Organisationer finder ny havstrategi “hovedrystende uansvarlig”

HØRING: Seks grønne organisationer kalder regeringens udkast til en ny havstrategi for uambitiøs og meget bekymrende for dansk havmiljø.

Seks grønne organisationer mener, at regeringen har for ukvantitative miljømål for det danske havmiljø.
Seks grønne organisationer mener, at regeringen har for ukvantitative miljømål for det danske havmiljø.Foto: Colourbox
Sine Riis Lund

Basisanalysen viser, at målsætningen om god miljøtilstand i 2020 ikke vil blive opfyldt for blot et eneste dansk havområde, og der er således overordnet set ikke tale om dansk minimumsimplementering men en underimplementering af havstrategidirektivet.

Høringssvar fra WWF, Øresundsakvariet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Oceana, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening

For grænsekrydsende arter, som marsvinet, giver det ikke mening udelukkende at se på nationale tiltag.

Signe Sveegaard
Seniorrådgiver ved Aarhus Universitet

Regeringen udviser total mangel på ansvarlighed, når det kommer til fremtidens danske havmiljø.

Seks grønne organisationer udtaler i et fælles høringssvar dyb bekymring for regeringens ambitionsniveau i første del af den nye havstrategi for årene 2020-2026.

“Med baggrund i Havstrategiens egen basisanalyse, som beskriver danske havområder, som tydeligvis har lidt under mange årtiers intensiv negativ påvirkning fra både land- og havbaserede sektorer, er den totale mangel på ansvarlighed over for vores fælles og internationale havområder dybt beklagelig,” lyder det således fra WWF Verdensnaturfonden, Øresundsakvariet, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund og Oceana.

Dokumentation

Om den danske havstrategi  

  • Miljø- og Fødevareministeriet har netop afsluttet en høringsrunde på et udkast til første del af Danmarks Havstrategi II, der skal gælde for perioden 2020-2026.
  • Havstrategien bliver udarbejdet i tre dele over de kommende år. Den første del af strategien skal skabe overblik over tilstanden i havet og dets påvirkninger og samtidig sætte miljømål, der sigter mod en god miljøtilstand.
  • I strategien behandles direktivets 11 såkaldte deskriptorer: 1) Biodiversitet, 2) Ikkehjemmehørende arter, 3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk, 4) Havets fødenet, 5) Eutrofiering, 6) Havbunden, 7) Hydrografiske ændringer, 8) Forurenende stoffer, 9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, 10) Marint affald og 11) Undervandsstøj.
  • Den første strategi følges op af et overvågningsprogram i 2020 og endeligt skal Danmark i 2021 meddele EU-Kommission, hvilke foranstaltninger der vil indgå i det kommende indsatsprogram for at opnå eller opretholde den gode tilstand i havet.
  • Havstrategien skal implementere EU’s havstrategidirektiv med det formål at opretholde eller opnå god  miljøtilstand i de danske havområder.
  • Nationale havstrategier ajourføres hvert 6. år.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet 


Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00