Christian Friis Bach
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Hvad er hensigten med den strategiske partnerskabsaftale med Egypten?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Europaudvalget, Spørgsmål 74

EU indgik den 17. marts 2024 en strategisk partnerskabsaftale med Egypten, som blandt andet omfatter samarbejde om håndteringen af den aktuelle migrantsituation. I en fælles erklæring fra mødet fastslår de to aftaleparter, at EU skal yde finansiel støtte til Egyptens programmer for håndteringen af migration, som har til formål at adressere ”de grundlæggende årsager til irregulær migration, bekæmpe migrantsmugling og menneskehandel, styrke håndteringen af grænsekontrollen og sikre en værdig og bæredygtig tilbagesendelse og reintegration af migranter”.

Ministeren bedes på denne baggrund uddybe, hvad hensigten med aftalen er med hensyn til tilbagesendelse og reintegration af irregulære migranter? Er det f.eks. planen, at irregulære migranter som ankommer i EU fra Egypten skal kunne sendes tilbage til Egypten?

Svar fra onsdag den 17. april 2024

EU indgik den 17. marts 2024 en strategisk partnerskabsaftale med Egypten, som bl.a. omfatter samarbejde om håndteringen af den aktuelle migrantsituation. I en fælles erklæring fra mødet fastslår de to aftaleparter, at EU skal yde finansiel støtte til Egyptens programmer for håndteringen af migration, som har til formål at adressere ”de grundlæggende årsager til irregulær migration, bekæmpe migrantsmugling og menneskehandel, styrke håndteringen af grænsekontrollen og sikre en værdig og bæredygtig tilbagesendelse og reintegration af migranter”. Ministeren bedes på denne baggrund uddybe, hvad hensigten med aftalen er med hensyn til tilbagesendelse og reintegration af irregulære migranter? Er det f.eks. planen, at irregulære migranter som ankommer i EU fra Egypten skal kunne sendes tilbage til Egypten?

Svar:

Det strategiske og omfattende partnerskab mellem EU og Egypten har til formål at styrke samarbejdet inden for en række områder, herunder politiske relationer, makroøkonomisk stabilitet, handel og investeringer (bl.a. vedvarende energi, vand og fødevarer), migration og mobilitet, sikkerhed og retshåndhævelse samt demografi og menneskelig kapital. Den konkrete udmøntning af partnerskabet er endnu ikke fastlagt. Jeg har ikke kendskab til, at aftalen skulle omfatte en såkaldt plan om at irregulære migranter, som ankommer i EU fra Egypten, skal kunne sendes tilbage til Egypten.

0:000:00