Organisationer finder ny havstrategi “hovedrystende uansvarlig”

HØRING: Seks grønne organisationer kalder regeringens udkast til en ny havstrategi for uambitiøs og meget bekymrende for dansk havmiljø.

Regeringen udviser total mangel på ansvarlighed, når det kommer til fremtidens danske havmiljø.

Seks grønne organisationer udtaler i et fælles høringssvar dyb bekymring for regeringens ambitionsniveau i første del af den nye havstrategi for årene 2020-2026.

“Med baggrund i Havstrategiens egen basisanalyse, som beskriver danske havområder, som tydeligvis har lidt under mange årtiers intensiv negativ påvirkning fra både land- og havbaserede sektorer, er den totale mangel på ansvarlighed over for vores fælles og internationale havområder dybt beklagelig,” lyder det således fra WWF Verdensnaturfonden, Øresundsakvariet, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund og Oceana.

Login