Kronik

Dansk farvand får det ikke bedre af regeringens fejlagtige tilgang til naturbeskyttelse

Hvis naturen i vores farvande skal genoprettes, skal den beskyttes ordentligt. Men regeringen fortsætter med at begå de samme fejl og udpeger de forkerte områder til beskyttelse. Imens fortsætter aktiviteter som trawlfiskeri og sandsugning som vanligt der, hvor havnaturen har akut behov for hjælp, skriver Bo Øksnebjerg.

Som det er i dag, bliver der tilladt en lang række aktiviteter i de beskyttede områder. Det gælder eksempelvis sandsugning, udledning af forurenet vand - og den formentlig værste aktivitet: Fiskeri med bundslæbende redskaber, skriver Bo Øksnebjerg.
Som det er i dag, bliver der tilladt en lang række aktiviteter i de beskyttede områder. Det gælder eksempelvis sandsugning, udledning af forurenet vand - og den formentlig værste aktivitet: Fiskeri med bundslæbende redskaber, skriver Bo Øksnebjerg.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Bo Øksnebjerg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Midt i Kattegat findes et dramatisk istidslandsskab under havets overflade med meget særprægede navne.

Kims top og den kinesiske mur er et havnaturområde, som lige ikke findes andre steder i Danmark. Det er en del af det vigtigste levested for marsvin i Kattegat og Skagerrak og naturtyper som stenrev og sandbanker. Mudderbunden i de dybe slugter huser torsk, tunger, jomfruhummer og en række andre fisk- og skaldyrarter.

Området er levested for adskillige algearter, der kun lever netop her, ligesom det langpiggede søpindsvin kun er fundet lige præcis på Kims top. 

Kims top og den kinesiske mur er udpeget til Natura 2000-område. På almindeligt dansk betyder det beskyttet naturområde.

Beskyttelsen rækker dog ikke længere, end at der bundtrawles på kryds og tværs efter særligt jomfruhummere i store dele af området. Det betyder, at naturen på havbunden er stærkt fragmenteret og påvirket af det intensive og kroniske erhvervsfiskeri.

Det er et glimrende eksempel på, hvordan tilgangen til beskyttet havnatur er i Danmark. 

Politikerne, anført af miljøminister Magnus Heunicke (S), er heldigvis påbegyndt en kursændring, der skal gøre op med årtiers svigt af havnaturen. Ministeren har erkendt sit politiske ansvar og erklæret det sin fornemmeste opgave at rette op på havets elendige tilstand. 

Første skridt må være at beskytte havet ordentligt der, hvor vi siger, vi beskytter det. Hvis politikerne gør det rigtigt, er det en mulighed for at skabe plads både til livet i havet og til os mennesker. 

Læs også

Danmark skal have 20 procent beskyttet natur og ti procent strengt beskyttet natur i 2030 - også i havet. 

Derfor er regeringen i gang med at udpege nye beskyttede områder i de danske farvande, der skal supplere de allerede beskyttede arealer. 

Desværre lægger regeringen op til at fortsætte med at udpege de forkerte områder på den forkerte måde. Og lad os sige det, som det er: Med den tilgang til beskyttelse vil havnaturen ikke få det væsentligt bedre. 

Formålet med beskyttede områder er at beskytte naturen fra os mennesker.

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær, WWF

Formålet med beskyttede områder er at beskytte naturen fra os mennesker.

Derfor giver det ikke mening, at regeringen overvejende udpeger områder til beskyttelse, hvor der hverken er - eller er potentiale for - nævneværdige naturværdier eller menneskelig aktivitet. Der er med andre ord ikke nogen særlig natur at beskytte i de udvalgte områder, og der er ikke noget at beskytte naturen fra.

Alt imens fortsætter aktiviteter som trawlfiskeri og sandsugning som vanligt der, hvor beskyttelse af havnaturen ellers er akut. Det er absurd, og det får naturen og vores mange truede arter det ikke bedre af. Tværtimod. 

