Fik du læst? Støjbergs landbrugsordfører afviser blankt, at en CO2-afgift hjælper klimaet

Danmarksdemokraterne holder fast i, at en CO2-afgift på landbruget vil få en negativ global klimaeffekt, selvom eksperter siger det modsatte. Vurderingen bygger på en lægmandsbetragtning, lyder det.

Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne er bekymret for risikoen for, at drivhusgasudledningerne fra landbruget flytter til andre lande, hvis sektoren bliver reguleret med en CO2e-afgift.
Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne er bekymret for risikoen for, at drivhusgasudledningerne fra landbruget flytter til andre lande, hvis sektoren bliver reguleret med en CO2e-afgift.Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

Denne artikel blev udgivet første gang den 13. marts 2024. Den genudgives som optakt til, at Danmarksdemokraterne i weekenden holder såkaldt "CO2-rally" mod en klimaafgift på landbruget. 

Regeringens ekspertgruppe tager fejl, når den når frem til, at der er en global klimagevinst ved at indføre en CO2e-afgift på landbruget.

Og det gør topøkonomerne i Det Miljøøkonomiske Råd, tænketanken Kraka og tænketanken Concito dermed også.

Det mener Danmarksdemokraterne, der pure afviser eksperternes konklusioner.

"Jeg anerkender ikke, at der kommer en stor klimaeffekt af, at vi flytter den danske produktion ud af Danmark. Det gør jeg ikke. Jeg mener faktisk, at der kommer en negativ klimaeffekt," siger fødevare- og landbrugsordfører Hans Kristian Skibby (DD) i et interview med Altinget.

Jeg anerkender ikke, at der kommer en stor klimaeffekt af, at vi flytter den danske produktion ud af Danmark. Det gør jeg ikke.

Hans Kristian Skibby (DD)
Fødevare- og landbrugsordfører

Meldingen kommer efter, at regeringens ekspertgruppe, der har økonomiprofessor Michael Svarer som formand, i sidste måned præsenterede tre mulige modeller for en CO2e-afgift på landbruget.

I rapporten har eksperterne også lavet nye beregninger på den såkaldte lækageeffekt, der er et udtryk, som bruges til at beskrive, hvor stor en del af de forventede klimagevinster ved et tiltag, der må forventes at opstå i udlandet i stedet.

Ifølge beregningerne er risikoen for lækage i det mest pessimistiske scenarie 44 procent.

”Man skal ikke negligere lækagerisikoen, men den gode nyhed er, at størstedelen af de indenlandske reduktioner også slår igennem globalt,” siger økonomiprofessor ved Københavns Universitet og medlem af ekspertgruppen Peter Birch Sørensen til Altinget.

Anerkender ikke eksperterne

Vurderingen bakker tidligere analyser fra en række øvrige eksperter op, men den får ikke Danmarksdemokraterne til at nedtone bekymringen for, at tiltaget ikke vil batte i de globale klimaregnskaber.

Læs også
 

partiets hjemmeside fremgår det, at en CO2e-afgift på det danske landbrug ”bestemt ikke vil være til gavn for det globale klima”, og den påstand holder landbrugsordfører Hans Kristian Skibby fast i.

”Hvis man tror, at man har vundet, tager man fejl. Man har sådan set bare flyttet CO2e-belastningen til et andet land.”

Eksperterne i Svarer-udvalget vurderer, at lækagen ved den højeste afgiftssats er maksimalt 44 procent. Synes du, at det er meget?

”Det er jo en beregningsmodel, de har lavet. Jeg ved ikke, hvad tallet er, så jeg kan kun rette mig efter de estimater, der kommer. Og jeg har ikke nogen grund til at tro, at de ikke er så valide, som de overhovedet kan blive,” siger han og fortsætter:

”Men man skal også huske, at lækagespørgsmålet er svært at gradbøje. Det har eksperterne også selv sagt. De her tal er forbundet med stor usikkerhed, og derfor skal man være forsigtig.”

