Anne Valentina Berthelsen
 svarer 
Troels Lund Poulsen

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at sikre sammenhængen mellem EDIS og EDIP?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 1005

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at sikre sammenhængen mellem EDIS og EDIP, herunder EDIS’ fem arbejdsspor og de fælles målsætninger og den kommende nye danske forsvarsindustrielle strategi?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra onsdag den 29. maj 2024

Opdateringen af den nationale forsvarsindustrielle strategi skal blandt andet tage højde for to udviklinger siden den nuværende strategi fra 2021 blev lanceret: Krigen i Ukraine samt afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet og den generelle udvikling i EU-sporet på det forsvarsindustrielle område.

Derfor vil regeringen arbejde for, at den nationale strategi også afspejler de nye muligheder og komparative fordele, der findes på EU-niveau. Det gælder også i forhold til de elementer, som søger at styrke ukrainsk forsvarsindustri.

0:000:00