Sådan vil Troels Lund have undersøgt det seneste kapitel i Elbit-sagen

Fordyrelsen og forsinkelsen af Forsvarets indkøb af de omstridte kanoner fra israelske Elbit Systems skal indgå i den igangværende advokatundersøgelse af Elbit-sagen. Nu er forsvarsministeren klar med sit udkast til, hvad advokaterne skal fokusere på.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen på pressemødet onsdag.
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen på pressemødet onsdag.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Advokaterne var ellers ved at lægge sidste hånd på deres uvildige undersøgelse af Elbit-sagen.

Men nu får de sandsynligvis yderligere to aspekter af sagen, som de skal kulegraves. 

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har nemlig foreslået de partier, som i oktober sidste år indgik aftalen om at få Elbit-sagen undersøgt, at undersøgelsen udvides til også at omfatte den fordyrelse og forsinkelse af indkøbet af raketkastere og artilleri fra israelske Elbit Systems, som han onsdag aften løftede sløret for.

Læs også

Konkret er det nu Forsvarets vurdering, at indkøbet af de israelske kanoner bliver mellem 500 millioner kroner og 1,3 milliarder kroner dyrere end prisen på 1,74 milliarder kroner, som politikerne i januar sidste år nikkede ja til.

Forsvaret havde nemlig glemt at indregne anskaffelsen af blandt andet støttekøretøjer, reservedele og opførelsen af garager til raketkasterne, da man regnede sig frem til en anskaffelsespris.

De udgifter indgik derfor ikke i det aktstykke, som Folketingets finansudvalg i al hast blev bedt om at godkende den 26. januar sidste år.

Samtidig anslår Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), at det vil tage 18 måneder at gøre køretøjerne klar. Oprindeligt var forventningen, at det kun ville tage seks måneder.

Undersøgelse udvides

Troels Lund Poulsen vil nu også have advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at undersøge, hvordan indkøbet kunne køre af sporet på den måde.

Kun tre timer efter, at han på et pressemøde onsdag aften havde fortalt offentligheden om de nye vanskeligheder med det i forvejen omdiskuterede israelske våbenindkøb, sendte ministeren derfor et udkast til et såkaldt ”tillægskommissorium” til partierne bag aftalen om at undersøge Elbitsagen.

Læs også

Ministeren foreslår, at undersøgelsen udvides med to elementer:

  1. ”Undersøgelse af, om Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i januar 2023 vidste eller burde have vidst, at der ud over selve anskaffelsen af PULSraketkastere, som blev besluttet politisk i januar 2023, ville blive behov for en række yderligere kapaciteter og årsværk, hvis PULS skulle opbygges til et fuldt operativt raketkastersystem, og at dette ville medføre en væsentlig fordyrelse af det samlede projekt. I givet fald skal det undersøges, hvorfor dette ikke indgik i grundlaget for den beslutning, der blev truffet politisk i januar 2023.”
  2. ”Undersøgelse af, om FKO og FMI i januar 2023 vidste eller burde have vidst, at ildstøttesystemerne først ville blive fuldt operative et år senere end oplyst over for Forsvarsministeriets departement og forligskredsen. I givet fald skal det undersøges, hvorfor dette ikke indgik i grundlaget for den beslutning, der blev truffet politisk i januar 2023.”

Det fremgår af udkastet, som Altinget er i besiddelse af.

Usaglige hensyn

Den allerede igangværende undersøgelse, som ”så vidt muligt” skulle have været afsluttet omkring 1. april, består allerede af fire delelementer:

Læs også

- En undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med den markedsafdækning, som blev gennemført i januar 2023, herunder om der indgik usaglige hensyn ved tilrettelæggelsen af markedsafdækningen.

- Undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med udarbejdelsen af aktstykker i januar 2023, herunder om de involverede myndigheder bevidst har forholdt Folketinget oplysninger.

- Undersøgelse af det forlig, der i januar 2023 blev indgået mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Elbit Systems, herunder om der var sammenhæng mellem det indgåede forlig og den ordre, der blev placeret hos Elbit Systems.

- Undersøgelse af, hvorfor forsvarsforligskredsen fik oplyst, at en særlig demonstrator-udgave ville blive anvendt til uddannelse i foråret 2023, når dette hverken var planlagt eller senere blev planlagt.

Troels Lund Poulsen har i sit udkast til et ”tillægskommissorium” ladet det stå åben, hvornår advokaterne nu skal være færdige med deres arbejde. Det skal partierne bag aftalen om Elbit-undersøgelsen diskutere på et møde på tirsdag i næste uge. Her skal de også diskutere ordlyden i ministerens udkast.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

0:000:00