Debat

EL og WWF: Skærp loven for import af regnskovsfældende soja

DEBAT: Svinelandbruget fodrer svin med soja fra værdifuld regnskov. Skærpet lovgivning for dansk import af soja er oplagt, skriver EL's naturordfører og WWF's generalsekretær.

Sojaproduktionen er en kilde til de skrækkelige brande i Sydamerika sidste år, mener naturordfører Mai Villadsen (EL) og WWF's generalsekretær, Bo Øksnebjerg.
Sojaproduktionen er en kilde til de skrækkelige brande i Sydamerika sidste år, mener naturordfører Mai Villadsen (EL) og WWF's generalsekretær, Bo Øksnebjerg.Foto: Niclas Jessen/WWF og ukendt fotograf/Enhedslisten
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mai Villadsen (EL) og Bo Øksnebjerg
Naturordfører og generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

For ganske nylig kunne det brasilianske rumagentur, Inpe, konstatere, at skovrydningen i Brasiliens regnskov i Amazonas er fordoblet i januar sammenlignet med året før.

Myndighedernes nye data antyder dermed en øget risiko for, at skovrydningen hen over hele 2020 bliver værre end sidste år, hvor vi danskere og resten af verdenssamfundet ellers var vidne til altødelæggende brande i netop Amazonas og flere andre naturområder med høj biodiversitet.

Det er katastrofalt på adskillige niveauer. Op mod en million dyre- og plantearter er allerede truet af udryddelse, lyder det fra FN's Biodiversitetspanel, som samtidig peger på netop udvidelse af landbrugsarealer som en af de største drivkræfter bag den naturkrise, vi står i netop nu.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Skovrydningen ødelægger vigtige naturværdier og modarbejder den globale indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser. Vi har skabt krisen og har derfor også et moralsk ansvar for at bringe balance tilbage i regnskabet alle de steder, hvor vi kan.

Soja er kilde til skrækkelige brande
En af de helt store kilder til de skrækkelige brande i Sydamerika sidste år er produktionen af soja.

Vi kender løsningerne – lad os omlægge nu.

Mai Villadsen (EL) og Bo Øksnebjerg
Naturordfører og generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

Den er ifølge et studie ottedoblet siden 1960'erne og fordoblet siden 2000, og svinelandbruget i Danmark er i den grad med til at drive efterspørgslen. Derfor må de også tage det nødvendige ansvar for de ødelæggelser, som deres efterspørgsel forårsager. De kan ikke blive ved at slippe.

En helt ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden viser, at 68 procent af Danmarks samlede sojaimport kommer fra Brasilien, Argentina og Paraguay. Rapporten viser også, at sojaskrå, der bliver brugt i foder, udgør hele 89 procent af den samlede import.

Det er problematisk, når Institut for Fødevarer og Ressourcer på Københavns Universitet samtidig slår fast i sin seneste udredning, at andelen af Danmarks import af sydamerikansk soja, som bruges i svineproduktion, og som er certificeret eller verificeret afskovningsfri, reelt er nul.

I Holland og Belgien er landbruget for længst skiftet fra den uansvarlige soja til certificerede løsninger. Også hos vores naboer i Sverige er landbruget gået over til certificeret soja.

Det samme skal det danske landbrug selvfølgelig gøre. Og det vil koste under en øre per kilo svinekød.

Nationalt arbejde i Danmark er begrænset
World Ressource Institute estimerer, at op mod en tredjedel af de globale drivhusgasemissioner, der skal reduceres for at undgå temperaturstigninger på over to grader, kan adresseres ved at stoppe skovødelæggelse verden over.

Siden 2014 har Danmark været tilsluttet flere internationale mål om at bremse og helt stoppe den globale afskovning, herunder Amsterdam- og New York-deklarationen samt selvfølgelig FN's verdensmål, men alligevel har det nationale arbejde været særdeles begrænset.

Landbrug & Fødevarer er hidtil sluppet godt fra blot at udarbejde seks indkøbskriterier til sine sojaleverandører, der reelt ikke bliver ført tilsyn med og som accepterer "lovlig afskovning".