Jeg vil faktisk være ked af, hvis Danmark ikke havde politikere, der tænkte som lægmænd, men som tænkte som professorer alle sammen.

Hans Kristian Skibby (DD)
Fødevare- og landbrugsordfører

På jeres hjemmeside skriver I, at en CO2-afgift på landbruget "bestemt ikke vil være til gavn for det globale klima". Det siger eksperterne, at det vil have. Anerkender du det?

"Nej, det gør jeg ikke. Nej, nej, det gør jeg ikke da,” siger Hans Kristian Skibby.

Mere klimaeffektiv produktion

Hvad baserer du det på?

”Det gør jeg ud fra, at jeg vurderer, at danskerne ikke vil drikke mindre mælk og spise mindre oksekød af den grund. Resultatet bliver, at vi kommer til at konsumere flere udenlandske landbrugsprodukter, og når udledningen fra produkterne er større i de lande, vil udledningen blive større for den samme mængde fødevarer.”

Ifølge eksperter fra både Kraka, Concito og Aarhus Universitet er det svært at finde studier, der understøtter, at vi skulle have en særlig klimaeffektiv produktion sammenlignet med andre lande. Hvad er det, du baserer det på?

”I de tal, vi har fra blandt andre FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO), er Danmark langt betydeligt bedre til at producere klimaeffektivt end andre lande. Det gælder for eksempel klimabelastningen ved produktionen af en liter mælk. Andre steder ser man på, hvad det koster af CO2e at producere et kilo oksekød i Sydamerika, i resten af verden og i Danmark, og der kan man se, at den danske produktion har et langt lavere klimaaftryk,” siger Hans Kristian Skibby.

Altinget har efterfølgende bedt ordføreren om at sende de tal, som han henviser til. 

Hans Kristian Skibby sender først en illustration af tre stykker kød i forskellige størrelser, der repræsenterer klimaaftrykket for et kilo oksekød i henholdsvis Sydamerika, hele verden og Danmark. Illustrationen bærer Landbrug & Fødevarers logo, men ifølge erhvervsorganisationen er den fra perioden mellem 2016 og 2018.

L&F kan derfor heller ikke svare på, hvilke tal sammenligningen baseres på, og benytter sig desuden ikke selv af figuren eller står på mål for den længere, lyder det til Altinget.

Foreholdt dette henviser Danmarksdemokraterne til en FAO-rapport fra 2022. Her viser tallene, at drivhusgasemissionerne ved produktionen af et kilo oksekød er markant mindre i Europa sammenlignet med andre verdensdele. Rapporten forholder sig ikke til, hvor klimaeffektiv den danske kødproduktion er sammenlignet med andre europæiske lande.

Hvad angår klimaaftrykket fra mælkeproduktionen henviser partiet til et arbejdspapir fra World Ressource Institute fra 2020, hvor Danmark får en topplacering i en sammenligning med 12 andre lande.

Arbejdspapiret er medfinansieret af Landbrug & Fødevarer, er ikke fagfællebedømt og er desuden blevet problematiseret af eksperter for ikke at have et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag og for at få lande med en stor sojaimport – som Danmark – til at se relativt mindre klimabelastende ud.

Når man flytter priserne, flytter man også forbrugernes øjne. Det er sådan set min vurdering af det her, og jeg tror på, at den også er evidensbaseret. 

Hans Kristian Skibby (DD)
Fødevare- og landbrugsordfører

Foreholdt dette har Hans Kristian Skibby sendt et skriftligt svar, hvori han gør det klart, at han "foruden almindelig sund fornuft" baserer sin bekymring for lækage på beregningerne i Svarer-rapporten, og at han anerkender, at der er usikkerheder forbundet med tallene.

Flere fødevarer fra andre lande

Hans Kristian Skibby påpeger flere gange sin bekymring for den lækage, der måtte opstå fra danskernes fødevareforbrug, hvis der indføres en CO2e-afgift på landbruget.

