Etisk Råd siger god for GMO

GMO: Etisk Råd velsigner nu brugen af genmodificerede råvarer i fødevareproduktionen, hvis bare det sker på en god måde. Et mindretal i rådet er imod.

Et flertal i Etisk Råd siger god for GMO. Alligevel anbefaler rådet, at fødevarer fra svin eller andre dyr, der har fået GMO-foder, fremover mærkes.
Et flertal i Etisk Råd siger god for GMO. Alligevel anbefaler rådet, at fødevarer fra svin eller andre dyr, der har fået GMO-foder, fremover mærkes.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix
Lasse Lange

Et splittet Etisk Råd siger nu god for anvendelsen af genmodificering i fødevareproduktionen.

“Medlemmerne opfordrer til, at der udvikles GMO’er, som kan anvendes til fx at sikre ernæringen af fattige mennesker, at kunne vokse i klimaudfordrede egne, brødføde verdens stigende befolkning, sikre tilstrækkelig vitaminindtag for fattige mennesker, redde udrydningstruede arter osv,” udtaler et flertal i Etisk Råd i en redegørelse, Rådet offentliggør onsdag.

Flertallet bestående af 10 ud af de 17 medlemmer af Etisk Råd mener ikke, at genmodificering rent etisk adskiller sig fra traditionel avl.

“Vi har forædlet dyr og planter i årtusinder,” forklarer Signild Vallgårda, der tilhører det GMO-positive flertal i Etisk Råd.

Jordens befolkning vokser, og forurening er et kæmpe problem. Hvis GMO kan bidrage til at løse nogle af de problemer med fødevareforsyning og miljø, så er det en rigtigt god ting.

Signild Vallgårda
Medlem af Etisk Råd

“Jeg synes ikke, at det her er radikalt anderledes. Men det skal selvfølgelig foregå under ordnede forhold,” fortsætter hun.

Godt, hvis GMO kan hjælpe
Flertallet i Etisk Råd er overbeviste af den forskning, der viser, at GMO ikke i sig selv er skadelig, og de lægger vægt på de muligheder, teknologien måske kan have i forhold til at løse nogle af de alvorlige problemstillinger, verden står over for.

“Jordens befolkning vokser, og forurening er et kæmpe problem. Hvis GMO kan bidrage til at løse nogle af de problemer med fødevareforsyning og miljø, så er det en rigtigt god ting,” siger Signild Vallgårda fra flertallet.

Hun understreger, at hun dog ikke mener, at alt GMO er godt.

“Hvis man bare laver GMO for at kunne sprøjte mere og udpine jorden, så er det en dårlig ting. Men hvis man bruger det til at løse nogle af de store udfordringer i verden, så er det kun godt,” siger hun.

Modstand
Udtalelsen fra Etisk Råd kommer få måneder efter en gruppe på 121 Nobelprismodtagere i et åbent brev opfordrede organisationen Greenpeace til at droppe sin modstand mod GMO.

“Vi opfordrer Greenpeace og dets støtter [...] til at opgive deres kampagne mod GMO,” skrev de mange Nobelpristagere inden for biologi, kemi fysik og medicin med henvisning til behovet for at brødføde en befolkning, der ventes at blive fordoblet frem mod 2050.

Nobelpristagerne påpegede, at GMO kan være med til at redde nogle af de mange børn med A-vitamin-mangel, der hvert år mister livet, og stillede derpå spørgsmålet:

“Hvor mange flere fattige mennesker skal dø, før vi betragter dette som en forbrydelse mod menneskeheden?”

Trods opfordringerne fra først Nobelpristagerne og nu Etisk Råd, står Greenpeace dog fast i sin modstand mod GMO.

“Jeg synes, at det er helt ude i hampen,” siger Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace.

“Jeg ved ikke, hvordan der er, man mener, at man kan bruge GMO på en rigtig måde. De GMO’er, vi kender i dag, er GMO’er, der kan tåle sprøjtegift, og GMO’er, der udskiller insektdræbdende middel,” fortsætter han.

Men flertallet i Det Etiske Råd opfordrer jo netop til, at man udvikler GMO’er, der kan hjælpe med at løse klimaudfordringen og fødevareforsyningsproblemerne?

“Men det er jo ikke kommet. Den GMO, der er blevet udviklet, er først og fremmeste GMO, der kan modstå det ukrudtsmiddel, som GMO-producenterne også sælger. Og hvis der er noget, der er farligt i den globale fødevareforsyning, så er det at småbønder bliver afhængige af store transnationale selskaber, som sælger dem såsæd, der kan modstå den sprøjtegift, de også sælger. Hvis det er GMO, så siger jeg nej tak, siger Jan Søndergård fra Greenpeace, der dog anerkender, at det kan blive nødvendigt at genoverveje synspunktet om 10-15, hvis GMO-udviklingen er gået nye veje.

GMO gøres til syndebuk
I flertalsudtalelsen fra de 10 GMO-positive rådsmedlemmer går de i rette med modstanden mod GMO.

