Debat

Enhedslisten vil halvere dansk svineproduktion: "Vi skal ikke brødføde verden med koteletter"

DEBAT: En kommende klimaaftale skal særligt sætte fokus på en reduktion af landbruget og den animalske produktion. Vi kan for eksempel starte med at halvere svineproduktionen og fordoble skovarealet, mener Søren Egge Rasmussen (EL). 

Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Klimaordfører

De langsigtede mål i en klimaplan skal nås via årlige reduktionsmål, som skal skrives ind i en klimalov efter britisk forbillede. For at nå at bidrage til Parisaftalens mål skal alle hellige køer afskaffes. Det er nødvendigt at vurdere nye afgifter for at fremme den bæredygtige omstilling. Afgifter, som kan være dynamoen og finansieringen i en omstilling af klodens ressourceforbrug.

Enhedslisten ser frem til at forhandle planer, der reducerer landbrugets store CO2-udslip, og arbejde for, at mere kulstof bindes i jorden og i nye skove. Det er nødvendigt for at blive et netto-nulemissionssamfund inden 2040.

Mindre landbrug, mere natur
Landbruget dyrker 61 procent af Danmarks samlede areal og står for 20 procent af CO2-udledningen. Det er bydende nødvendigt at reducere landbrugsarealet og den animalske produktion, hvis vi skal have en chance for at nå i mål med klimaindsatsen.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

200.000 hektar lavtliggende arealer bør ikke pløjes, men i stedet overgå til permanent afgræsning og naturarealer. Vi skal fordoble skovarealet, så vi når op på 25 procent, hvilket resulterer i, at 100.000 hektar inden 2030 skal overgå fra landbrug til skov af forskellige typer.

Det vil være med til at sikre rent drikkevand, større biodiversitet og CO2-lagring i skovene. Det har vi foreslået i Folketinget og gennemfører det gerne efter næste valg med et nyt flertal.

Det er bydende nødvendigt at reducere landbrugsarealet og den animalske produktion, hvis vi skal have en chance for at nå i mål med klimaindsatsen.

Søren Egge Rasmussen (EL)

For at reducere landbrugets klimabelastning kommer vi dog ikke uden om behovet for at reducere den animalske produktion. En plan for at halvere den danske svineproduktion vil være en god begyndelse for klimaomstillingen af dansk landbrug.

Hvorfor skal der fra Danmark eksporteres 14 millioner smågrise, hvoraf de 9 millioner udsættes for lange dyretransporter? Vi kan og skal ikke brødføde verden med svinekoteletter.

Og så skal vi udvikle økologien på de arealer, der fortsat skal være landbrug, blandt andet ved fuldt ud at anvende landbrugsstøtten som landdistriktsmidler. Samtidig ser vi gerne, at stat og kommuner opkøber landbrugsjord for at sikre rent drikkevand, mere natur og skov, hvilket samtidig kan sikre en væsentlig klimaeffekt.

Ligeledes er det væsentligt at sikre, at Danmarks Grønne Investeringsfond og pensionskasser kan være med til at frikøbe arealer fra landbrugsdriften.

Elektrificering af den kollektive trafik
Enhedslisten mener, at der skal sættes mål for udfasningen af fossile biler. Den nuværende regering har i praksis modarbejdet el- og andre nul-emissionsbiler, og der er brug for et markant kursskifte, blandt ved at sætte en slutdato for salget af fossile biler.

Enhedslisten så gerne, at den dato bliver år 2025.

Udover selve slutdatoen for salg af nye fossilbiler skal vi have skabt et marked for nulemissionsbiler. Det skal blandt andet ske ved, at hele den offentlige sektor inden for de næste to år ved alle udbud kræver, at transporten er nulemission. Elektrificeringen af den kollektive trafik skal fremmes, og det skal afklares, hvilke togstrækninger, der skal køre på brint.

Boliger og bygninger
Det er godt at stramme bygningsreglementet op med højere krav. Men den store udfordring ligger i at energirenovere den eksisterende bygningsmasse. 

Vi vil sikre, at flere midler frigives fra Landsbyggefonden til at energirenovere de 600.000 almene boliger. Til private boliger skal der arbejdes med bedre finansiering, når formålet med en renovering er at nedbringe energiforbruget. Der er et kæmpe renoveringsefterslæb i kommunale bygninger, som skal løses ved at sætte kommunerne fri og fritage energirenoveringer fra anlægsloftet.

I den individuelle opvarmning er det vigtigste, at vi får oliefyrene ud, men der skal også tages et opgør med brændeovne i områder med fjernvarmenet.

Klimaaftalen skal gøre op med hellige køer, biler og bygninger. Kloden og klimaet kalder på handling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Egge Rasmussen

MF (EL)
Tømrer (Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning 1990), økologisk landmand (Den Økologiske Landbrugsskole 2002)

0:000:00