Vi skal derimod beskytte områder, hvor der allerede er natur at beskytte, og hvor der kan komme natur, hvis ødelæggelserne ophører.

Vi skal beskytte boblerev, ålegræs, stenrev, sandbanker og den dybe havbund, hvor rokkerne, hajerne og torskene har brug for fred og ro. Og vi skal beskytte de udvalgte områder mod de mange presfaktorer, som vi mennesker påfører dem.

Læs også

Desværre tager regeringens tilgang til beskyttelse af havnaturen ikke et opgør med den utilstrækkelige beskyttelse, som man i dag tilbyder vores sårbare naturområder.

Som det er i dag, bliver der tilladt en lang række aktiviteter i de beskyttede områder. Det gælder eksempelvis sandsugning, udledning af forurenet vand - og den formentlig værste aktivitet: Fiskeri med bundslæbende redskaber.

Alt sammen aktiviteter, der skader naturtyper på havbunden og det samlede dyreliv. Det er katastrofalt.

Naturen skal have fred, hvis den skal have en chance for at genoprette sig.

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær, WWF

Forskerne - og vores miljøminister - har især udpeget fiskeri med bundslæbende redskaber som den væsentligste faktor for havbundens overlevelse.

Alligevel lægger regeringen op til at begå samme fejltagelser som tidligere, når den så sent som 6. maj meldte ud, at al trawlfiskeri forbydes på fem rev i Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak.

Det er meget positivt, at bundslæbende fiskeri - inklusive bomtrawl - langt om længe fjernes fra selve revene. Men i det flydende miljø, som karakteriserer havet, handler det især om at beskytte større, sammenhængende områder mod det skadelige fiskeri.

Opfordringen fra WWF til regeringen er hurtigst muligt at indføre total beskyttelse mod bundslæbende fiskeri i alle beskyttede områder. Naturen skal have fred, hvis den skal have en chance for at genoprette sig. 

Læs også

Det betyder ikke, at bundslæbende fiskeri ikke kan finde sted andre steder i de danske farvande. Men bundtrawl skal flyttes væk fra de beskyttede områder, og omfanget skal reduceres.

Det betyder heller ikke, at vi ikke kan have rekreativt eller skånsomt fiskeri i dele af de beskyttede områder. Men vi skal ikke tillade fiskeri, som grundlæggende ødelægger naturen der, hvor naturen skal beskyttes.

Nøjagtig som på landjorden, skal vi mennesker bruge havet og dets ressourcer. Men det er afgørende for naturens evne til at genoprette sig, at det sker i balance med og i respekt for livet i havet. 

Når politikerne beskytter områder, men tillader de menneskelige presfaktorer at fortsætte, er der ikke tale om en reel beskyttelse.

Det er nu, at politikerne skal vise, at de mener det, når de siger, vi skal have mere og bedre natur og biodiversitet i Danmark.

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær, WWF

Både i EU og i Danmark har vi de senere år hørt politisk velvilje til at beskytte og genoprette Danmarks natur både på land og i havet.

Det er nu, at politikerne skal vise, at de mener det, når de siger, vi skal have mere og bedre natur og biodiversitet i Danmark. 

Det første skridt er som nævnt at udpege de rette beskyttede områder og beskytte dem ordentligt.

Storebælt, Herthas Flak, Store Rev, Gilleleje Flak, Flensborg Fjord og havet omkring Als samt de ydre dele af Vadehavet er blot nogle af de områder, der allerede er beskyttede naturområder, men som omgående bør beskyttes bedre. 

WWF er fuld af tiltro til, at der er politisk vilje til at gennemføre de nødvendige tiltag, der skal få vores fælles farvande til igen at blomstre af liv.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bo Øksnebjerg

Partner, Ernest & Young, fhv. generalsekretær, WWF
biolog (Københavns Uni. 1997)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00