Danish Crown: Fremtiden er bæredygtig – også for kød

KRONIK: I Danish Crown forfølger man det 17. verdensmål om partnerskaber for handling og inviterer NGO'er og eksperter til fødevarekonkurrence for at leve op til et ambitiøst mål: at forsyne verden med bæredygtigt kød i 2030, skriver direktør Jais Valeur.

Af Jais Valeur
Direktør Danish Crown

Kød har altid været forbundet med livskvalitet og velstand. I historiske sagn og religiøse bøger spiller kødet en fremtrædende rolle ved ofringer, højtider og fester som historien fra Bibelen om Den Fortabte Søn, hvor fedekalven slagtes for at fejre sønnens hjemkomst.

I dag er kød efterspurgt som aldrig før. Den globale middelklasse vokser, og det er en glædelig historie om mindre fattigdom og mere retfærdighed i verden. Men det er også en historie, som stiller spørgsmål ved bæredygtigheden i verdens stigende kødforbrug og landbrugets samlede klimaaftryk.

I 1961 spiste verdens gennemsnitlige forbruger 23 kilo kød årligt. I 2014 var det tal steget til 43 kilo om året per borger. Og da jordens befolkning samtidig er vokset markant, betyder det, at der i dag samlet forbruges fire-fem gange så meget kød som i 1961.

Ikke nok med det. FN spår, at den udvikling vil fortsætte. Om ti år vil verdens middelklasse være vokset fra 3,2 milliarder mennesker til 5 milliarder mennesker, som vil forbruge strøm, transportmidler og have kød som en del af deres kost. Det slider på planeten, og den udvikling kan ikke fortsætte.

Vi står derfor over for et valg. Skal vi stoppe med at spise kød, eller skal vi finde en bæredygtig vej frem? Hos Danish Crown er svaret klart. Kød har altid været en del af menneskets kost, og det vil kød også være i fremtiden. Som verdens største eksportør af grisekød, en af Europas største leverandører af oksekød og verdens største økologiske slagteri vil vi udfordre vores egen branche og gå forrest i arbejdet med at finde bæredygtige løsninger fra jord til bord.

For at løse den udfordring og for at få input og ideer til fremtidens kødproduktion har vi indbudt nogle af verdens førende bæredygtighedseksperter, NGO’er og forbrugereksperter til konferencen Meat 2030 i København 19. september.

Kød hører til i fremtidens kost
Kød har en plads på fremtidens tallerken. Kød er en god og sikker vej til livsvigtige proteiner, vitaminer og mineraler. Vi mennesker har altid spist kød, og hvis vi producerer klogere og mere bæredygtigt, kan vi også spise kød i fremtiden.

Med vores 131 år lange historie står vi i Danish Crown på skuldrene af generationer af danske landmænd, der har drevet dansk landbrug frem. For rigtig mange af vores landmænd er det deres forældre og bedsteforældre, der har lagt grundstenen. Det forpligter.

Det er en ære at føre arven videre, og det er en pligt at se ind i fremtiden og på bedste vis ruste Danish Crown og dansk landbrug til de krav, som fremtiden stiller. Fremtiden vil fokusere på dyrevelfærd og mere bæredygtigt kød, og vi tager på os at skabe en mere bæredygtig produktion og et stærkt fundament for de kommende generationer – miljømæssigt og økonomisk.

Det vil tage år, og det vil kræve investeringer. Men det kan lade sig gøre. I dansk landbrug har vi i årtier været frontløbere i den globale udvikling. Vores størrelse og viden har i kombination skabt innovative løsninger og banet vejen for den høje kødkvalitet, den høje fødevaresikkerhed og den meget effektive produktion, vi har i dag.

Bacongrisen
Et kendt eksempel er den fremavlede bacongris. Nogle gange bliver grisen med de ekstra ribben omtalt med lidt ironi, men sandheden er, at kødkvaliteten har gjort den til en enorm eksportsucces, og samtidig har den et lavere klimaaftryk end andre grise.

Nu er det tid til at ændre tankesættet for den fremtidige udvikling. I stedet for alene at udvikle med øje på at reducere produktionsomkostningerne, så skal vi i højere grad udvikle for at reducere CO2-udslippet og påvirkningen af miljøet. Og det gælder fra fodervalg og foderproduktion til ressourceforbrug på slagterierne og valg af emballage.

Udgangspunktet er ikke dårligt. I perioden 2005-2016 blev udledningen af klimagasser fra jord til bord for et kilo dansk grisekød reduceret med cirka 25 procent. Den udvikling skal vi forsætte og gerne accelerere.

Partnerskaber for en bæredygtig fremtid
Da FN’s tidligere generalsekretær Ban Ki-Moon præsenterede FN’s nye verdensmål, sagde han blandt andet i sin tale, ”vi har ingen planet B”.