Størstedelen af de animalske fødevarer, der produceres i den danske landbrugsproduktion, eksporteres i dag til andre lande. DD-ordføreren er dog alligevel overbevist om, at en afgift kommer til at føre til import af fødevarer fra andre lande.

”Det kommer til at gå meget hurtigt, fordi hvis det bliver dyrere at producere i Danmark, og du kan få det billigere på de internationale markeder, vil butikkerne selvfølgelig lave indkøbsaftaler med de steder, hvor de kan se den største fordel.”

Vismændene fra Det Økonomiske Råd har for nyligt lavet en analyse, der viser, at når priserne stiger på danske kødprodukter, skifter de danske forbrugere det ikke ud med kød fra andre lande, men vælger i stedet at spise mindre kød. Hvad tænker du om det?

"Jeg kan jo ikke spå om fremtiden."

Men får det dig til at genoverveje argumentet om, at danskerne bare vil skifte de danske produkter ud med fødevarer fra andre lande?

”Jeg tror generelt, at mange danskere kigger på, hvad tingene koster. Så hvis nogen kan levere det billigere end andre, vil der også være nogle, der vil købe det.”

Men har du noget, der bakker den tese op?

"Jeg har jo ikke en lang facitliste over folks ændrede forbrugsvaner over noget, der ikke er gennemført endnu. Det har jeg ikke."

Så det er et gæt?

"Det er en vurdering. Politikere sidder jo ikke bare og gætter. Vi har vurderinger ud fra, hvad vi tror på. Vi kigger så sandelig også på anbefalinger fra arbejdsgrupper, råd og nævn, men du skal huske på, at politikere er lægmænd, og det er det, jeg prøver at holde fast i."

Læs også

Holdninger i evidensbog

Jeg vil bare gerne høre, om du har noget, der understøtter din vurdering?

"Det kan du jo have en mening om, om man understøtter..."

Det er ikke en mening. Jeg spørger bare, hvad dit belæg er?

”Når man flytter priserne, flytter man også forbrugernes øjne. Det er sådan set min vurdering af det her, og jeg tror på, at den også er evidensbaseret. Så hvis man indfører afgifter, der kun rammer danske fødevarer, vil man opleve, at danskerne køber importerede fødevarer i stedet. Det er min grundlæggende filosofiske tilgang til det.”

Du "tror på, at den også er evidensbaseret"?

"Nej, jeg siger, at jeg tror på, at folk flytter deres forbrug over til noget andet, fordi de kigger på, hvad varerne koster."

Men det er ikke noget, der er evidensbaseret?

"Nej, det er det ikke, men jeg har jo ikke siddet og kigget i forskningsrapporter om, hvor godt folks øjne er på fødevarepriser. Det er en almindelig betragtning. Jeg er uddannet speditør, og jeg har arbejdet med afsætning i det halve af mit liv."

Det er bare vigtigt for mig at forstå, om det er noget I ved, eller noget I er bekymret for?

”Nu har du ringet til en politiker. Jeg slår ikke alle mine holdninger op i en evidensbog. Mange af de kommentarer og vurderinger, man har som politiker, har man ud fra almindelige principper som lægmænd. Og jeg vil faktisk være ked af, hvis Danmark ikke havde politikere, der tænkte som lægmænd, men som tænkte som professorer alle sammen. Så havde mange ting været en del anderledes her i kongeriget, og det vil ikke være særligt sundt for samfundet,” siger Hans Kristian Skibby.

Det videre arbejde med CO2e-afgiften på landbruget fortsætter i foråret i regeringens grønne trepart.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hans Kristian Skibby

MF (DD)
shippingmand (DFDS Transport 1992)

Peter Birch Sørensen

Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
lic.polit. (Københavns Uni. 1985), cand.polit. (Københavns Uni. 1980)

0:000:00