Dybvad satser på at lande aftale om butiksliv i bymidter inden kommunalvalg

Regeringen vil styrke handelslivet i byerne ved at sætte en midlertidig stopper for nye butikscentre i såkaldte aflastningsområder. Men planloven er forligsbelagt og Venstre stritter imod, alligevel forventer minister aftale til efteråret.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Kim Rosenkilde

Landets kommuner skal ikke længere selv kunne bestemme, om der skal oprettes nye områder til butiksomrpder i udkanten af byerne.

Rammerne for at etablere såkaldte aflastningsområder blev ellers lempet med revisionen af planloven i 2016. Her gik Socialdemokratiet sammen med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en omfattende liberalisering af loven.

Men nu vil regeringen sætte muligheden for at oprette nye aflastningscentre i bero i fem år for at understøtte udviklingen af butikslivet på og omkring de centrale handelsstrøg i byernes midte.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) er dog klar over, at det kan kræve vanskelige forhandlinger at få opbakning fra hele forligskredsen bag planlovsrevisionen. En kreds han efter eget udsagn gerne vil holde sammen på.

”På den ene side har vi mit eget parti og Dansk Folkeparti, som også har sagt, at de gerne vil have en opstramning. Og så er der på den anden side Venstre og Konservative, der historisk har hældt mere til en liberalisering. Så det skal nok blive en spændende diskussion,” sagde Kaare Dybvad torsdag på Folkemødet i Allinge.

Læs også

Ordene faldt ved en debat arrangeret af De Samvirkende Købmænd, som blev afholdt delvist på Grønbechs Hotel i Allinge og delvist i Altingets Gård i det centrale København.

Aftale skal lukkes inden kommunalvalg
Ministeren pegede selv på, at ændringerne af planloven i 2016 tog omkring halvandet år at få på plads. Han er dog sikker på, at det kommer til at gå hurtigere den her gang.

”Jeg håber, at vi kan få det lukket ned, inden der er kommunalvalg, så de nye kommunalbestyrelser ved, hvad de har at arbejde med, inde de møder ind efter nytår,” sagde Kaare Dybvad.

Fakta

Aflastningsområder

I forbindelse med lovændringen i 2017 fik kommunerne mulighed for at planlægge for aflastningsområder i byer med tilstrækkeligt kundegrundlag.

  • Formålet med et aflastningsområde er bl.a. at aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – fx store udvalgsvarebutikker og nye butikstyper og -koncepter, der kombinerer fysiske butikker og e-handel.

  • Et aflastningsområde kan ikke udlægges til én enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker, ligesom et eksisterende aflastningsområde ikke kan udvides udelukkende med henblik på etablering af en enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.


  • For dagligvarebutikker i aflastningsområder må der ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger 3.900 m² bruttoetageareal. Der kan dog tillægges op til 200 m² til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum.

 

  • Der er ingen øvre grænse for størrelsen på udvalgsvarebutikker i aflastningsområder.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

Hos De Samvirkende Købmænd er administrerende direktør John Wagner en stor tilhænger af regeringens forslag om at sætte aflastningsområderne i bero.

Og det kan ifølge ham kun gå for langsomt. Derfor er det også en skræmmescenario, hvis forligsbindingerne først skulle gøre det muligt at gennemføre ændringerne efter et valg.

”Jeg opfodrer virkelig de øvrige partier omkring planlovgivningen til at gå positivt ind i at få det her gennemført hurtigst muligt. Vi kan ikke vente på det til efter næste valg,” sagde John Wagner.

KL og Venstre vil lade kommunerne bestemme selv
Hos KL synes man, at det er en dårlig ide, at beslutningen om at stoppe yderligere udlæg af arealer til aflastningsområder skal træffes centralt og ikke lokalt.

”Der er en lokalpolitisk forpligtigelse til at udvikle byerne i takt med tiden. Det gælder både for butikker i bymidten, men det giver også mening at have mulighed for at placere store butikskæder uden for byerne. Og det er en vigtig lokalpolitisk opgave, som vi ikke synes, skal styres centralt,” sagde Karoline Amalie Steen, der er kontorchef i KL.

At beslutningerne om det lokale butiksliv træffes bedst lokalt, er også Venstres udgangspunkt.

”Vi er helt med på, at det er vigtigt med et velfungerende butiksliv i bymidterne. Men hvad der skal til, er man altså bedst til at træffe beslutninger om lokalt. Det er ikke noget, vi skal gå inde og bestemme fra central hånd,” siger Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen til Altinget.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Konservative Torsdag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Torsten Schack Pedersen

MF (V)
HH (Nordvestjysk Handelsgymnasium 1995), cand.polit. (Københavns Uni. 2004)

John Wagner

Politisk kommentator og bestyrelsesmedlem
journalist (DJH 1979)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024