Vi har kun denne ene planet, og vi har et fælles ansvar for at passe bedre på den og skabe en mere bæredygtig udvikling i verden. Det gælder os alle – regeringer, myndigheder, forbrugere og virksomheder. Det er erkendelsen bag de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som alle verdens lande vedtog for tre år siden på FN’s generalforsamling i New York.

Filosofien bag verdensmålene er, at ingen kan skabe en bæredygtig udvikling i verden alene, men at vi sammen kan gøre rigtig meget. Derfor er det 17. verdensmål også et mål om at skabe partnerskaber for handling.

Når Danish Crown 19. september samler bæredygtighedseksperter, NGO’er og forbrugereksperter til fødevarekonferencen Meat 2030 i København, handler det netop om det – partnerskaber. Hos Danish Crown har vi givet os selv og vores ejere en stor udfordring: Vi vil forsyne verden med bæredygtigt kød i 2030.

Ikke bare snak
En ambitiøs målsætning opfyldes ikke uden udfordringer. Vi har brug for bæredygtighedseksperters viden om, hvordan vi kan gøre vores værdikæde mere grøn. Vi har brug for andre, der vil påbegynde rejsen med os, og som vil dele deres erfaringer med os. Og måske vigtigst af alt har vi brug for forbrugere, der vil gå forrest og efterspørge vores klimavenlige kød. Også selvom det betyder, at de får lidt mindre kød for pengene. For én ting er sikkert. Den klimavenlige skinke, pølse eller bøf får en kort levetid, hvis ikke forbrugerne er klar til at vælge den til, når de står ved køledisken i supermarkedet.

I Danmark har vi gennem de seneste 130 år forfinet, forbedret og forædlet hvert enkelt led i produktionen. Vi bruger alle dele af grisen, og vi leverer kød af så fremragende kvalitet, at det er efterspurgt og vores metoder kopieret i hele verden. Nu vil vi, mens vi fastholder vores høje kvalitet, også forfine, forbedre og forædle med fokus på bæredygtighed. Og det vil være os en ære, hvis vores grønne løsninger i 2030 inspirerer og efterspørges verden over.

Og det er ikke bare snak. Vi begynder nu. Første skridt er Meat 2030, hvor vi sammen med hele branchen, bæredygtighedseksperter og forbrugere vil formulere et bæredygtighedskatalog med ideer og løsningsforslag. Det vil vi bruge til at skabe handling, til at udfordre fødevaresektoren, til at træffe kloge grønne valg ude hos vores landmænd og på vores slagterier og til at skabe en bæredygtig fremtid for kød.

Vi er optimister. Fremtiden er bæredygtig – også for kød. 

Forrige artikel Selina Juul: Man kan ikke tænke cirkulær økonomi uden at tænke madspild Selina Juul: Man kan ikke tænke cirkulær økonomi uden at tænke madspild Næste artikel Bæredygtigt Landbrug: Moderne landbrug er både klima- og miljøbevidst Bæredygtigt Landbrug: Moderne landbrug er både klima- og miljøbevidst
 • Anmeld

  Birte Lambjerggaard

  Kød fra dyr kan aldrig blive bæredygtigt

  Direktøren for Danish Crown spørger, om vi skal stoppe med at spise kød eller finde en bæredygtig vej frem.
  Men hvis man skal finde en bæredygtig vej, så må kød fra dyr simpelthen opgives – vi må som FN også påpeger – bevæge os væk fra animalske produkter. Dyrekødet kan så erstattes af plantekød og stamcellekød.

  Kød/ animalske produkter er de mest klimabelastende fødevarer og vil aldrig kunne blive bæredygtigt, eftersom der skal dyrkes, transporteres og forarbejdes store mængder af foder til dyrene for at fede dem op. Eks. en ko spiser sin egen vægt af planter 170 gange i sin levetid. Dette bevirker, at ca. 80 % af det danske landbrugsareal anvendes til dyrefoder, og ca. 80 % af den importerede soja går til dyrefoder, hvilket også har et stort ansvar for fældning af regnskov. Hertil kommer CO2 udledningen p g a opbevaring af dyr, transport med dyr + foder, traktorkørsel, slagtning, frysning af kød m. m. Metan og lattergas fra dyrene.

  Forskning viser, at hvis vi overgår til en plantebaseret kost, så vil vi kun bruge 24 % af det nuværende landbrugsareal (verdensbasis), så der vil på den måde være rigeligt med plads til mere natur og skovområder til gavn for klimaet – og også nok plads til at dyrke planter, som kan brødføde en voksende verdensbefolkning. Concito (forskere, eksperter) har udregnet, at vi vil kunne halvere klimakrisen med skov og kunstigt kød. Se link.

