Morten Messerschmidt
 svarer 
Morten Bødskov

Hvad er baggrund for Garantifondens milliardregning?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 65

Med henvisning til artikel i Økonomisk Ugebrev nr. 8, den 10. marts 2024 ”EU underkender lov: Garantifond får mia.-regning” vil ministeren da oplyse, hvilke konkrete enkeltskader der er tale om, herunder hvor mange mennesker og disses alder som er ramt, hvordan forsikringsbegivenhederne har fundet sted, hvilke erstatningssummer de danske selskaber har dækket for samt forklare, hvorfor skaderne beløber sig til så store summer?

Svar fra onsdag den 10. april 2024

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) har siden 1. januar 2019 som udgangspunkt dækket den virksomhed, som et konkursramt skadesforsikringsselskab har i Danmark, for risici i Danmark. Før 1. januar 2019 dækkede Fonden imidlertid for danske skadesforsikringsselskabers aktiviteter i både Danmark og i udlandet. Det medfører, at Fonden skal dække omkostninger, som knytter sig til aktiviteter et dansk skadesforsikringsselskab, der er gået konkurs før 1. januar 2019, har haft i både Danmark og i udlandet.

Herudover følger det af et EU-direktiv vedr. motorkøretøjsforsikringer, at Fonden for så vidt angår motoransvarsforsikringer skal dække for danske skadesforsikringsselskaber aktiviteter i både Danmark og i udlandet, mens Fonden ikke skal dække udenlandske forsikringsselskabers aktiviteter i Danmark, jf. min besvarelse af EUU alm. del – spm. 68.

Jeg har desuden til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der oplyser følgende om de konkrete enkeltskader, som der henvises til i den omtalte artikel:

”SKADE 1:

Skaden skete i England i 2012 og skadelidte var 21 år på skadestidspunktet.

Skadelidte blev ramt af en taxa, som var forsikret af forsikringsselskabet.

Skadelidte pådrog sig alvorlige skader bl.a. i hjernen.

ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.

33 12 37 78 CVR-nr. 10092485 EAN nr. 5798000026001 [email protected]

www.em.dk 2/3 Skaden blev forligt ved de engelske domstole i 2016 for et engangsbeløb på £3.250.000 plus advokatomkostninger og en årlig erstatning på £50.000 indtil 2065, hvorefter de årlige ydelser stiger til £100,000. De årlige beløb skal indekseres, så de bliver højere med tiden.

Erstatningen er for bl.a. svie og smerter, pleje, terapi, hjælpemidler, tabt fremtidige arbejdsfortjeneste og pension plus en særlig adapteret bolig.

Garantifonden har som følge af konkursen i forsikringsselskabet overtaget udbetalingen af de løbende erstatninger.

SKADE 2:

Skaden skete i England i 2013 og skadelidte var 6 år på skadestidspunktet.

Skaden blev forligt i februar 2021.

Skadelidte var involveret i et trafikuheld og pådrog sig i den forbindelse en alvorlig hovedskade, hvilket bl.a. har medført lammelse, nedsat syn og hjerneskade.

Skaden blev forligt ved de engelske domstole i 2021 for et engangsbeløb på £5.300.000 plus advokatomkostninger og en årlig erstatning på £150.000 frem til 15. december 2024, derefter en årlig erstatning på £159.698,61 frem til 15. december 2026 og endelig en årlig erstatning på £210.000 fra 15. december 2026 og så længe skadelidte lever. De årlige beløb skal indekseres, så de bliver højere med tiden. Erstatningen er for bl.a. svie og smerter, pleje, terapi, hjælpemidler, tabte fremtidige arbejdsfortjeneste og pension plus en særlig adapteret bolig.

SKADE 3:

Skaden skete i England i 2017, og skadelidte var 26 år på skadestidspunktet. Skadelidte var involveret i et uheld med en taxa. Sagen verserer fortsat og er endnu ikke forligt, men det forventes, at skadelidtes advokater vil forlange et betydeligt engangsbeløb samt livslange årlige betalinger, men modparten har endnu ikke opgjort det præcise beløb.

SKADE 4:

Skaden skete i England i 2014, og skadelidte var 4 år på skadestidspunktet.

Skadelidte var passager i en bil, da den blev påkørt af en taxa forsikret af forsikringsselskabet. Skadelidte fik bl.a. en hjerneskade. Skaden er blevet forligt i marts 2023 med et engangsbeløb på £26.000.000 plus advokatomkostninger. Forliget skal godkendes af de engelske domstole, før det er endeligt.

Erstatningen er for bl.a. svie og smerter, terapi, hjælpemidler, tabt fremtidige arbejdsfortjeneste og pension plus en særlig tilpasset bolig, men størstedelen er for pleje, da skadelidte har brug for konstant pleje resten af sit liv.” 3/

0:000:00