Landbruget er milevidt fra mål om svinevelfærd i stalde

DYREVELFÆRD: I 2014 vedtog den tidligere SR-regering et mål om, at mindst hver tiende so i 2020 ikke skal være fikseret, når de føder og opfostrer deres grise. Alligevel gælder det blot for lidt over to procent af søerne i dag. Nu må et forbud på banen, mener Dyrenes Beskyttelse. 

Så godt som alle søer i Danmark er fikserede, når de skal føde og opfostre deres grise.

Det selv om tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) i 2014 lavede en handlingsplan for bedre dyrevelfærd i samarbejde med en række fødevareaktører, hvor en af målsætningerne for landbruget lød, at mindst ti procent af diegivende søer skal gå fri i farestalden i 2020.

Her knap tre måneder før kalenderen rammer 2020, skønner Landbrugsstyrelsen, at omkring 2,3 procent farestier til søer er i løsdrift.

Login