Efter kritik: Energiforligskredsen forlænger støtten til biogas

BIOGAS: Datoen for at ansøge om dispensation for biogasstøtte er blevet rykket seks måneder. Branchen er glad for at være blevet hørt.

Biogasanlæg skal ikke længere være godkendt før 8. februar 2019 for at modtage støtte.

Skæringsdatoen er efter modstand fra branchen blevet rykket seks måneder frem til 1. juli 2019.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt begrunder i en pressemeddelelse ændringen med, at ministeriet ikke ønsker at ”trække tæppet væk under nogle få anlæg, som er meget langt fremme.”

Login