V: EU-aftale skal sætte forbehold til debat

INTERVIEW: Danmark skal gøre sig klart, at flere af landets EU-forbehold er skadelige, mener Jakob Ellemann-Jensen (V). Han overtager forhandlingerne om en ny europaaftale fra Venstres afgående EU-ordfører, Lykke Friis.
En ny europapolitisk aftale skal forholde sig til, at de danske forbehold skader Danmark, mener Jakob Ellemann-Jensen (V)
En ny europapolitisk aftale skal forholde sig til, at de danske forbehold skader Danmark, mener Jakob Ellemann-Jensen (V)Foto: ft.dk
Michael Hjøllund

Vi skal ville noget andet og mere med en ny aftale, ellers kan vi lige så godt opfriske datoen på den gamle.

Jakob Ellemann-Jensen (V)
Fungerende EU-ordfører
Fakta
Danmarks europapolitik:

Efter det danske nej til Maastricht-traktaten blev syv af Folketingets partier enige om det såkaldte "nationale kompromis" i oktober 1992. Aftalen dannede udgangspunkt for den danske regerings drøftelser med de daværende øvrige 11 EU-lande.

Den seneste brede aftale om den danske europapolitik blev indgået mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Ny Alliance i februar 2008.

Kilde: EU-Oplysningen

Flere af de danske EU-forbehold er til direkte skade for Danmark, og det skal en ny europaaftale afspejle. Det mener Venstres fungerende EU-ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

Han er partiets nye mand i front under forhandlingerne om en ny europaaftale, efter Lykke Friis har valgt at forlade Folketinget.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen skal aftalen tage stilling til, hvordan Danmark forholder sig til de fire EU-forbehold. Den nuværende aftale nævner blot, at forbeholdene findes.

Dokumentation

Det siger den nuværende europa-aftale om de danske forbehold

Danmarks særlige stilling

"De danske forbehold er fastlagt i Edinburgh-afgørelsen og suppleret af en særlig protokol til Amsterdam-traktaten. De danske særordninger kan ikke ændres uden dansk samtykke og bevares derfor, så længe Danmark ønsker det. Danmark tilkendegav i Edinburgh, at vi ikke vil forhindre de andre lande i at udvikle samarbejdet på de områder, hvor vi har forbehold.

Forbeholdene er fastholdt med den nye traktat. Samtidig er der med Lissabon-traktaten skabt mulighed for, at Danmarks forbehold vedrørende EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender kan ændres, såfremt det godkendes ved en folkeafstemning. Det betyder i givet fald, at Danmark fra sag til sag tager stilling til deltagelse i samarbejdet på dette område.

Det er helt afgørende, at dansk EU-politik også på disse områder hviler på det nødvendige folkelige fundament. En ændring af Danmarks særlige stilling kan kun ske ved senere, særskilt folkeafstemning."


0:000:00