Debat

Lektor om landbrugspakken: Man må håbe, nogen fik noget ud af den, for den var en skandale for vandmiljøet

Landbrugspakken, der blev vedtaget i 2016, skulle gavne både landbruget og vandmiljøet. Hvordan er det så gået? Det har i hvert fald været en skandale for vandmiljøet, skriver lektor på Københavns Universitet Jens Borum.

For havmiljøet betyder Landbrugspakken, at indsatsen for at reducere udledningerne af kvælstof med henblik på at etablere god økologisk tilstand er blevet forsinket med mindst 5 år, skriver Jens Borum.
For havmiljøet betyder Landbrugspakken, at indsatsen for at reducere udledningerne af kvælstof med henblik på at etablere god økologisk tilstand er blevet forsinket med mindst 5 år, skriver Jens Borum.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Jens Borum
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I 2016 vedtog Venstreregeringen sammen med Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance Fødevare- og Landbrugspakken efter en del både faglige og politiske diskussioner samt udtrykt mistillid til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Den afstrømningskorrigerede kvælstofudledning var i 2021 nøjagtig det samme som før landbrugspakken.

Jens Borum
Lektor, Københavns Universitet

Landbrugspakken gav landbruget lov til at øge mængden af gødning og skulle overraskende nok alligevel reducere udledningerne af kvælstof til havmiljøet ifølge regeringens regnskab.

Forud for Landbrugspakken havde Natur- og landbrugskommissionen foreslået, at man ændrede den generelle regulering af gødningstilførsel i landbruget til målrettet regulering, hvor robuste jorder med stor tilbageholdelse af kvælstof kunne få lov til at øge gødskningen, medens jorder med dårlig tilbageholdelse samt beliggende i nærheden af følsomme havområder til gengæld skulle reducere gødningsforbruget.

Kommissionen understregede, at lempelser på robuste jorder ikke måtte ske, før reduktioner på de dårlige jorder var implementeret.

Det var så ikke helt den model, forligsparterne valgte.

En uambitiøs reduktion af kvælstof

Tværtimod gav man fra 2016 lov til øget gødskning på alle jorder, mens målrettet regulering først skulle langsomt implementeres tre år senere og i øvrigt ikke skulle bestå af reduceret gødskning, men af alternative virkemidler som for eksempel skovrejsning og efterafgrøder.

Så meget for kommissionens faglige anbefalinger.

Frivillige ordninger virker ikke, hvilket også indledningsvist var argumentet fra kritikerne af pakken.

Jens Borum
Lektor, Københavns Universitet

Ifølge regeringen skulle Landbrugspakken i perioden 2016 til 2021 reducere udledningen af kvælstof til havet med 1.650 tons.

I forhold til at Danmark skal reducere udledningerne med cirka 17.000 tons for senest i 2027 at leve op til kravene i EU's Vandrammedirektiv, er 1.650 tons jo ikke meget.

Måske derfor tilføjede regeringen kreativt effekterne af den såkaldte baseline til sit regnskab.

Baseline effekterne skyldes det forventede resultat af tidligere politiske beslutninger og indgik i regnskabet med yderligere 5.500 tons reduceret udledning, så den samlede reduktion i 2021 ville blive godt 7.200 tons, hvilket jo er helt pænt og svarede til godt 40 procent af reduktionsbehovet.

Hvordan gik det så? Ikke så godt.

Skepsis for frivillige tiltag

Den afstrømningskorrigerede kvælstofudledning var i 2021 55.000 tons eller nøjagtig det samme som før landbrugspakken.

Og det endda selv om EU efter kritik af pakken krævede yderligere tiltag med efterafgrøder end oprindeligt planlagt.

Så hvad gik galt? Det er vanskeligt præcist at udpege, hvilke af de mange forhold i den oprindelige plan der hvilede på forkerte forudsætninger, men kritikken, der blev fremført omkring vedtagelsen, peger på en række muligheder.

Læs også

Der blev rejst kritik af den anvendte udvaskningsmodel, der fortæller hvor stor en del af den ekstra tilførte gødning, der forventedes udvasket fra jorden (den såkaldte marginaludvaskning).