I Brasilien er det desværre lovligt at omlægge en del af sit land til stor sojaproduktion, selv om der er værdifuld natur på området. I Amazonas er det op til 20 procent af ejendommens areal, der kan sælges og omlægges til sojaproduktion, og i Cerradoen, et stort savanneområde med vigtig biodiversitet og vitale økosystemer, er det helt op til 80 procent.

Læs også

Landmænd må udvise større solidaritet
Hvert år importerer Danmark 1,8 millioner ton soja, der primært går til dyrefoder i svine- og mælkeindustrien. Produktionen af den importerede soja optager et landareal på mere end to gange Fyns størrelse.

Det kan betyde, at dansk svinelandbrug støtter op om meget store arealer af uansvarlig sojaproduktion. Det går simpelthen ikke. Danske landmænd må udvise større solidaritet med sine sydamerikanske kolleger og kræve, at der kommer gennemsigtighed og ansvarlighed i hele forsyningskæden fra sojabonde til slagtehal.

De danske virksomheder kan selvsagt ikke omstille hele deres forsyningskæde med et trylleslag, men de kan gøre deres soja mere ansvarlig gennem RTRS-kreditter allerede fra i morgen. Vi gentager: allerede fra i morgen.

Og ikke nok med det: De kan og bør også presse de danske grovvareimportører til at stoppe med at importere den regnskovsfældende soja. Det er ikke nødvendigvis svært, og er de i tvivl, så er der hjælp at hente i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

Supermarkeder og borgere er klar
En stærk dansk alliance for ansvarlig soja og ambitiøse tiltag for at stoppe dansk import af soja linket til ødelæggelse af skov vil desuden være en fordel for danske virksomheder.

Afskovning er allerede i fokus på internationalt plan. Til oktober i år er Kina vært for FN's internationale topmøde, Convention on Biodiversity COP15, hvor verdens ledere skal forhandle, hvad der svarer til en Paris-aftale for naturen, på plads.

Det bliver blandt andet med udgangspunkt i rapporter fra FN's Biodiversitetspanel, der peger på udvidelse af landbrugsarealer som en af de største drivkræfter bag det eskalerende tab af biodiversitet.

Med den nye aftale bliver det, der tidligere var anvisninger om at stoppe afskovningen, nu krav. De, der gør det først, får markedet. Supermarkederne har allerede sagt, at de er klar. Det samme har danskerne, og inden så længe er kineserne og resten af verdenssamfundet også med.

Lovgivning skal sikre klare rammer
For at hjælpe udviklingen på vej har Enhedslisten fremsat et beslutningsforslag om et stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien. 

Hvis vi som politikere og naturforkæmpere skal tage danskernes utvetydigt grønne mandat seriøst, er det på områder som disse, at vi skal sætte nye rammer, der sikrer, at al soja importeret til Danmark er ansvarligt produceret uden værdifuld natur på samvittigheden.

Beslutningsforslaget og lignende lovgivning skal også sikre en omstilling til foderalternativer, der kan produceres i Danmark. For som det foregår i dag, er størrelsen af den danske svineproduktion ikke bæredygtig med de mange svin, der skal mættes af sojaskrå.

Det er afgørende, at den globale efterspørgsel på soja reduceres væsentligt, hvis vi skal undgå yderligere afskovning, ødelæggelse af værdifuld natur og menneskers levevilkår. Og her har Danmark og de danske virksomheder et væsentligt ansvar.

Den danske befolkning har givet sit utvetydige mandat til, at Danmark skal tilbage i den grønne førertrøje, og med det følger en forpligtelse til at tage ansvar for de skadelige aftryk, som vi sætter på kloden ude i den store verden. Vi kender løsningerne – lad os omlægge nu.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bo Øksnebjerg

Afgående generalsekretær, WWF
biolog (Københavns Uni. 1997)

Mai Villadsen

MF (EL), fhv. politisk ordfører

0:000:00