Sådan kan Mette Frederiksen nå et kompromis om udenlandsk arbejdskraft

ANALYSE: Udenlandsk arbejdskraft udgør en afgørende knast i regeringsforhandlingerne. Men et kompromis kan være inden for rækkevidde, hvis bare man holder fingrene fra beløbsordningen.

En lempelse af adgangsbetingelserne for udenlandsk arbejdskraft udgør et hovedkrav for Radikale i forhandlingerne om et regeringsgrundlag. Konkret ønsker man at sænke beløbsgrænsen og genindføre den nedlagte greencard-ordning.
En lempelse af adgangsbetingelserne for udenlandsk arbejdskraft udgør et hovedkrav for Radikale i forhandlingerne om et regeringsgrundlag. Konkret ønsker man at sænke beløbsgrænsen og genindføre den nedlagte greencard-ordning.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Søren Elkrog Friis

Udadtil står Morten Østergaard og Mette Frederiksen stejlt over for hinanden i de igangværende regeringsforhandlinger, når det kommer til udenlandsk arbejdskraft.

For Radikale er det et hovedkrav, at man lemper adgangen for udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU gennem en markant sænkning af beløbsordningen og en genindførelse af greencard-ordningen, som blev afskaffet i 2016.

Det skal ifølge det radikale regnebræt medføre et øget arbejdsudbud på 10.000 personer og sikre ekstra indtægter til staten for to milliarder kroner.

Dokumentation

Opholdstilladelser på erhvervsområdet

Statsborgere fra de nordiske lande, EU/EØS-lande og Schweiz er fritaget for krav om arbejdstilladelse i Danmark. Personer fra lande uden for EU er omfattet af udlændingelovens krav om opholds- og arbejdstilladelse, når de ønsker at arbejde i Danmark.

Her er de mest almindelige ordninger:

Beløbsordningen: Personer, som er tilbudt arbejde med årlig indkomst på mindst 427.000 kr. inkl. pension. Det svarer til en månedsløn på 35.600 kr.

Positivlisten: Positivlisten er en liste over job, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark. For at internationale medarbejdere kan få adgang til Danmark efter positivlisten, skal medarbejderen være tilbudt ansættelse i en virksomhed i Danmark og have en uddannelse, som kvalificerer til jobbet. Positivlisten bliver opdateret to gange årligt. Her kan du se, hvilke job der er på listen.

Fast-track-ordningen: Personer, der er tilbudt ansættelse i en certificeret virksomhed, har mulighed for hurtig og fleksibel jobstart samt mulighed for at arbejde skiftevis i Danmark og udlandet. Her kan du se listen over samtlige virksomheder, som er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til at ansætte udenlandsk arbejdskraft under fast-track-ordningen.

Forskere og undervisere: Omfatter personer, der er tilbudt ansættelse som forsker på et universitet eller i en virksomhed.

Greencard: Personer, der på baggrund af et pointsystem vurderes at kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark. Ordningen blev strammet i 2014 og nedlagt i 2016. 

Landbrug: Omfatter personer, der er ansat i landbruget som driftsledere eller fodermestre.

Medfølgende familie: Hvis man er ægtefælle, registreret partner, fast samlever eller barn til en person med arbejdstilladelse i Danmark, kan man opnå opholdstilladelse. Det er et krav, at man er selvforsørgende. Medfølgende familie kan dermed ikke modtage danske ydelser under opholdet.

Så mange opnår opholdstilladelse på de forskellige ordninger: 

Kategori 2016 2017 2018
Beløbsordningen 3.118 2.586 2.571
Fast-track-ordningen 1.735 2.249 2.783
Positivlisten 145 243 412
Forskere og undervisere 572 558 529
Greencard 811 145 6
Landbrug 860 861 899
Medfølgende familie 4.345 4.640 5.191

Kilde: Nyidanmark.dk


Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00