Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.

Et flertal i Folketinget har besluttet at tildele klimaminister Dan Jørgensen (S) en næse for klimanøl.

Det oplyser Venstres bæredygtighedsordfører, Marie Bjerre, til Altinget efter et samråd i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg torsdag eftermiddag.

"Det er en stor kritik af Dan Jørgensen. Det er en kritik for klimanøl, og så går næsen på, at han har ignoreret et folketingsflertal," siger Marie Bjerre til Altinget. 

Bag næseflertallet står Venstre, Radikale Venstre, Konservative, DF og Liberal Alliance.

Kras kritik for klimanøl
Dan Jørgensen modtager kritik for ikke at have indkaldt til forhandlinger om en ny aftale om iblandingskrav for biobrændstof i benzin og diesel for 2021. 

Baggrunden for kritikken er, at et bredt flertal i Folketinget i december 2019 vedtog at hæve kravet for, hvor stor en andel biobrændstoffer der skal være blandet i den benzin og diesel, der sælges til landtransport i Danmark. Kravet blev hævet fra 5,75 procent til 7,6 procent i 2020 for at leve op til EU’s krav om vedvarende energi i transportsektoren.

Hvis ikke der vedtages nye krav, sænkes kravet atter til 5,75 procent fra 1. januar 2021.

I februar vedtog et folketingsflertal med Socialdemokratiet en tekst, der opfordrede regeringen til inden sommerferien at indkalde til forhandlinger samt at fremlægge en langsigtet plan for biobrændstoffer.

I maj i år stillede Marie Bjerre et paragraf-20-spørgsmål om sagen. Her svarede Dan Jørgensen, at sagen vil blive taget op til efteråret, men at han ikke kan give en fast dato. 

”Der skete ingenting. End ikke en orientering om, hvorfor ministeren valgte ikke at følge opfordringen,” lød det fra Marie Bjerre på torsdagens samråd.

Indkaldte til forhandlinger kort før samråd
Kort før torsdagens samråd valgte Dan Jørgensen så at indkalde til forhandlinger om en plan for iblandingskrav. 

Det skete cirka 40 minutter, før samrådet begyndte klokken 14.00. Forhandlingerne er indkaldt til i morgen fredag klokken 7.30.

Den sene indkaldelse til forhandlinger blev også kritiseret fra flere under torsdagens samråd.

Kritikken vakte dog undren hos Dan Jørgensen:

"Det er en lose-lose-situation. Jeg bliver kritiseret for ikke at indkalde. Det tager jeg på mig og indkalder så. Nu bliver jeg også kritiseret for at indkalde. Den bliver lidt svært for mig at vende til noget positivt."

Men det holder ikke, mener Marie Bjerre.

"Den forklaring er bare endnu mere kritisabel. At det skal være en trussel om, at der kommer en næse, der får ham til at indkalde til forhandlinger er simpelthen helt utroligt. At han ikke synes, det er vigtigt nok, at vi har en forespørgselsdebat, at vi har en vedtagelsesdebat, og at jeg stiller paragraf-20-spørgsmål for en måned siden, er under al kritik," siger ordføreren til Altinget efter samrådet.

Dan Jørgensen giver løftet pegefinger 
På samrådet gjorde Dan Jørgensen det klart, at han også deler ambitionen om at finde en ny løsning inden årets udgang.

Han forklarede, at coronakrisen har forsinket en lang række forhandlinger, herunder forhandlinger om iblandingskrav. 

"Vi har haft rigtig, rigtig travlt. Jeg havde en vis forståelse for, at det var noget, man tog på den anden side af sommerferien, når vi skal tale transport mere bredt," sagde Dan Jørgensen. 

Under samrådet løftede ministeren dog også pegefingeren over for Folketingets øvrige partier. 

Det er pudsigt, at partierne ikke har nævnt kravet om iblanding i forbindelse med de mange klimaforhandlinger, der har været i løbet af coronakrisen, mener Dan Jørgensen.

”Det er lidt svært for mig at vide, at det er så vigtigt for jer, at vi kommer i gang lige nu, når jeg har stået nede i salen og sagt til hele landet, at vi efter regeringens opfattelse ikke kan nå det inden sommer, og vi så derefter har det ene forhandlingsmøde efter det andet, hvor I kommer med meget lange lister med meget fantasifulde krav, hvor det her ikke er et af dem," sagde Dan Jørgensen på samrådet. 

Dan Jørgensen er nummer to i Mette Frederiksens socialdemokratiske regering, der modtager en næse. I maj gav et folketingsflertal udenrigsminister Jeppe Kofod en næse for at tilbyde ubrugelige respiratorer til Italien. I januar blev der desuden udtalt kritik af fødevareminister Mogens Jensen for ikke at have orienteret om en regnefejl i forhold til lavbundsjord.

Forrige artikel Bagmandspolitiet tiltaler ti personer i kvotesag Bagmandspolitiet tiltaler ti personer i kvotesag Næste artikel Rapport: Her er fem hovedkonklusioner om blockchain i fødevaresektoren Rapport: Her er fem hovedkonklusioner om blockchain i fødevaresektoren