Debat

Kraka: Skjulte omkostninger i landbrugsvenlige modeller for CO2-afgift viser, at uambitiøs klimapolitik er dyrt

Der er flere ekstraomkostninger for statskassen ved at vælge de for landbruget lempeligere model to og tre, end ekspertgruppens beregninger umiddelbart giver indtryk af, skriver Andreas Lund Jørgensen.

En mindre belyst detalje er, at modellerne, udover at have forskellige samfundsøkonomiske omkostninger, også adskiller sig ved, hvor mange penge Danmark bliver nødt til at bruge på at annullere CO2-kvoter for at opfylde sine klimamålsætninger, skriver Andreas Lund Jørgensen.
En mindre belyst detalje er, at modellerne, udover at have forskellige samfundsøkonomiske omkostninger, også adskiller sig ved, hvor mange penge Danmark bliver nødt til at bruge på at annullere CO2-kvoter for at opfylde sine klimamålsætninger, skriver Andreas Lund Jørgensen.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Andreas Lund Jørgensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er formentlig gået de færrestes næse forbi, at Svarer-udvalget i slutningen af februar præsenterede tre modeller for, hvordan landbrugets drivhusgasudledninger fremover kan reguleres.

Modellerne vægter i forskellig grad hensynet til, at omstillingen på den ene side bliver så samfundsøkonomisk effektiv som muligt, og på den anden side ikke skader landbrugets konkurrenceevne.

Det betyder konkret, at model ét arbejder med en CO2e-afgift på 750 kroner per ton og relativt få tilskud.

Model to og tre skruer ned for afgiften og op for tilskuddene til erhvervet – og dermed op for omkostningerne for skatteborgerne.

En mindre belyst detalje er, at modellerne, udover at have forskellige samfundsøkonomiske omkostninger, også adskiller sig ved, hvor mange penge Danmark bliver nødt til at bruge på at annullere CO2-kvoter for at opfylde sine klimamålsætninger.

Også her kan der være penge at spare for statskassen, hvis politikerne vælger model ét, hvor der er behov for at annullere færrest kvoter.

Svaret findes i kvotemarkedet

Årsagen til dette findes i EU’s klimalovgivning.

Som følge af den såkaldte LULUCF-forordning og byrdefordelingsaftalen er alle lande forpligtet til at reducere deres udledninger i blandt andet landbrugs- og transportsektoren frem mod 2030.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en mindre ambitiøs klimapolitik for landbruget kommer med en større nødvendig statsfinansiel omkostning.

Andreas Lund Jørgensen
Seniorøkonom, Kraka

En forpligtelse, som Klimarådet tidligere har vurderet, at Danmark ville have meget svært ved at leve op til, selv hvis vi når vores nationale målsætning om at reducere med 70 procent.

Heldigvis for Danmark, er der en række såkaldte fleksibilitetsmekanismer, som tillader et land at kompensere for ikke at nå sine mål, ved at reducere udledningerne et andet sted.

I denne sammenhæng er den relevante fleksibilitetsmekanisme, at Danmark har mulighed for at annullere CO2-kvoter i EU-kvotesystemet, for derved at reducere de kvoteomfattede udledninger i EU i stedet for de danske udledninger i landbruget.

Det er dog langt fra gratis at annullere kvoter, da Danmark alternativt kunne have solgt dem på det europæiske kvotemarked.

Ekspertgruppen regner med en pris på 800 kroner per kvote.

Det kan ende med at blive billigere eller dyrere, afhængig af hvordan kvoteprisen udvikler sig, men i alle fald er der en betydelig statsfinansiel omkostning ved ikke at reducere de indenlandske udledninger tilstrækkeligt.

Valg af model har stor betydning for kvotepris

Og det bringer os tilbage til omkostningerne i de tre modeller:

Ingen af modellerne leverer reduktioner nok til, at Danmark når sine mål uden at annullere kvoter.

Danmark har allerede forpligtet sig til at annullere fire millioner kvoter i perioden fra 2021 til 2025, og ekspertgruppen lægger op til, at man kan annullere yderligere fire millioner i perioden fra 2026-2030.

Læs også

Det har stor betydning, hvilken af de tre modeller model politikerne i sidste ende foretrækker.

Vælger man model tre med den lave afgift, kommer Danmark ifølge ekspertgruppens beregninger ikke til at opfylde sine EU-forpligtelser uden yderligere tiltag, selvom man annullerer alle fire millioner kvoter.

Vælger man i stedet model et med den høje afgift, kan Danmark "nøjes" med at annullere yderligere 2,5 millioner kvoter.

Det svarer til en besparelse på 1,2 milliarder kroner i kvoteannulleringer ved at vælge model et frem for model tre, plus eventuelle meromkostninger ved yderligere fremtidige tiltag, der er nødvendige for at nå målene ved valg af model tre.

Den oversete meromkostning

Hverken de første fire millioner eller de yderligere op til fire millioner kvoter er talt med i modellernes økonomiregnskab.

Det skyldes, at man fra Finansministeriets side allerede budgetterer med, at Danmark annullerer alle otte millioner kvoter, hvorfor det rent teknisk ikke betragtes som en meromkostning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en mindre ambitiøs klimapolitik for landbruget kommer med en større nødvendig statsfinansiel omkostning.

Andreas Lund Jørgensen
Seniorøkonom, Kraka

Men der er, uanset hvad, en meromkostning forbundet med at føre en klimapolitik, hvor Danmark ikke når sine EU-forpligtelser på landbrugs- og transportområdet.

At modellerne har forskellige behov for kvoteannulleringer og dermed forskellige omkostninger indgår heller ikke i modellernes økonomiberegninger.

I stedet antager ekspertgruppen, at alle otte millioner kvoter annulleres, uanset valg af model, hvilket betyder, at model et og to overopfylder EU-målene i varierende grad.

Uambitiøs klimapolitik kommer med en pris

Men hvis politikerne ønsker det, kan de nøjes med at annullere det antal kvoter, som er nødvendig for at nå EU-målene, og dermed reducere omkostningerne for statskassen.

Den endelige regning ligger i sagens natur ikke fast, da den afhænger af den fremtidige kvotepris.

Men lad os for eksemplets skyld antage, at Danmark ender med at annullere alle otte millioner kroner til en samlet pris på seks milliarder kroner – svarende til en gennemsnitlig kvotepris på 750 kroner.

Det er selvfølgelig en politisk beslutning, i hvor høj grad Danmark skal udnytte mulighederne for at reducere mindre i landbruget ved i stedet at annullere kvoter.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at en mindre ambitiøs klimapolitik for landbruget kommer med en større nødvendig statsfinansiel omkostning.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Andreas Lund Jørgensen

Seniorøkonom, Kraka
cand.polit

0:000:00