De 10 medlemmer er uenige i, at genetisk manipulation er mere problematisk end traditionel avl, som også giver anledning til radikalt ændrede planter og dyr. Og de advarer mod, at “GMO gøres til syndebuk for problemer, som stammer fra en kultur med meget intensiv produktion, som giver problemer med miljø- og dyrevelfærd”.

“Man kan mistænke, at en del af kritikken skyldes, at GMO kobles sammen med disse produktionsformer, fordi de mest kendte GMO’er er udviklet til at fremme effektiviteten i landbrug, som i forvejen er meget effektive,” udtaler flertallet.

“Men der er også eksempler på GMO’er, som udvikles til at imødegå reelle problemer, som beskrevet i redegørelsen,” fortsætter de.

Intern opposition
Selv om et flertal i Etisk Råd altså nu vender GMO-tommelfingeren opad, er der også en række af medlemmerne, der deler Greenpeaces GMO-skepsis.

Mens 10 ud af rådets 17 medlemmer står bag den GMO-positive flertalsudtalelse, er seks forskellige medlemmer kommet med forskellige GMO-skeptiske mindretalsudtalelser.

De fire GMO-skeptiske rådsmedlemmer Jacob Birkler, Lillian Bondo, Mickey Gjerris og Signe Wenneberg angiver eksempelvis i en fælles mindretalsudtalelse, at de “finder, at genetisk manipulation grundlæggende er udtryk for et forkert natursyn, hvor menneskets forhold til naturen bliver gradvis mindre harmonisk og fjerner os fra den jord og den natur, som vi er en del af”.

“Derfor overskrider genmanipulation en grænse for, hvor langt mennesker bør gå i deres manipulation af naturen,” fortsætter de fire skeptikere.

Bred opbakning til udvidet GMO-mærkning
Mens Det Etiske Råd altså er splittet i spørgsmålet om, hvorvidt GMO kan være en ok måde at løse en del af verdens problemer på, er der i rådet bred enighed om, at GMO-mærkningsordningen bør ændres, så ikke kun GMO-råvarer, men også fødevarer fra dyr fodret med GMO, bliver mærket.

Selvom flertallet er overbeviste af den forskning, som viser, at GMO ikke i sig selv er skadelig, selvom visse anvendelser af den kan være det, skal skeptiske forbrugere have mulighed for at træffe deres egne valg. En del af det svine- og oksekød, der sælges og produceres i Danmark kommer således fra dyr, der har fået GMO-foder.

“[GMO er] et område, hvor der hersker stor skepsis hos en meget stor del af forbrugerne. Disse forbrugere bør have mulighed for at træffe et valg på egne vegne ud fra deres egne værdier uden at forpligte andre til at vælge det samme,” mener flertallet i Etisk Råd.

Det Etiske Råds holdning til GMO fremlægges officielt i forbindelse med offentliggørelsen af rådets redegørelse om den etiske forbruger onsdag 16. november klokken 13:30 på Christiansborg.

Dokumentation

ET SPLITTET RÅD

Et flertal bestående af 10 af rådets 17 medlemmer er kommet med en fælles udtalelse, der er positiv over for GMO
Jørgen Carlsen, Gorm Greisen, Kirsten Halsnæs, Thomas Ploug, Lise von Seelen, Christian Borrisholt Steen, Karen Stæhr, Steen Vallentin, Signild Vallgårda og Christina Wilson er overbeviste af den forskning, som viser, at GMO ikke i sig selv er skadelig, selvom visse anvendelser af den kan være det.

Disse medlemmer er uenige i, at genetisk manipulation er mere problematisk, end traditionel avl, som også giver anledning til radikalt ændrede planter og dyr, de advarer mod, at GMO gøres til syndebuk, og de opfordrer til, at der udvikles GMO’er, som kan anvendes til fx at sikre ernæringen af fattige mennesker, at kunne vokse i klimaudfordrede egne, brødføde verdens stigende befolkning, sikre tilstrækkelig vitaminindtag for fattige mennesker og redde udrydningstruede arter.

Et mindretal bestående af fire af rådets 17 medlemmer er kommet med en fælles udtalelse, der er negativ over for GMO
Jacob Birkler, Lillian Bondo, Mickey Gjerris og Signe Wenneberg finder, at genetisk manipulation grundlæggende er udtryk for et forkert natursyn, hvor menneskets forhold til naturen bliver gradvis mindre harmonisk og fjerner os fra den jord og den natur, som vi er en del af. Derfor overskrider genmanipulation en grænse for, hvor langt mennesker bør gå i deres manipulation af naturen.

Tre af rådets 17 medlemmer er kommet med individuelle udtalelser
Poul Jaszczak er positivt stemt overfor GMO, mens Anders Raahauge og Lene Kattrup på forskellig vis er skeptiske.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jan Søndergård

Fhv. formand og politisk rådgiver, Greenpeace, SF-miljørådgiver i Rudersdal
cand.phil. i samfundsfag

Signild Vallgårda

Professor emerita, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Cand.mag. i historie og litteraturhistorie (Københavns Uni. 1983), dr.med. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00