NNF og DI Fødevarer: Hold fast i brede forlig på fødevareområdet

DEBAT: Folketinget skal fortsætte med at arbejde sammen i brede forlig på fødevareområdet, for det giver branchen bedst mulighed for at sikre stabile fødevarejob og hjælpe til med at løfte samfundsudfordringer med sundhed og bæredygtighed, skriver NNF og DI Fødevarer.

Af Ole Wehlast og Leif Nielsen
Hhv. forbundsformand i NNF og branchedirektør i DI Fødevarer

Folketingets åbning er en festdag for demokratiet. I den anledning ønsker vi at sende en fælles hyldest til bredt parlamentarisk samarbejde. Når partierne bøjer sig mod hinanden, skaber det stabile rammer for skabe vækst og stærkere arbejdspladser.

Derfor står vi arbejdstagere og arbejdsgivere tæt sammen i fødevarebranchen om traditionen for brede politiske forlig. Fødevareforligene er et forbillede på området, fordi de stabile rammer netop giver virksomhederne mulighed for at lave langsigtede investeringer og stabile fødevarejobs.

Vi glæder os konkret over, at fødevaresikkerhed ikke er et område, der skiller de politiske vande, da det er med til at sikre, at Danmark har nogle af verdens mest sikre fødevarer.

Bøj jer mod hinanden
Folketingets partier blev enige om fødevaresikkerhedens vigtighed for både de danske forbrugere og de danske fødevarevirksomheders eksportmuligheder. Ligeledes var enigheden på tværs af Folketingets partier om at samarbejde om at nedbringe plastikforurening og fremme en cirkulær plastikøkonomi et andet godt eksempel, som har stor betydning for fødevarevirksomhederne.

Tilgangen med brede partnerskaber og aftaler på tværs er vi også meget glade for at høre, at statsministeren deler, når vi som samfund skal løse de store klimaudfordringer - også inden for fødevarebranchen. Vi vil meget gerne drøfte med regeringen, hvordan vi kan nå i mål med klimaambitionerne på fødevaresektorens område.  

Med den tilgang kan vi nemlig bedst muligt sikre, at de danske fødevarevirksomheder bidrager positivt til både planetens og befolkningens sundhed. Vi opfordrer derfor i fællesskab regeringen, dens støttepartier og oppositionen til at bøje sig mod hinanden - også i det nye folketingsår, der står foran os nu. Vi har brug for, at politikerne finder fælles løsninger, der giver grobund for langsigtede investeringer i en bæredygtig udvikling af fødevareerhvervet med gode arbejdspladser.

Fødevareafgifter skal ikke generere indtægter
Vi opfordrer særligt regeringen til ikke at bruge fødevareafgifter som indtægtskilde, da alle erfaringer på området peger på, at de primære effekter er mere illegal handel, grænsehandel og administrativt bøvl – ikke hverken sundhedseffekt eller flere penge i statskassen. Vi er derfor glade for, at ministeren under sommerens debat om FN’s klimarapport udtalte, at ”vi skal gøre det lystbetonet for at bidrage”.

Vi har stærke erfaringer med at arbejde i brede partnerskaber sammen med ministerier og miljø- og sundhedsorganisationer om at nå væsentlige fremskridt indenfor områder med sundhed (Fuldkornspartnerskabet) og bæredygtighed (cirkulær økonomi/madspild). Ligeledes er tæt inddragelse den klart mest effektive fremgangsmåde i forhold til arbejdet med fødevaresikkerhed.

Derfor er det vores fælles opfordring, at politikerne bliver ved med at søge de brede forlig på fødevareområdet og fortsat inddrager os i tætte partnerskaber på tværs af værdikæden omkring vores fælles stolthed: Den danske fødevarebranche.

Forrige artikel Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd Debat: Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd Næste artikel Replik til Frej: Jeres negative manifest om økologi er stærkt fordrejet Replik til Frej: Jeres negative manifest om økologi er stærkt fordrejet