Greenpeace: Omlæg dansk landbrug til økologi

DEBAT: Esben Lunde luftede for nylig en ambition om at fordoble Danmarks produktion af svin. Hvis det udleves, vil vi se forværringer af natur- og miljøproblemerne, mener Birgitte Lesanner. Derimod bør vi omlægge dansk landbrug til ren økologisk produktion.

Af Birgitte Lesanner
Chef for Greenpeace i Danmark

Forleden mødtes jeg med en gruppe beboere fra Tuse Næs, der er en lille, naturskøn halvø mellem Lammefjord, Isefjord og Roskilde Fjord. De var bekymrede, fordi halvøens eneste storbonde vil udvide en af sine svinefarme til regulær industri med produktion af 47.000 grise per år. Det er 11 gange mere end den nuværende drift.

Den gård, der skal udvides, er én ud af tre svinefarme ejet af samme familie, meget nær Udby Vig, der ikke alene er udpeget som Natura 2000-område, men også som habitatområde, der ifølge EU-lovgivning kræver aktiv naturbeskyttelse. Fra engene og skovene ved Udby Vig kendes 10-15 forskellige orkideer, og der er relativt uspolerede enge, kær og overdrevsskrænter med plantesamfund, som tidligere havde større udbredelse, men i dag er sjældne på grund af dræning, gødskning, pesticider, opdyrkning eller tilgroning.

Udby Vig ligger lige øst for den kommende kæmpefarm. Det vil betyde, at ammoniakforureningen fra den massive mængde gylle vil forøges med en faktor 10, og grundet vindretningen rammer den Udby Vig med fuld kraft.

Naboerne vil naturligvis også få glæde af det, der så fint kaldes oduor units (altså stanken af svinegylle), ligesom støj- og lydforurening vil blive betragtelig.

Flere svin på vej
Udby Vig er kun ét af de mange steder i landet, hvor natur og lokalsamfund betaler en høj pris for Danmarks enorme svineproduktion. Vi ligger på en delt førsteplads i verden, når det drejer sig om at have jord under plov. Vi opdyrker med andre ord alt, hvad vi kan, i vores lille land, og 88 procent af landbrugsarealet går til dyrkning af foder til de mange grise og køer frem for mad til mennesker.

Og hvis det står til den nuværende regering, stopper det ikke her. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) luftede for nylig ambitionen om at fordoble Danmarks produktion af svin. Hvis det udleves, vil vi kun se forværringer af natur- og miljøproblemerne, selv om ministeren gør sig umage med at pakke det grønt ind.

Landbruget står for en relativt lille del af den danske økonomi, faktisk kun 3,5 procent af den samlede beskæftigelse og nationalindkomst ifølge professor Søren Kjeldsen-Kragh. Samtidig skylder landbruget 379 milliarder væk, og den landbrugssektor, der tjener flest penge i øjeblikket, er økologien.

Hvorfor skal landbruget have lov til at forurene så massivt og bygge svinestalde på størrelse med industrihaller midt i den danske natur?

Omlæg til økologi
Hvis vi i stedet for at konkurrere med Polen og andre lande om at producere konventionelt svinekød på samlebånd med al dets problemer som for eksempel MRSA, antibiotika og sprøjtegifte gik over til at konkurrere på kvalitet, så kunne vi omlægge hele dansk landbrug til økologi. Det ville ikke koste økonomisk, men ville til gengæld komme med en enorm gevinst for natur, miljø og sundhed. Samtidig kunne vi få mere natur og bruge mange flere af markerne til at lave mad til mennesker i stedet for til dyr.

Økologien vil løse en lang række af de problemer, vi har i dag, med blandt andet insekt- og fugledød, iltsvind i fjorde og nære farvand samt udrikkeligt drikkevand. Vi kunne samtidig passe meget bedre på de sjældne orkidéer i Udby Vig og udlægge mere jord til natur.

Forrige artikel Replik: 3F skaber unødig frygt hos gastronomielever Replik: 3F skaber unødig frygt hos gastronomielever Næste artikel L&F: Hvad er alternativet til landbrugsstøtten? L&F: Hvad er alternativet til landbrugsstøtten?
 • Anmeld

  peter schou · pensionist

  INDUSTRISVIN

  Svinefabrikker skal ligge i industrikvarterer, hvis vi overhoved skal have svine fabrikker,

 • Anmeld

  Marie Naun

  Artikel om Svine stor drift på Tuse Næs

  1000 tak for Greenpeace´s oplysende artikel om følgerne af en eventuel ud-vielse af en svinefarm på Tuse Næs.
  Artiklen er delt på Facebook siderne Plakatsøjlen Tuse Næs samt Politik i Holbæk Kommune. Her foregår nu en livlig debat.