  Med hensyn til sundhed er der også god grund til at droppe kødet, idet WHO har indføjet kød fra firbenede dyr og forarbejdet kød på listen over kræftfremkaldende stoffer, og WHO linker det nævnte kød til hjertesygdomme, diabetes m. fl.
  Så er der dyrene – ofrene – her burde man tage hensyn til, at forskningen for længst har vist, at dyrene – de andre arter - er bevidste, sansende og følende individer, hvilket burde medføre, at udnyttelsen, mishandlingen og drabene på disse stoppes så hurtigt som overhovedet muligt.

  https://politiken.dk/forbrugogliv/art6667429/T%C3%A6nketank-Vi-kan-halvere-klimakrisen-med-skov-og-kunstigt-k%C3%B8d

 • Anmeld

  Frank Truelsen · Ledig

  Det er ikke bæredygtigt

  Har du nogensinde sinde prøvet at stoppe op og tænkt på hvad det gør ved vores global og klima og de intelligente dyr som i masse slagter hver eneste dag ?
  Det er der imod heller ikke sundt for os mennesker at skulle spise kød, da det har større betydning for at få forskellige sygdomme 😑
  Men penge er åbenbart det eneste som du/i tænker på , og så er i ligeglade med konsekvenserne ?

  Hvis du ikke er enig så brug lidt tid på at se en dokumentarfilm der hedder What The Health.

  Mvh Frank Truelsen

 • Anmeld

  Ronia Kiil

  Vegansk er vejen frem

  Uanset hvordan du vender og drejer det er det ikke lige så bæredygtigt som fravælgelsen af animalier.

  At producere animalske produkter er dybt resourcekrævende. Vi bør støbe efter at købe

  Plantebaseret
  Lokalt

  Denne artikel er et klart tegn på at kødindustrien er truet af den nyligt fremtrædende information omkring den plantebaserede livsstil.

  Tjek eventuelt

  Taler for dyr
  Cowspiracy
  Gary’s speech

  Landbrugsministeriets officielle hjemmeside indeholder bl.a. information om vores reglement i henhold til hvordan vi opdrætter dyr


  Man kan også spørge sig selv; er det etisk forsvarligt at tvinge dyr til eksistens for derefter at dræbe dem og deres afkom?

  Kan vi tillade os at overforbruge ressourcer i den grad vi gør når vi producerer animalier? (1 kg kød tilsvarer resourcemæssigt og pladsmæssigt omtrent 17 gange så meget plantemad)

  Selv hvis vi halverer disse tal kan det ikke betale sig. • Anmeld

  Uffe Ildvedsen · Akademiingeniør

  Find er par andre jordkloder ...

  ... ellers vil der ALDRIG være plads til at dyrke foder til dyr for derefter at slå dem ihjel og æde dem. Der er himmelvid forskel på at KØDføde Jordens befolkning og at BRØDføde Jordens befolkning.
  Det første er en absurd, ubæredygtig, usund og uetisk umulighed. Det andet er lige det modsatte.

 • Anmeld

  M Andersen

  Kødproduktion bliver aldrig bæredygtigt

  Drømmen om bæredygtigt kød er og bliver en drøm, og en løgn som man bilder sig selv ind, fordi alternativet kan virke meget langt væk, og ligeså langt fra den danske virkelighed som var den på Mars. Skal jeg til at spise salat nu, og ingen frikadeller? Det kan jeg aldrig blive mæt af, tænker mange sikkert. Og det er dette DC satser på. At frygten for salat, og klrligheden til de vante ting er så stærk, at vi hellere end gerne vil tro på at denne drøm er virkelig. Hvem skal få ret? De der har investeret flere millioner kroner i verdens største svinesti, eller de som i større og større kor, sammen med tæt på samtlige af verdens klimaforskere taler om, at jorden ikke er stor nok til at brødføde alle de mennesker som lever her nu, hvis alle skal have ret at spise gris, får, ko og kylling til hvert eneste måltid.
  Jorden er for lille og ressourcerne bliver mere belastet for hver dag. Et tip til DC: læg kursen om mens tid er, og investér i alternativer til kød fra levende dyr. Teknikken udvikler sig med lynets hastighed lige nu, og den kommer til at give jer baghjul. For jeres egen skyld, beskyt jeres tilgange, og investér i noget som der er en fremtid i.

 • Anmeld

  Martin Widenborg · Social- og sundhedsassistent

  Kød kan aldrig være bæredygtigt.

  Tro mig- direktøren for Danish Crown er fløjtende ligeglad med bæredygtighed. Det her handler KUN om at manipulere folk til at blive ved med at købe kød i den tro at det er ”bæredygtigt”.
  For direktøren og firmaet handler det bæredygtige kun om profit og indtjening af penge. Lad være med at bilde os mennesker ind, at der handler om følelser og omtanke - det handler KUN om penge. Det er sådan business er og altid har været.
  Der findes IKKE ”bæredygtigt” kød ligesom der heller ikke blandt dyr der skal dræbes findes ”dyrevelfærd”.
  Nogen gange er der dem der skaber profit på andres dyr eller menneskers bekostning der tror, at hele befolkningen er komplet idioter.
  Fremtiden er vegansk-ellers er der ingen fremtid.

