Ungdomspolitikere: Alternativet har misforstået EU

DEBAT: Alternativets engagement i DIEM25-bevægelsen vidner om, at partiet har misforstået EU som politisk og ideologisk kampplads. DIEM25 består af populistiske bevægelser, der eksperimenterer med EU, skriver Kira Marie Peter-Hansen (SFU) og Casper Pedersen (VU).

Af Kira Marie Peter-Hansen (SFU) og Casper Pedersen (VU) 
Kandidater til Europa-Parlamentet for hhv. Socialistisk Folkepartis Ungdom og Venstres Ungdom

I et interview i Altinget 22. april begrunder Alternativets EU-ordfører, Rasmus Nordqvist, partiets engagement i den paneuropæiske og tværpolitiske DIEM25-bevægelse med argumentet om, at Alternativet vil være en del af noget større på EU-plan.

Det er under påskud af, at man i bevægelsen og i Alternativet ”leger”, at de transnationale lister til Europa-Parlamentsvalget næste år alligevel blev til noget, og at DIEM25-bevægelsen er den eneste, der kan redde EU fra sin demokratiske krise.

Alternativet har dog grundlæggende misforstået, hvordan EU som politisk kampplads fungerer.

Alternativet svigter EU ved at hoppe med på populistiske eksperimenter
DIEM25-bevægelsen består af et kludetæppe af mere eller mindre populistiske bevægelser på tværs af EU, som har haft mere eller mindre succes, herunder typer som Benoît Hamon, der stillede op til præsidentvalget i Frankrig, den tidligere græske, kommunistiske finansminister, Yanis Varoufakis, og det tjekkiske piratparti. Formålet med DIEM25 er at redde EU fra sig selv og undgå, at for eksempel Brexit spreder sig til andre lande.

Svaret for DIEM25 er øget demokratisering i EU, som på lang sigt skal ende ud i en helt ny forfatning i EU med vedtagelse i år 2025.

Det er en nobel og sympatisk tanke, som Alternativet og DIEM25 fremlægger, men løsningen er desværre helt afmarcheret. Tiden er ikke til flere eksperimenter, men til konkrete og realistiske løsninger, som befolkningerne i EU kan forholde sig til.

Hvis folk skal overbevises om EU's stadigt stigende relevans, så er det på høje tid, at partier og politikere leverer nogle løsninger på de problemer, som europæerne med rette har højt på dagsorden.

Alternativet og resten af DIEM25 overser, at de selv er en ligeså stor del af problemet, fordi de med flyvske løfter og urealistiske mål gør det sværere for ansvarsbevidste politikere at nå i mål med løsninger på de udfordringer, som folk snakker om over deres aftensmad.

Hvis Alternativet gerne vil arbejde for, at EU vinder sin legitimitet tilbage, bør de i stedet arbejde for konkrete, europæiske løsninger i stedet for at være platform for populistiske eksperimenter. 

Alternativet har misforstået EU som politisk og ideologisk kampplads
Udover kampen for en hel ny grundlov for EU i 2025, er Alternativets anden begrundelse for at gå med i DIEM25-eksperimentet, at DIEM25 arbejder på tværs af landegrænser og politiske holdninger.

Her viser Alternativet igen, at de har misforstået, hvordan EU fungerer som politisk og ideologisk kampplads.

For allerede i dag organiserer alle partierne sig på tværs af landegrænser, erfaringsudveksler, fører fælles kampagner og politikudvikler sammen på europæisk plan. Radikale Venstre og Venstre sidder for eksempel i samme gruppe i Europa-Parlamentet, hvor deres kollegaer herudover også tæller politikere fra Belgien, Spanien og Bulgarien.

Modsat DIEM25 vælger man dog at organisere sig på baggrund af sit ideologiske ståsted fremfor ud fra enkeltsager, der til tider kan virke mere populistiske end realpolitiske. Og det er der en meget god grund til. For mens de politiske grupperinger i EU kan finde fælles, politisk ståsted, optager DIEM25 ukritisk alle slags medlemmer og har blandt andet flirtet med Femstjernebevægelsen i Italien; en bevægelse, som har været kendt som en stærk EU-kritisk bevægelse.

