Landbrugets store klimabyrde

BAGGRUND: Landbruget står med en betydelig klimaudfordring. Spørgsmålet er, hvor det stiller erhvervet i de kommende år, hvor Danmark skal levere på internationale klimaforpligtelser med betydelige krav om at reducere udslippet af drivhusgasser.

Klimaretorikken er skærpet de senere år. Kravene til handling ligeså.

Det gælder ikke mindst overfor danske landmænd.

Som modsvar har landbruget igen og igen fremhævet, at dansk landbrug er i den internationale superliga, når det kommer til at sætte mindst muligt aftryk på miljø og klima.

Login