Landbruget er milevidt fra mål om svinevelfærd i stalde

DYREVELFÆRD: I 2014 vedtog den tidligere SR-regering et mål om, at mindst hver tiende so i 2020 ikke skal være fikseret, når de føder og opfostrer deres grise. Alligevel gælder det blot for lidt over to procent af søerne i dag. Nu må et forbud på banen, mener Dyrenes Beskyttelse. 

Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) lancerede i samarbejde med organisationer en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin tilbage i 2014. 
Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) lancerede i samarbejde med organisationer en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin tilbage i 2014. Foto: Fødevareministeriet
Sine Riis Lund

Det er virkelig nedslående og trist, at man ikke er kommet længere med det her. Vi har talt, haft arbejdsgrupper og frivillige mål i flere årtier, så vi skulle jo gerne til at få det her ud i staldene til dyrene.

Birgitte Iversen Damm
Chefkonsulent, Dyrenes Beskyttelse

Det, man ikke kunne forudse dengang, var, hvor dårlig økonomi der ville være i at have svineproduktion hen over den periode. Generelt er der bygget meget få nye stalde.

Christian Fink Hansen
Sektordirektor for Svineproduktion i Seges under Landbrug & Fødevarer

Så godt som alle søer i Danmark er fikserede, når de skal føde og opfostre deres grise.

Det selv om tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) i 2014 lavede en handlingsplan for bedre dyrevelfærd i samarbejde med en række fødevareaktører, hvor en af målsætningerne for landbruget lød, at mindst ti procent af diegivende søer skal gå fri i farestalden i 2020.

Her knap tre måneder før kalenderen rammer 2020, skønner Landbrugsstyrelsen, at omkring 2,3 procent farestier til søer er i løsdrift.

Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00