Her er Energikommissionens anbefalinger

OVERBLIK: Energipolitikken skal internationaliseres, elektrificeres og markedsgøres. Energikommissionen præsenterede i dag frugten af et års arbejde med fremtidens energipolitik. Få et overblik over kommissionens anbefalinger her.

Mandag fik energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) overrakt Energikommissionens anbefalinger til den danske energipolitik af kommissionsformand Niels B. Christiansen.
Mandag fik energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) overrakt Energikommissionens anbefalinger til den danske energipolitik af kommissionsformand Niels B. Christiansen.Foto: Henning Bagger / Scanpix
Simon Friis Date

For lidt over et år siden præsenterede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) Energikommission. Med Danfoss-direktør Niels B. Christiansen i spidsen har Energikommissionen nu færdiggjort et års arbejde og præsenterede i dag resultatet.

I rapporten "Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik" anbefaler Energikommissionen intet mindre end et energipolitisk paradigmeskifte frem mod år 2050. Den danske energipolitik har ifølge Energikommissionen et unikt brand, som gør, at vi ligger i front, når det gælder den bæredygtige omstilling.

"Men energiområdet er et område i konstant bevægelse, og de internationale rammevilkår både i EU og globalt er i forandring. Det stiller krav til vores fremtidige energipolitik," skriver Energikommissionens formand, Niels B. Christiansen i rapportens forord.

Læs også: "Energikommissionen kommer kun halvt i mål"

Et energipolitisk paradigmeskifte
For at sikre en effektiv omstilling er der ifølge Energikommissionen behov for et paradigmeskifte i energipolitikken, hvor vi udnytter det gode fundament, som vi står på, men også tager højde for, at verden forandrer sig.

Energikommissionen peger på en internationalisering af klimapolitikken, hvor den danske klimapolitik skal ses i sammenhæng med udviklingen i vores nabolande og EU.

Af hensyn til en omkostningseffektiv omstilling med optimal udnyttelse af de nyeste teknologier peger Energikommissionen på en markedsgørelse af den energipolitiske indsats. I takt med at energipolitikken markedsgøres og konkurrencedygtigheden øges, vil den statslige støtte ifølge Energikommissionen kunne udfases.

Et af rapportens kardinalpunkter er imidlertid den omtalte elektrificering af energipolitikken. 

"Det danske energisystem skal lægges om, så elektricitet kan bruges til at dække vores behov for varme, produktion og transport. Det er derfor afgørende, at de skævvridninger, som følger af det nuværende afgiftssystem, bliver fjernet," skriver Energikommissionen i rapporten.

Energikommissionens anbefalinger er samlet i en oversigt nedenfor. Hele Energikommissionens rapport kan læses her.

OVERSIGT OVER ENERGIKOMMISSIONENS ANBEFALINGER:

Effektive internationale energimarkeder skal sikre forsyningssikkerheden
• Forsyningssikkerhed skal sikres via øget samarbejde over grænserne og baseres på energy only-modellen.
• Elmarkederne skal udvikles for at sikre konkurrence på markedet for fleksibilitet.
• Der skal gennemføres regulering af distributions- og transmissionsselskaberne, som har til formål at sikre
effektiviseringer og reducerede tariffer.
• EU’s CO2-kvotehandelssystem skal styrkes.

Vedvarende energi skal udbygges på markedsvilkår
• Støtten til vedvarende energi skal udfases, i takt med at teknologierne kan klare sig på markedsvilkår.
• I overgangsperioden skal støtte tildeles på baggrund af markedsbaserede udbud med udgangspunkt i et
princip om teknologineutralitet.

Et integreret og fleksibelt energisystem skal sirke effektiv og stabil energiforsyning
• Integration af det danske energisystem skal fremmes via øget elektrificering.
• Konkrete initiativer skal sikre forberedelse af elbilens integration i energisystemet.
• Et fleksibelt forbrug skal fremmes.
• Den digitale udvikling skal udnyttes til at understøtte et effektivt energisystem.
• Fjernvarmesystemet skal udnytte vedvarende energi og overskudsvarme.
• Gassystemet har fortsat en rolle i den grønne omstilling.

Energieffektivisering skal fortsat være en afgørende del af løsningen
• Energieffektiviseringer skal prioriteres, når dette er mere omkostningseffektivt end udbygning af vedvarende energi.
• Danmark skal arbejde for ambitiøse fælles EU-rammer, forpligtelser og standarder.
• Energispareindsatsen skal omlægges med henblik på at sikre en mere markedsbaseret og teknologineutral indsats.
• Energieffektiviseringer af bygningsmassen og store produktionsanlæg skal gennemføres, samtidig med at der
gennemføres andre forandringer.

Danmarks energiteknologiske førerposition skal styrkes
• En national strategi skal sikre, at indsatsen er koordineret og har fælles strategisk sigte.
• Energiforskningsmidlerne skal øges, og kontinuiteten i indsatsen skal sikres.
• Der skal prioriteres flere unikke demonstrationsprojekter og testplatforme.

Indsatsen uden for kvoteområdet skal have fokus på omstilling af energisystemet
• Omstilling af energisystemet skal være i fokus.
• Omkostningseffektive tiltag uden for kvotesektoren skal igangsættes tidligt.
• Indsatserne skal løbende revurderes.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Christian Lilleholt

MF (V), fhv. energi-, forsynings- og klimaminister
journalist (DJH 1993)

Niels Bjørn Christiansen

Adm. direktør, Lego Koncernen, fhv. næstformand, DI's forretningsudvalg, fhv. koncernchef, adm. direktør, Danfoss
cand.polyt. (DTU 1991), MBA (INSEAD 1993)

0:000:00