Debat

Concito: Fremtidsbilledet for dansk klimaneutralitet kræver stort bidrag fra landbruget

Concitos fremtidsbillede for dansk klimaneutralitet i 2040 viser, at landbruget kan bidrage markant - også uden reduktion i den samlede fødevareproduktion - men det kræver en stor indsats fra landbrugene og Christiansborg, skriver Tavs Nyord og Simone Højte.

Malkekøer er de største klimasyndere i den danske husdyrsproduktion, og klimaneutralitet i 2040 kræver dermed en mælkereduktion på de danske landbrug, skriver Tavs Nyord og Simone Højte. 
Malkekøer er de største klimasyndere i den danske husdyrsproduktion, og klimaneutralitet i 2040 kræver dermed en mælkereduktion på de danske landbrug, skriver Tavs Nyord og Simone Højte. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Tavs Nyord
Simone Højte
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Concito har udgivet et fremtidsbillede for, hvordan Danmark kan blive klimaneutralt allerede i 2040.

I landbrugssektoren reduceres udledningerne via en kombination af ny teknologi, der reducerer udledninger fra den nuværende produktion, samt reduktion af især bestanden af malkekøer.

Hvis husdyrproduktionen skal reduceres, giver det klimamæssigt bedst mening at fokusere på malkekøerne.

Tavs Nyord & Simone Højte
Fremtidens fødevarer, Concito

Derudover lagres der meget kulstof i landbrugsjorden ved hjælp af biokul, mens der også udtages jord til øget skovplantning og udtagning af organiske jorde.

Fremtidsbilledet er en anskueliggørelse af, hvad der skal til for at reducere landbrugets klimabelastning til et niveau, hvor Danmark kan blive klimaneutralt i 2040, men det er ikke en udtømmende beskrivelse af alle mulighederne, og der kan sagtens være andre veje til at opnå klimaneutralitet.

Det er en udbredt opfattelse, at hovedparten af drivhusgasudledningen fra landbruget kan tilskrives husdyrproduktionen, men en halvering af husdyrene vil kun reducere landbrugets udledninger med cirka 22 procent.

Den største udledning fra husdyrene stammer fra mælkeproduktionen, som udgør cirka 21 procent af landbrugets samlede udledninger fra det danske territorie.

Heri er ikke indregnet udledningen fra foderproduktionen, der sker i Danmark, da det antages, at der alternativt til foder blot vil blive dyrket andre afgrøder på arealet med omtrent den samme drivhusgasudledning fra markerne til følge.   

Teknologianvendelse og reduktion af malkekøer

Der er meget stor forskel på udledningerne fra forskellige husdyr.

Malkekøerne udleder markant mere end grise og kyllinger, både målt som samlet udledning og sat i relation til den producerede mængde fødevarer. Så hvis husdyrproduktionen skal reduceres, giver det klimamæssigt bedst mening at fokusere på malkekøerne.

Dansk klimaneutralitet i 2040 er teknisk muligt - også uden reduktion i den samlede fødevareproduktion.

Tavs Nyord & Simone Højte
Fremtidens fødevarer, Concito

I Concitos fremtidsbillede er der indregnet en halvering af antallet af malkekøer, hvilket dog ”kun” medfører en cirka 25 procent reduktion af mælkemængden, da det formodes, at produktivitetsstigningen per malkeko forsætter som hidtil frem mod 2040, hvilket er anerkendt blandt forskere på området, at det vil kunne lade sig gøre.

Samlet set vil udledningerne fra husdyrproduktionen blive reduceret med cirka 74 procent i forhold til i dag.

En reduktion af malkekvæg er dog langt fra nok.

Der vil også være brug for anvendelse af fodertilsætning, nye virkemidler til at reducere udledningerne fra husdyrgødningen, samt en del udtagning af lavbundsjorde og anvendelse af blandt andet nitrifikationshæmmere i planteproduktionen.

Læs også

Gennemføres disse tiltag vil der stadig være udledninger fra landbruget i 2040, men de vil være kraftigt reducerede, og de største tilbageværende udledningsposter vil være lavbundsjord og lattergas fra den gødning, man tilfører markerne.

Disse foreslås kompenseret via teknologiske metoder til at lagre kulstof via biokul og skovrejsning - især på marginale landbrugsjorde. 

Flere veje til klimaneutralitet 

Concitos fremtidsbillede viser, at dansk klimaneutralitet i 2040 er teknisk muligt også uden reduktion i den samlede fødevareproduktion, og at landbruget kan nå meget langt i retning af klimaneutralitet, hvis der er mod og vilje til det i regeringen og Folketinget samt landbrugserhvervet.

Det er et kvalificeret bud på, hvad det vil kræve at sikre de nødvendige drivhusgasreduktioner, som naturligvis rummer en masse usikkerhed og nogle store dilemmaer.

Hvis for eksempel biokul-teknologien ikke kommer til at fungere, som vi håber, så må vi nødvendigvis prioritere anderledes, og det kunne jo være andre incitamenter til yderligere udtagning af organiske jorde eller for eksempel yderligere biogasproduktion.

Hvis nogen måtte se ovenstående som et skræmmebillede, ser vi frem til dialog om alternative forslag til, hvordan landbruget kan bidrage tilstrækkeligt til dansk klimaneutralitet i 2040.  
 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tavs Nyord

Senioranalytiker, Fremtidens fødevarer, Concito

Simone Højte

Klimaanalytiker, Fremtidens Fødevarer, Concito
Cand. scient. i Klimaforandringer (Københavns Universitet, 2017)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024