Morten Messerschmidt
 svarer 
Morten Bødskov

Hvorfor er den danske garantifond igen tvunget til at dække skader i andre EU-lande?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 68

Vil ministeren berette om, hvilken direktivændring som efter det oplyste i artiklen gør, at den danske garantifond efter en dansk lovændring, der skulle værne mod dækning af uforholdsmæssigt store skader i udlandet fra konkursramte forsikringsselskaber, igen er tvunget til at dække skader i andre EU-lande?

Svar fra onsdag den 10. april 2024

Lov om Garantifondsloven er senest blevet ændret ved Lov nr. 1546 af 12/1023, som følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 021/2118 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (motorkøretøjsforsikringsdirektivet).

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er udpeget som erstatningsorgan i medfør af reglerne i motorkøretøjsforsikringsdirektivet.

Fonden har til formål at yde dækning for forsikringstagere i tilfælde af et skadesforsikringsselskab konkurs.

Siden 1. januar 2019 har udgangspunktet været, at Fonden dækker den virksomhed, som et konkursramt skadesforsikringsselskab har i Danmark, for risici i Danmark. Det gælder uanset, om der er tale om et dansk eller udenlandsk skadesforsikringsselskab, der går konkurs.

Det betyder bl.a., at Fonden som udgangspunkt ikke dækker de forsikringer, som danske forsikringsselskaber har tegnet med forsikringstagere (borgere) i andre lande.

Motorkøretøjsforsikringsdirektivet medfører imidlertid, at for så vidt angår motoransvarsforsikringer, skal Fonden fremover dække og opkræve bidrag for danske skadesforsikringsselskabers aktiviteter i både Danmark og i udlandet. Til gengæld skal Fonden ikke dække udenlandske forsikringsselskabers aktiviteter i Danmark. De bliver dækket af de udenlandske forsikringsselskabers hjemlige erstatningsorgan.

0:000:00