk svindel på tværs af grænserne, kan vi skabe et arbejdsmarked, der er baseret på integritet, retfærdighed og respekt for arbejdstagerne.

Dette er ikke kun en udfordring for Danmark, men for hele det europæiske fællesskab, og det kræver en koordineret og ihærdig indsats for at opnå en positiv forandring.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andi Helbo Sejersen

Kandidat til Europa-Parlamentet (S), Paramediciner og fællestillidsrepræsentant

0:000:00