DIEH og L&F: Vi skal stille krav om ansvarlig soja bagud i kæden

DEBAT: Dele af verdens sojaproduktion har alvorlige negative miljømæssige og sociale konsekvenser. Der findes ingen snuptagsløsninger herimod, men Danmark skal presse på for en langsigtet omstilling og handling her og nu, skriver Dansk Initiativ for Etisk Handel og Landbrug & Fødevarer.

Af Mikkel Stenbæk Hansen og Flemming Nør-Pedersen
Hhv. direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel og direktør i Landbrug & Fødevarer

Hvordan er vores tøj produceret? Hvilke lokale forhold produceres kaffe, kakao og sojabønner under? Hvordan kan indkøbere af en råvare påvirke måden, varen produceres på?

Det er spørgsmål, som stilles, og løsningerne diskuteres i erhvervslivet og industrien og i organisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel. Her er medlemmerne ofte et af de sidste led i en kompleks forsyningskæde, men de ønsker alligevel at tage ansvar og bidrage til at øge bæredygtigheden hos producenter på den anden side af jordkloden.

Som direktører i henholdsvis Dansk Initiativ for Etisk Handel og Landbrug & Fødevarer er vi aktive i at afsøge de mulige løsninger. Hvordan kan vi fra dansk side bidrage til at skabe reelle forandringer? Hvordan kan vi påvirke i retning af øget ansvarlighed og transparens? Hvad kan lade sig gøre, hvordan og hvor hurtigt?

Et eksempel er soja-produktion. Dele af verdens sojaproduktion har alvorlige negative miljømæssige og sociale konsekvenser. Det er ikke acceptabelt. Andre steder produceres sojaen under helt andre og mere ansvarlige forhold.

Ansvarlig produktion
Soja kender danske forbrugere nok bedst som grønne edamame bønner, sojasauce eller tofu eller som ingrediens i en plantebaseret drik eller færdigvare. Soja bruges også i for eksempel kosmetik, som brændstof og i rengøringsmidler.

Mest opmærksomhed får dog den soja, som dyr får som protein-tilskud i deres foder, og soja til foder udgør også langt den overvejende del af den danske sojaimport.

Danmark er et lille land, og vores indkøb på verdensmarkedet fylder ikke meget i det store billede. Dansk landbrug aftager cirka 0,5 procent af verdens soja-produktion. Vi har naturligvis et ansvar for denne del, men hvordan får man med så lille en andel gennemslagskraft nok til for alvor at kunne påvirke forsyningskæderne og dermed produktionen de steder, hvor der er udfordringer i forhold til for eksempel afskovning og hensyn til lokale bønder og lokalsamfund?

Manglende sporbarhed og det faktum, at kun en brøkdel af den globale sojaproduktion er certificeret ansvarligt produceret, udgør store udfordringer.

Der findes ikke snuptags-løsninger. Vejen går omkring alliancer og partnerskaber mellem erhvervsliv, civilsamfund og myndigheder og fokus på at fremme bæredygtigheden skridt for skridt – blandt andet ved at melde ambitioner og krav ud for at påvirke en langsigtet omstilling, suppleret med handling her og nu.

Politisk handlekraft skaber resultater
I april fremlagde en række virksomheder, herunder detailhandelskæder og virksomheder i landbrugs- og fødevarebranchen hver deres handleplan og politik for ansvarlig soja. Det gjorde de via partnerskabet Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, under Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Senest har Landbrug & Fødevarer udbredt ambitionerne fra sojapartnerskabet til hele landbrugssektoren og skærpet sin politik for ansvarlig soja.

Det er Landbrug & Fødevarers mål, at senest i 2025 skal al soja indkøbt til dyrefoder i dansk landbrug være 3. parts verificeret ansvarligt produceret, blandt andet uden afskovning. For at sikre fremdrift på helt kort sigt er der desuden frem til 2025 sat delmål, som erhvervet afrapporterer på.

Det er altså målet for de danske 0,5 procent af verdensmarkedet. Det er en stor opgave at påvirke forsyningskæderne til forandring og øget transparens, når mængderne ikke er større.

Det kræver alliancer, der rækker ud over Danmark, og derfor arbejder sojaalliancen også for, at alliancens vision om ansvarlig og afskovningsfri soja udbredes på EU-plan – hvor man i nogle lande er langt, mens andre stort set ikke er kommet i gang.

På den måde bliver den danske indsats en del af en større bevægelse og er med til at skabe efterspørgsel af en størrelse samt et momentum, der kan føre til forandringer.

Konkret arbejder dansk landbrug aktivt for en europæisk brancheindsats for øget ansvarlighed i sojaproduktionen, og sojaalliancen koordinerer sit arbejde med andre europæiske initiativer i blandt andet Sverige, Frankrig, Storbritannien og Holland.

Samtidig opfordrer Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Initiativ for Etisk Handel den danske regering til at fortsætte med at presse på for en ambitiøs EU-sojapolitik overfor kommissionen og det tyske EU formandsskab og til at sætte ansvarlig sojaproduktion på dagsordenen i sine kontakter med producentlandene og andre væsentlige forbrugerlande.

Vi ved af erfaring, at der ikke findes snuptagsløsninger, hvormed man kan skabe forandringer i andre landes og andre producenters måder at gøre tingene på. Desværre. Men vi kan formulere og stille krav bagud i kæden, og jo flere vi står sammen om at formulere dette på et seriøst grundlag, jo bedre resultater kan vi skabe.

Forrige artikel Rådgiver: Der er evidens for, at kameraer hindrer overfiskeri Rådgiver: Der er evidens for, at kameraer hindrer overfiskeri Næste artikel Greenpeace: Her er fem idéer til Mogens Jensens' soja-handlingsplan Greenpeace: Her er fem idéer til Mogens Jensens' soja-handlingsplan
Dyrlægeforeningen: Ny lovgivning er ikke ambitiøs nok

Dyrlægeforeningen: Ny lovgivning er ikke ambitiøs nok

DEBAT: Den nye dyrevelfærdslov er ikke ambitiøs nok på dyrenes vegne. Den efterlader produktionsdyrene i et dilemma, fordi de fødes ind i et system for at dø for menneskets hånd, skriver formand Hanne Knude Palshof.