Debat

EL: Kære landbrug – kom nu ind i (klima)kampen

DEBAT: Landbruget skal tørre øjnene og tilpasse sit erhverv til en klimatilpasset fremtid, mener Enhedslistens Maria Reumert Gjerding. Der er kun én vej, og det er, at landbruget også er med til at løfte den grønne omstilling, skriver hun.

Foto: Mark Knudsen
Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Maria Reumert Gjerding (EL)
Klimaordfører

Ramaskriget fra landbruget var forudsigeligt, da det blev kendt, at de ikke-kvotebelagte sektorer skal levere store CO2-reduktioner frem mod 2030. Hvilket også inkluderer landbruget. Den velsmurte maskine fra Landbrug & Fødevarer lancerede den velkendte skræmmekampagne: tab af arbejdspladser og økonomisk ruin vil blive virkelighed, hvis landbruget ligesom alle andre brancher skal bidrage til at løse klimaudfordringen.

Men lige så forventeligt det var, at landbrugsorganisationerne ville hyle op og beklage sig, lige så komplet tåbeligt er det at tro, at landbruget kan blive ved med at undslå sig, når det handler om klima og miljø. For virkeligheden er, at ingen kan indløse fribillet til den grønne omstilling. Og det er på høje tid, at også landbruget kommer ind i klimakampen.

For alle mennesker, virksomheder og brancher vil den grønne omstilling medføre forandringer. Det er især den måde, vi producerer og forbruger på, der har skabt de problemer, vi skal løse. Derfor er det åbenlyst, at det ikke er muligt at fortsætte uændret med de produktionsformer og -metoder, der har skabt problemerne.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Ingen fremtid for et sådant landbrug
Der er ikke nogen fremtid i et klimaomstillet samfund for et landbrug, der dyrker jorden så hårdt, at den udpines. Der er ingen fremtid for et landbrug, der ikke har styr på kulstofregnskabet og lader kulstof undslippe til atmosfæren til skade for klimaet i stedet for at holde det i jorden, hvor det kan holde på vand og næringsstoffer. 

Der er ingen fremtid for et landbrug, der importerer kolossale mængder foder fra lande på den anden side af kloden til at holde gang i en årlig produktion af 29 millioner svin. Svin, der skal eksporteres tilbage til den anden side af kloden.

Så kære landbrug, tør øjnene, og skru ned for hylekoret. For der er kun én vej: Landbruget skal også løfte den grønne omstilling.

Maria Reumert Gjerding, klimaordfører i Enhedslisten

En fødevareproduktion, der påtager sig et klimaansvar, har som sit erklærede mål at trække kulstof ud af atmosfæren og binde det i jorden. Landbruget er (foruden skovbrug) den eneste branche, der direkte gennem sine produktionsmetoder kan fjerne CO2 fra atmosfæren. 

Lad os udnytte det
Det potentiale skal udnyttes til fulde. For vi når ikke de ambitiøse klimamål om maksimalt halvanden graders opvarmning, hvis ikke landbruget spiller en aktiv rolle. Vi har med andre ord hårdt brug for landbruget, hvis vi skal lykkes med at bremse klimaforandringerne. 

Derfor skal landbrugserhvervet arbejde innovativt for at blive endnu bedre til at binde kulstof i jord og plantemateriale, for eksempel via skovlandbrug, ved permanente græsarealer og ved et klimarigtigt sædskifte.

Udover at ændre produktionsmetoderne vil en klimaomstillet fødevareproduktion orientere sig mod nærmarkederne for at bidrage til så høj grad af lokal selvforsyning som muligt. Vi skal vænne os til, at maden ikke skal transporteres flere gange rundt om kloden, før det lander på vores tallerken.

I Danmark er der allerede landmænd, der er i gang. I Sønderjylland er en gruppe innovative landbrug gået sammen om at øge kulstofbindingen på deres jorde. På samlet 1.000 hektar har landmændene som mål at binde 125 tons kuldioxid per hektar hvert år. 

Så udover at arbejde sammen om at skabe sunde fødevarer, samarbejder landmændene om at give deres bidrag til at trække kulstof ud af atmosfæren.

Så kære landbrug, tør øjnene, og skru ned for hylekoret. For der er kun én vej: Landbruget skal også løfte den grønne omstilling. Så gå i stedet foran, og vær med til at udvikle de innovative klimaløsninger, som verden kalder på. Kom i stedet ind i klimakampen. Vi har så meget brug for jer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Maria Reumert Gjerding

Præsident, Danmark Naturfredningsforening
cand.scient i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier (RUC 2006)

0:000:00