Lov vedtaget: Bestyrelse for erhvervsfremme på plads

UDPEGNING: Fem borgmestre og en regionrådsformand får plads i den nye nationale erhvervsfremmebestyrelse, der får Falck-chef som formand.

Et snævert flertal mellem regeringen og Dansk Folkeparti vedtog torsdag den nye lovgivning for dansk erhvervsfremme.

Lovene fjerner alt erhvervsfremme fra regionerne og samler det overordnede ansvar i en ny national erhvervsfremmebestyrelse, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor erhvervsfolk udgør hovedvægten.

Syv af bestyrelsens medlemmer kommer fra erhvervslivet. Herunder bestyrelsens formand, Jakob Riis, som er administrerende direktør for Falck A/S og som den eneste udpeget direkte af erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Login