 • Anmeld

  Pia van Deurs · zoneterapeut

  Vær den forandring, du selv ønsker at se i verden

  For dyrene: Mindre eller slet intet kød. Vi behandler vore dyr mildest talt, forfærdeligt. Dyrene stuves sammen, transporteres under stressfyldte forhold og på slagteriet dør de en smertefuld død.
  For miljøet: Produktionen af kød udleder, ifølge FN større mængder drivhusgasser end al transport i hele verden. Store arealer af Brasiliens regnskov, fældes for at dyrke foder til de mange landbrugsdyr, der opdrættes i vores del af verden. Ligeledes kræver kødproduktion extreme mængder vand. For dig selv: Det er sundt at spise grønt. Vi har slet ikke enzymer til at nedbryde kød. Ifølge fødevarestyrelsen kan plantebaseret kost nedsætte risikoen for en række sygdomme, herunder fedme,forhøjet blodtryk, diabetes,hjerte-kar-sygdomme, visse former for kræft og nyrelidelser.

 • Anmeld

  Frustreret Anton · Programmør

  ,

  At spise kød er det største madspild, man på nogen måde kan forestille sig. At købe et kilo danskproduceret svinekød er ressourcespild på lige fod med at lade bruseren løbe, mens man smutter i Netto for at købe fire kilo havregryn, som man ellers kan skylle ud i toilettet, når man kommer hjem og skal slukke for bruseren. Nå ja, og så skal man vel også lade nogle dyr lide på vejen for ingen verdens nytte.

 • Anmeld

  Ulla Röttger · Professionel bestyrelsesmedlem

  Hurra for ambitiøs målsætning

  Selvfølgelig kan der i fremtiden produceres bæredygtigt kød! Hvis Danish Crown virkelig vil og sætter de kræfter ind, der skal til, så viser historien at det kan lykkes. Og det er på tide, at vores landbrugssektor udvikler sig og ikke kun producerer som vi plejer - bare med højere effektivitet. Vi har i Danmark kompetencer i sektoren og forskningshøjde på universiteter og læreanstalter til at gå forrest - ligesom vi har gjort på energiområdet. Der var rigtig mange, der i 70’erne hævdede at et energisystem baseret på sol og vind var en utopi. Vi kan rejse til månen og snart til mars. Så hvorfor ikke bæredygtigt kød? Der eksisterer alternative foderkilder til dagens foder: insekter, svampe mv. Og potentialet for andre muligheder vil vise sig, når vi arbejder på det. Så bliv ved med at være ambitiøse Danish Crown?

 • Anmeld

  Carsten Tanggaard · Professor

  Hvordan kan en ko lave drivhusgas?

  Jeg har aldrig forstået det med køer og drivhuseffekt. Hvor kommer de molekyler fra? Er det afbrænding af fossiler eller fortrængning af CO2 opbevarende og O2 producerende træer og planter, der gør det? Jeg tror gerne på det, men kan ikke forstå det uden en forklaring...

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Ulla Röttger må have opfundet den fjertefri ko

  Kan Ulla Röttger forklare os dødelige hvordan den fjertefri ko ser ud, hvad den lever af og hvor lidt drivhusgas den producerer?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Carsten..

  Kaldes en pr..ut bla af videnskabsmænd!....Man ja ,der en del mere oveni! Derfor kan en k o gris-fårs ændret kostvaner også reducere dette, som hos mennesket!. Og der forskes meget i dette nu! ...

  Naturligvis er fremtiden økologisk for DK.

  Bevist af den fhv. regering at en 100% økologisk omstilling af Dansk landbrug-som verdens første-vil føre til flere penge samlet til DK. Især når man medregner den mindre forurening, folkets sundhed, turisme , økosystem på land som hav. mv.
  Man Dansk landbrug og fossile blå kæmper imod her!

  DK skal være foregangsland her. Der er virkelig også mange penge her i sigte til Dansk industri, via ny teknologi mv..... • Anmeld

  Ann-Dorthe Hegedahl

  Mishandling af dyr

  På ingen måde bæredygtigt, og glem ikke at det er mishandling af levnede væsner. En "villet blindhed" er naturligvis bekvem.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "meat is murder"

  Som sang Morrisey!


  Og derfra er spørgsmålet vel kun om mord fortsat skal være lovligt i Danmark?

  Klaret mig med fiskemord i ny og næ i årtier. Man er dog faldet reture til lam og vildtkød mord i ny og næ.

  Danskerne er verdens største massemordere nation-som verdens største kødspisende nation!