Det er en bevægelse, som det EU-positive parti, Alternativet, nu må finde enighed med, og fremfor at kunne kæmpe med ligesindede for fælles værdier er Alternativet tvunget til at kæmpe for enkeltsager, hvor de i DIEM25-bevægelsen er enige og ellers bekæmpe hinanden resten af tiden.  

Hermed ikke sagt, at man ikke kan og skal samarbejde med partier og bevægelser, der ikke ligner en selv på alle punkter. Men som politisk parti har man et ansvar for, at man ikke primært organiserer sig i enkeltsagsbevægelser, men i stedet danner fælles front med ligesindede partier i kampen for at forandre Europa.

EU har brug for samarbejde, ikke populistiske enkeltsager
EU må ikke blive til en platform, hvor fokus kun bliver på enkeltsagsbevægelser. EU skal afspejle, at der også på tværs af landegrænser er nogle store, ideologiske forskelle, og at de enkelte ideologier har deres forskellige svar på EU's udfordringer.

De politiske ideologier er samtidig garanten for, at de enkelte partier har en større vision og sigte i deres politik og ikke forfalder til populistiske enkeltsager.

Hvis enkeltsagsbevægelser er ens primære fokus, fjerner man som parti fokus fra de ideologiske uenigheder og kampe, som netop er det, der er og skal være drivkraften i politik og i udviklingen af Europa.

Forrige artikel Bendt Bendtsen: Anti-demokratiske tilstande i EU bør straffes økonomisk Bendt Bendtsen: Anti-demokratiske tilstande i EU bør straffes økonomisk Næste artikel DTL-direktør: Godt at regeringen ikke lader sig intimidere af EU-kommissær DTL-direktør: Godt at regeringen ikke lader sig intimidere af EU-kommissær
 • Anmeld

  Jan Kristoffersen

  Her er et par konkrete og realistiske løsninger

  Kære Kira-Marie Peter Hansen og Casper Pedersen,

  Jeg er meget enig i, at befolkningerne i EU og Europa skal kunne forholde sig til konkrete og realistiske løsninger.

  Tillad mig at pege på nogle af de grundlæggende problemer, og tillad mig også at pege på et par konkrete og realistiske løsninger.

  Miljø og klimakrise, usikre finansielle institutioner, demokratisk legitimitet i EU-systemet.

  I relation til miljø og klima, er det efter min opfattelse et stort problem, at Danmark stemmer for, at vi kan ødelægge naturen i Ministerrådet. Problemet bliver endnu større, når det viser sig, at Danmark højst sandsynligt, vil fortsætte med at udstede dispensationer, så der kan sprøjtes med pesticider der skader bierne.

  En løsning på det kunne være, at lade Kommissionen få en mere udfarende rolle på miljøområdet. Hvad tænker I om det?

  Vi skal omstille fra kul og olie til vedvarende energi.

  Et forslag kunne være en EU-co2 skat, der indføres nationalt, og hvor den eneste betingelse for at opkræve skatten er, at provenu skal gå til skattelettelser for borgerne. Canada har en sådan skat, så det er altså ikke nye urealistiske tanker. Hvad tænker I om det?

  Vi har finansielle institutioner med balancer der er større end det land, de har hovedsæde i. Det er et nationalt sikkerhedsproblem, at have banker der er for store til at de må gå ned.

  Kunne man forestille sig, at bankernes balance maksimalt må udgøre 20% af BNP set over en rullende tre årig periode?

  Ved sidste EU-parlamentsvalg stemte 42,54 %, og i Danmark var det 56,3 %.

  Vi taler for lidt EU til dagligt, og en løsning kunne være, at det var folketingets fagudvalg der behandlede EU-lovgivning i stedet for Europaudvalget. Vil I være med til at presse jeres folketingsgrupper til det?

  Tak for oplæg til debat.

