Debat

Dansk Akvakultur og L&F: Giv økologisk akvakultur ordentlige rammevilkår

DEBAT: Ministeriets visioner om udvikling af akvakultur understøtter ikke økologisk akvakultur, skriver Brian Thomsen og Kirsten Lund Jensen. Den danske produktion af økologisk fisk er faldet trods stigende efterspørgsel. Der må ændrede rammevilkår til.

Den danske produktion af økologiske fisk er, på trods af stigende efterspørgsel, faldet fra 2015 til 2019, skriver Dansk Akvakultur og L&F.
Den danske produktion af økologiske fisk er, på trods af stigende efterspørgsel, faldet fra 2015 til 2019, skriver Dansk Akvakultur og L&F.Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Brian Thomsen og Kirsten Lund Jensen
Hhv. direktør, Dansk Akvakultur, og økologichef, Landbrug & Fødevarer

Dansk Akvakultur og L&F ønsker at fremme økologisk akvakultur i Danmark. Det er i tråd med EU-Kommissionens politik og burde også være på linje med regeringens ambitioner for økologi.

I den 'politiske forståelse' mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre er målet at fordoble både eksporten og forbruget af økologiske fødevarer i 2030.

I EU-Kommissionens 'jord-til-bord-strategi' er der også en målsætning om en væsentlig stigning i omfanget af økologisk akvakultur.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Imidlertid har Miljøministeriets visioner om udvikling af akvakultur kun fokus på at fremme landbaserede intensive recirkuleringsanlæg. Denne teknologi kan ikke overholde EU's økologilovgivning, hvor økologisk fiskeopdræt skal være ekstensiv og så tæt på de naturlige livsvilkår for fisken som muligt.

Det betyder blandt andet krav om lave bestandstætheder, naturlige bundforhold i bassinerne, ingen brug af flydende ilt, stramme medicinregler og kun begrænsede recirkuleringsgrader.

For nuværende er akvakultur den eneste form for primærproduktion i Danmark, hvor der ikke ydes støtte til omlægning til økologi.

Brian Thomsen og Kirsten Lund Jensen
Hhv. direktør, Dansk Akvakultur, og økologichef, Landbrug og Fødevarer

Faldende økologisk produktion
Der er behov for at sikre ordentlige rammevilkår for økologisk fiskeopdræt.

Den danske produktion af økologiske fisk er på trods af stigende efterspørgsel faldet fra over 1.800 tons i 2015 til under 500 tons i 2019. Dermed udgør økologisk fiskeopdræt under to procent af den samlede produktion af fisk i Danmark, selvom målet i akvakulturstrategien for 2014–2021 er ti procent.

Udviklingen understreger behovet for politisk handling. De økologiske regler i EU og Danmark betyder, at økologisk fiskeopdræt alene kan ske gennem omlægning af traditionelle ferskvandsdambrug med gode miljøforhold og naturligt vandindtag og med omlægning af havbrug til økologisk produktion.

Dansk Akvakultur har opfordret til at ændre reguleringen af ferskvandsdambrug, så det også vil være muligt at omlægge større dambrug til økologisk drift. Det kræver, at kravene til miljøeffektivitet (udledninger per kilogram produceret fisk) og indretning af anlægget ændres, samtidig med at kravene til miljøpåvirkning fastholdes. Det vil medføre en relativt lavere produktion, men værdien af de økologiske fisk vil være høj, og det vil ske miljøneutralt.

Samtidig har vi foreslået en omlægningsstøtte. For nuværende er akvakultur den eneste form for primærproduktion i Danmark, hvor der ikke ydes støtte til omlægning til økologi.

Efterspørgsel på økologi
Forbrugerne lægger i stadig højere grad vægt på miljø, sundhed, sociale forhold og etik. De efterlyser friske og bæredygtige fødevarer leveret fra kortere forsyningskæder, og her kan økologien levere på alle parametre.

På få år har vi set en stor omlægning til økologi blandt muslingeopdrættere, hvor cirka 65 procent af den samlede produktion af opdrættede blåmuslinger i dag er økologiske. Med ordentlige rammevilkår ønsker vi at udbrede den positive udvikling til økologisk fiskeopdræt.

Vi ser et stort potentiale i økologisk akvakultur, som kan bidrage til den grønne omstilling og et mangfoldigt akvakulturerhverv, og vi håber, at Miljøministeriet og Fødevareministeriet vil se positivt på vores anmodning om at gennemføre rammevilkår, der tager hensyn til økologisk akvakultur.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Brian Thomsen

Chefkonsulent, Dansk Akvakultur Producent Organisation, medlem, DTU Aqua’s advisory board, formand, EU Kommissionens Rådgivende Udvalg for Akvakultur, formand, Agri-Aqua Innovation Denmark, vicepræsident, Federation of European Aquaculture Producers
HD i organisation og ledelse (Aarhus Uni. 2013), MBA (Heriot-Watt Uni. 1999), cand.polyt. (DTU 1985)

Kirsten Lund Jensen

Økologichef, Landbrug & Fødevarer, bestyrelsesmedlem, ICROFS
cand.oecon.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 2007)

0:000:00