Der var også skepsis over for virkningen af de frivillige tiltag, som landbruget skulle iværksætte for at kompensere for øget udvaskning, og endeligt blev baseline af kritikerne karakteriseret som værende for optimistisk.

Jordbrugsforskerne fra Århus Universitet brugte en nyligt opstillet udvaskningsmodel, NLES4, til at forudsige, at kun 18 procent af den øgede tilførsel ville blive udvasket.

Det var overraskende, fordi man hidtil havde opereret med 33 procent.

Kvælstofmodel var uegnet til formålet

NLES4-modellen blev stærkt kritiseret af Bjørn Molt Petersen, der tidligere har arbejdet med netop kvælstofmodeller. Han pillede modellen fra hinanden og vurderede den uegnet til formålet, uden at de, der havde opstillet modellen, gad forholde sig til kritikken.

Desuden ville den logiske forventning være, at udvaskningsandelen ville stige og ikke falde med stigende tilførsel, idet afgrøderne bliver mindre og mindre effektive til at optage kvælstof med stigende tilførsel.

Vi har ikke nogen chance for at leve op til Vandrammedirektivets krav.

Jens Borum
Lektor, Københavns Universitet

Ifølge data fra landbrugets videnscenter, SEGES, vil mindre end 50 procent af den ekstra tilførte kvælstof blive høstet, hvilket efterlader et overskud på over 50 procent.

Af de godt 50 procent forventes ti procentpoint gasset af som frit kvælstof og ammoniak, hvilket efterlader mindst 40 procentpoint og ikke 18 til udvaskning.

Med de mindst 40 procent vil landbrugspakken isoleret set øge udledningen til havet med flere tusinde tons og ikke reducere den.

For at kompensere for noget af den forøgede, men undervurderede, udvaskning af kvælstof besluttede regeringen at indføre de såkaldte frivillige kollektive virkemidler, der skulle reducere udledningen til havet med 2.450 tons kvælstof.

Nu er erfaringerne med frivillige ordninger i landbruget ikke opløftende.

En skandale for miljøet 

Frivillig etablering af randzoner og senest frivillige aftaler om vandboringsnære beskyttelseszoner har kun opnået tilslutning på få procent, og landbrugspakkens frivillige ordninger lå også kun på omkring fem procent, hvor de skulle være fuldt implementerede - det vil sige helt utilstrækkeligt.

Frivillige ordninger virker ikke, hvilket også indledningsvist var argumentet fra kritikerne af pakken.

Man må da håbe, at landbruget fik noget ud af pakken, for den var en skandale for vandmiljøet.

Jens Borum
Lektor, Københavns Universitet

Udviklingen i baseline, som skulle redde hovedparten af kvælstofregnskabet, viste sig også at være for optimistisk vurderet.

Forskerne blev sat under vældigt pres fra embedsværket og herunder presset til at inddrage landbrugets interesseorganisation, SEGES, i opstillingen af forventninger, og det bidrog muligvis til den vel optimistiske vurdering.

Men det er dog åbenlyst, at pakkens kvælstofregnskab ville være blevet langt værre, havde det ikke været for den faktiske, positive udvikling i baseline sammen med EU's krav om ekstra reducerende tiltag.

For havmiljøet betyder Landbrugspakken, at indsatsen for at reducere udledningerne af kvælstof med henblik på at etablere god økologisk tilstand er blevet forsinket med mindst 5 år, og status er, at vi nu er så tæt på 2027, at vi ikke har nogen chance for at leve op til Vandrammedirektivets krav.

I 2021 manglede vi stadig reduktioner på 17.000 tons udledt kvælstof, og derudover kræver vandmiljøet mange år til at komme sig efter, at reduktionerne er gennemført.

Man må da håbe, at landbruget fik noget ud af pakken, for den var en skandale for vandmiljøet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Borum

Lektor emeritus i biologi, Københavns Universitet
Lic. scient. i Akvatisk Økologi

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024