  Bedste hilsner,
  Jan Kristoffersen,
  Folketingskandidat. Alternativet.
  Aspirant, Europaparlamentet

 • Anmeld

  Kim Nieksen · Cand jur

  EU som kamplads

  I er demokrati mødes meninger og brydes mod hinanden således at der formentlig træffes en fælles beslutning.
  Det er svært at se EU opfylder det kriterium ligesom EU skulle udvikle sig til at bleve en socialistisk konstruktion.
  Den øknomiske politik er barserde på en yderst liberalistisk økonomisk tænkning der er traktatsfæstede.
  Det har fået indflydelse på fordelingspolitikken og for det sociale sikkerhedsnet for mennesker uden for det ordinære arbejdsmarked.
  Det er en politi SF førte i 2012 og som forsvar for den kaldet for nødvendighedens politik, selvom den harmonerede med de anbefalinger fra EU - kommissionen.
  SF og S har sammen med de andre borgerlige partiet for nylige besluttede, at de fleste offentlige virksomheder skal privatiseres.
  Investorerne gør det formentlig med et afkast for øje, og dette kan opnås enten ved forringelse af løn - og ansættelsesvilkår eller service forringelser, eller at serviceydelsen bliver dyrere for forbrugerne.
  Der er eksempler med offentlig virksomhed blev etablerede via skatteborgernes penge som viste sig at være økonomiske gunstige, der blev solgt til kapitalinvesteringsselskaber, der enten fik minimere deres skat eller slet ikke betalte skat.
  SF s Holger K Nielsen har argumenteret for afskaffelse af forsvarsforbeholdet med den virkning at EU kan blive en endnu militærmagt.
  Dette ligger langt fra SF s oprindelige meget kritiske holdning til militæroprustning - og troen på at flere militærmagter ikke øger trygheden og sikkerheden i verdenen.
  SF ønsker efter eget udsagn at samfundet baseret på en socialistik tænkning, men det er svært at tro på, at det ville blive tilfældet, når SF ikke alene tilslutter sig en traktatsfæstede borgerlige økonomisk politik og viste at man ikke havde problemer med at føre en skæv fordelingspolitik, der har været med til at øge uligheden i Danmark.

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Pudsigt

  dels som Jan Kristoffersen totalt viger uden om spørgsmålet om at vælge venner i EU,
  dels som Alternativet ofte minder mig om et mindreårigt barn som dybt optaget, i og for sig positivt, følger sin egen dagsorden, uanset om denne har nogen forbindelse med den virkelighed hvori barnet er sat?
  Der er jo flere begavede mennesker i Alternativet. Er de på go' gammeldags vis gået hen og er blevet partisoldater?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Formandsskabets seneste selvsuppleringer

  beviser at EU alene og kun er en platform for private og dermed enkelt sager.

  Sager, der handler om at varetage særinteresser

  EU er idioti.

  En idiot er på græsk, en der varetager private interesser i det offentlige på bekostning af andre til fordel for sig selv og allierede.

  Men hvordan skal ungdommen dog kunne gennemskue det.

  De kender ikke til andet.

 • Anmeld

  Christian X

  Bedste lørdagsunderholdning

  at se Uffe tale varm luft på Ås årsmøde.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  De rige EU-lande vil blive malket

  Diem25 handler først og fremmest om at malke de rige EU-lande til fordel for de fattigere. Og det går jo klart i den retning: Holland, Sverige, Østrig og Danmark vil kæmpe forgæves mod betragtelige stigninger i EU-kontingentet efter Brexit. Tyskland og Frankrig vil godt betale mere, for det koster jo kassen, når EU nu skal militariseres og begynde på militære aktioner i syd og øst.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  De unge mennesker må se til 50-ernes ideer for finde inspiration - ellers går det galt

  Jeg tror ikke det er Alternativet som har misforstået noget. Nærmere er det de unge mennesker her der forsøger at forfægte nationalstaternes Europa som har misforstået hvad fremtiden bringer.

  Føderalismen er vejen frem for de europæiske småstater. Landene må indrette sig efter hvordan et fredeligt samvirke realistisk kan ske. Men lad det nu ikke vare så længe at Nordsøen når at oversvømme alle landene inden projektet starter.

  Diem 25 er et samarbejde mellem dem som vil. Så skal vi blot sammen gå det sidste stykke for at styrke dem der kan. Voila det er den fremtid der skal danne det globale projekt med Kina, Indien og USA.