Fødevarebranchen: Vi skal dele opskrift på bæredygtig fødevareproduktion

DEBAT: Vi skal blive bedre til at udbrede den danske succeshistorie om, hvordan landbrug kan være både effektivt og bæredygtigt, skriver en række aktører fra fødevarebranchen i anledning af fødevaretopmødet World Food Summit. 

Af ni interessenter fra fødevarebranchen
Se dokumentationsboks for alle afsendere

Det er ikke små ting, der skal diskuteres, når nogle af verdens mest markante fødevareprofiler mødes til det internationale fødevaretopmøde, World Food Summit i København.

Verdens fødevareproduktion står lige nu over for kæmpe udfordringer med blandt andet miljø- og klimapåvirkninger, befolkningsvækst og fødevaresikkerhed. Det er ikke tilfældigt, at sådan et topmøde holdes på dansk jord: Danmark er nemlig et af de bedste eksempler på, at det kan lade sig gøre at øge fødevareproduktionen og skabe nye arbejdspladser, samtidig med at miljø- og klimapåvirkningen reduceres.

Det skal vi vise til verden, så vi kan være med til at løse de massive globale fødevareudfordringer.

Dansk innovation i særklasse
Det særlige ved os her i Danmark er vores samarbejde på tværs af hele værdikæden. Samarbejdet bidrager til innovation og konstant udvikling af nye produkter og løsninger. Når vi står stærkt her, betyder det samtidig fastholdelse og udvikling af arbejdspladser inden for en betydelig sektor, der beskæftiger knap 200.000.

Vi skal vise verden, hvordan det skaber kæmpe værdi at lade sig inspirere af de gode idéer, der findes på tværs af værdikæden. I Danmark er vi kommet nærmere en bæredygtig fødevareproduktion, fordi vores universiteter bidrager med viden og nye opdagelser, der sikrer os en førerposition inden for blandt andet teknologisk innovation.

Fordi danske forbrugere er optagede af bæredygtige vaner. Fordi skiftende regeringer har taget initiativer til at øge en bæredygtig fødevareproduktion. Og ikke mindst, fordi det er lykkedes os at styrke samarbejdet mellem private og offentlige aktører.

Fortælling om dansk succes skal styrkes
Food Nation er sat i verden for, at vi i fællesskab kan styrke fortællingen om, hvordan fødevareklyngen konstant arbejder sammen om nye, bæredygtige fødevareløsninger. Lad os fremhæve et par gode eksempler på, at det går godt i Danmark takket være det stærke samarbejde:

Fødevareproduktionen er effektiviseret, og vi producerer i dag tre gange så meget mad, som vi har brug for i Danmark – og samtidig forfølger vi målet om at være verdensmester i bæredygtig og klimavenlig produktion.

Regulering og høje standarder for fødevareproduktion har sikret, at kvalitet og sikkerhed for danske fødevarer er blandt de højeste på verdensplan. Parallelt har danske fødevarevirksomheder skåret mærkbart ned på vand og energi uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller kvalitet.

Danmark viser vejen
Selvom vi er et foregangsland, betyder det ikke, at vi er i mål. FN's bæredygtighedsmål peger på en række store globale udfordringer. Og stærke spillere på den danske fødevarescene har da også ambitioner, der rækker langt videre end de resultater, der hidtil er opnået.

Landbrug & Fødevarer arbejder hen mod et klimaneutralt dansk landbrug i 2050. Dansk Industri og virksomheder som Danish Crown, Arla, Carlsberg og DLG arbejder målrettet med strategier for bæredygtig udvikling. Og regeringen har en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. 

Samarbejde er en afgørende ingrediens i opskriften på at komme videre og bidrage til FN's bæredygtighedsmål.

Vi skal vise, at vi har en god opskrift – og at vi tager ansvar og viser vejen til en fødevareproduktion, der både er effektiv, har fokus på reduceret miljø- og klimapåvirkning og bidrager til den danske eksport. Det skal vi dele med verdenen. Også når vi mødes med verdens fødevareinteressenter til World Food Summit.

Forrige artikel Nye Borgerlige til S-ordfører: Tag det roligt, vores politik værner om miljøet Nye Borgerlige til S-ordfører: Tag det roligt, vores politik værner om miljøet Næste artikel Økologisk Landsforening: Sådan fordobler vi økologi i Danmark Økologisk Landsforening: Sådan fordobler vi økologi i Danmark