Flere lande har set stort på EU's økonomiske rammer. Nu kæmper de mod tiden i jagten på nye spilleregler

Efter at en række EU-lande nærmest systematisk har ignoreret de regler, der lægger rammerne for deres økonomier, reformeres EU's finanspolitiske regler nu. Men det er svært at blive enige om hvordan, og fra årsskiftet træder de gamle i kraft efter at have været sat ud af spillet siden coronakrisen.

De nuværende regler har for længst vist sig at være tandløse. Lige før udbruddet af corona-pandemien havde tolv EU-medlemsstater en offentlig gæld, der oversteg 60 procent af bruttonationalproduktet (BNP).
De nuværende regler har for længst vist sig at være tandløse. Lige før udbruddet af corona-pandemien havde tolv EU-medlemsstater en offentlig gæld, der oversteg 60 procent af bruttonationalproduktet (BNP).Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Natacha López

Torsdag mødes EU's finansministre for at drøfte reformen af EU's finanspolitiske regler.

I april foreslog Europa-Kommissionen nye regler, der skal give EU-landene med stor gæld større ejerskab over processen, arbejde på delmål og stramme overvågningen af overholdelsen af reglerne.

"Den vigtigste ændring er en mere langsigtet tilgang. De ønsker at fokusere på udviklingen og risiciene ved statsgælden frem for på de årlige budgetunderskud," siger Jonas Eriksson, økonom hos Sveriges institut for europapolitiske studier, SIEPS.

Altinget logoEU
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget eu kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00