Ekspertudvalg lægger op til "historisk" reform af ekspropriering

ANBEFALINGER: Solnedgangsklausuler og én samlet klageinstans skal være med til at sikre borgeres retstilling i sager om ekspropriation. Det anbefaler et ekspertudvalg nedsat af regeringen.

Regeringen vil nu arbejde videre med anbefalingerne fra det såkaldte ekspropriationsudvalg, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsatte sidste år. (Arkivfoto)
Regeringen vil nu arbejde videre med anbefalingerne fra det såkaldte ekspropriationsudvalg, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsatte sidste år. (Arkivfoto)Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde
Fakta
Ekspropriationsudvalgets medlemmer
  • Advokat Håkun Djurhuus (formand)
  • Chefjurist Charlotte Bigum Lynæs (Landbrug & Fødevarer)
  • Advokat Ellen Skodborggaard (Advokatrådet)
  • Landinspektør Hans Faarup (udpeget af erhvervsministeren)
  • Professor Helle Tegner Anker (udpeget efter indstilling fra universiteterne)
  • Lektor Frederik Waage (udpeget efter indstilling fra tænketanken Justitia)
  • Juridisk chef Pernille Christensen (Kommunernes Landsforening)
  • Advokat Rikke Søgaard Berth (Dansk Industri og Dansk Erhverv)

Rammerne for kommunernes mulighed for ekspropriering af privat ejendom bør gøres mere klare og enkle.

Det vurderer regeringens ekspertudvalg for ekspropriation, der tirsdag offentliggjorde sine anbefalinger. Udvalget har otte centrale anbefalinger til en reform af rammerne for og processerne i sager om ekspropriation.

Heriblandt en såkaldt solnedgangsklausul, der giver kommunalbestyrelsen en frist på fem år efter offentliggørelsen af en lokalplan, til der træffes afgørelse om ekspropriation. En samling af reglerne om ekspropriering i en ny, samlet lov og samlingen af klagesager i en enkelt instans.

Dokumentation

Ekspropriationsudvalgets anbefalinger

1) Det indskrives (kodificeres) i planlovens § 47, at ekspropriation kun må foretages til fordel for almene samfundsinteresser (almenvellet).

2) Lokalplaner skal indeholde generel information om, at lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation. Udvalget anbefaler, at der anvendes en standardformulering, der vil indgå i den kommende vejledning til kommunernes om ekspropriation.

3) Kommunerne bør inddrage berørte borgere tidligst muligt. Det vil være relevant, når kommunen har aktuelle overvejelser om at ekspropriere borgernes ejendom.

4) Der indføres en solnedgangsklausul i form af en frist på fem år for, hvor lang tid der højst må gå, fra at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en lokalplan, og indtil kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen. De nærmere detaljer/vilkår vil blive fastlagt som led i det lovforberedende arbejde.

5) Der arbejdes videre på at indføre en model for ekspropriation efter planloven, hvor kommunen træffer afgørelse om ekspropriation, og en ekspropriationskommission træffer afgørelse om erstatning, hvorefter kommunen sender de to afgørelser samlet til borgeren, så de fremstår som en helhed, der herefter kan påklages til en administrativ klageinstans og derefter domstolene.

Udvalget anbefaler, at de nærmere detaljer for en sådan model fastlægges i det lovforberedende arbejde. Det anbefales i den forbindelse, at der igangsættes samlede overvejelser vedrørende håndtering af kommunale ekspropriationssager generelt, herunder taksationssystemet.

6) Der igangsættes et lovforberedende arbejde med henblik på at samle de processuelle regler for ekspropriation i en ny ekspropriationsproceslov.

7) Der udarbejdes en ny skriftlig vejledning til kommunerne om ekspropriation efter planloven.

8) Muligheden for passende godtgørelse for borgerens udgifter til sagkyndig bistand i ekspropriationssager overvejes nærmere.

Læs hele udvalgets betænkning


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024