Debat

AgriFoodTure: Drop skåltalerne - mere plantebaseret fødevareproduktion koster tre millarder om året

Der skal sættes turbo på finansieringen, etableres flere tværgående samarbejder og skabes en mere tidssvarende regulering, hvis landbrugs- og fødevaresektoren skal nå reduktionsmålet for 2030, skriver Anette Engelund Friis og Erik Bisgaard Madsen fra AgriFoodTure.

Det er vigtigt at have øje for brugerne og udvikle fødevarer,&nbsp;som ikke bare har et lavt klimaaftryk, men som også ryger i kurven i supermarkedet, skriver Anette Engelund Friis &amp; Erik Bisgaard Madsen. (Arkivfoto)<br>
Det er vigtigt at have øje for brugerne og udvikle fødevarer, som ikke bare har et lavt klimaaftryk, men som også ryger i kurven i supermarkedet, skriver Anette Engelund Friis & Erik Bisgaard Madsen. (Arkivfoto)
Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Anette Engelund Friis
Erik Bisgaard Madsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det skorter ikke på gode intentioner, når det handler om grøn omstilling af den danske landbrugs- og fødevaresektor.

Alle parter lige fra det politiske system til virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer bakker op om regeringens mål om et klimaneutralt samfund i 2045, og de fleste er også med på en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030.

Desværre lader de konkrete handlinger noget tilbage at ønske.

Vi skal væk fra den silotænkning, som præger forskning og innovation inden for landbrugs- og fødevaresektoren.  

Anette Engelund Friis & Erik Bisgaard Madsen
AgriFoodTure

Senest påpegede Klimarådet, at Danmark halter bagefter, når det handler om implementering af reelle løsninger, der kan gøre en forskel i praksis.

Efter at have beskæftiget os med området i mange år er vi oprigtigt bekymrede over, at de gode intentioner ikke i tilstrækkelig høj grad omsættes til reelle løsninger, som kan implementeres på markerne, i staldene og i landets fødevarevirksomheder.

Ikke mindst fordi viljen til grøn omstilling i høj grad er til stede i erhvervet, hvor landmænd og virksomheder er klar til at reducere deres klimaaftryk.

Samtidig ligger der et oplagt kommercielt potentiale for eksport af for eksempel klimateknologier, hvis danske virksomheder udvikler innovative, salgbare produkter, der kan reducere klimaaftrykket.

Spørgsmålet er, hvordan vi her og nu får løsningerne ud at virke til gavn for både klimaet og eksporten?

Set fra vores stol er der især tre ting, der er centrale for en succesfuld grøn omstilling af det danske landbrugs- og fødevaresystem på den korte bane:

Innovation af fødevareindustrien koster milliarder

Den grønne omstilling er ikke gratis, og derfor skal der turbo på finansieringen af innovation og udbredelse af de løsninger, som landmænd og virksomheder kan bruge til at producere mere klimavenlige fødevarer. 

Det giver ingen mening at udvikle nye fødevarer med lavt klimaaftryk, hvis forbrugerne vælger dem fra i køledisken. 

Anette Engelund Friis & Erik Bisgaard Madsen
AgriFoodTure

Et konkret eksempel er plantebaserede fødevarer, som både klimamæssigt og kommercielt har store perspektiver.

Her anslår vi i partnerskabet AgriFoodTure, at der er behov for investeringer på tre milliarder kroner om året frem mod 2030 for at indfri potentialet for mere plantebaseret fødevareproduktion i Danmark.

For nylig blev der bevilget flere penge til grøn forskning og innovation gennem den såkaldte Forskningsreserve.

Heraf skal en del gå til grøn transformation af landbrugs- og fødevaresektoren. Det er meget positivt, men det er langt fra nok.

Derfor vil vi opfordre til, at både det offentlige system, private fonde og andre aktører øger finansieringerne til forskning og innovation inden for feltet.

Et blik for brugerne

Hvis vi skal nå reduktionsmålet i 2030, skal vi væk fra den silotænkning, som til tider præger forskning og innovation inden for landbrugs- og fødevaresektoren.

Vi skal sikre et endnu stærkere samspil mellem for eksempel forskere, virksomheder og myndigheder for at få udviklet fremtidens løsninger til landmænd og forbrugere.

Derfor skal vi udvikle det tætte samarbejde i form af forpligtende partnerskaber på tværs af værdikæden. Med et sprogligt billede skal vi udvikle en ‘kaffeø’, hvor parterne kan mødes til uformel vidensdeling, networking og drøftelser af mulige samarbejder.

Læs også

I den forbindelse er det påkrævet, at forbrugerne kommer mere på banen, og at discipliner som for eksempel 'behavioral science' med fokus på forbrugernes adfærd og motivation inddrages mere.

Det giver ingen mening at udvikle for eksempel nye fødevarer med et lavt klimaaftryk, hvis forbrugerne vælger dem fra nede i køledisken.

Det er blandt andet sådanne tværgående samarbejder, vi arbejder for at facilitere i AgriFoodTure som led i vores ambition om at være den samlende platform for den grønne omstilling af landbrugs- og fødevaresektoren i Danmark

Regulering skal fordre grøn omstilling 

Det er vigtigt, at den offentlige regulering i størst mulig grad faciliterer den grønne omstilling rundt omkring i de danske stalde, marker og fødevarevirksomheder.

Så lad os droppe skåltalerne og få de grønne løsninger ud over rampen.

Anette Engelund Friis & Erik Bisgaard Madsen
AgriFoodTure

Desværre oplever landmænd og virksomheder nogle gange, at regulatoriske hindringer kan stikke en kæp i hjulet for udbredelsen af innovative, grønne løsninger.

Hindringerne kan have form af alt fra lige fra langstrakte godkendelsesprocedurer til ufleksible dokumentationskrav.

Derfor er der behov for, at der fra det offentliges side bliver ryddet op i eksisterende regler og love, som ikke har en effekt på den grønne front. Samtidig bør reguleringen have et langsigtet perspektiv og indtænke de nye teknologier og virkemidler, som en øget forsknings- og innovationsindsats vil skabe i de kommende år.

Intentioner er gode, og det er vigtigt at få lagt de lange linjer. Men det er ikke nok. Så lad os droppe skåltalerne og få de grønne løsninger ud over rampen.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Erik Bisgaard Madsen

Fhv. prodekan, Erhvervs- og myndighedssamarbejde, Københavns Universitet
cand.med.vet. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 1980) lic.med.vet. (KVL, 1984), merkonom (Århus Købmandsskole, 1990)

Anette Engelund Friis

Mission Director, AgriFoodTure
Cand.scient.pol, Aarhus Universitet

0:000:00