Professor: Usædvanlig svækkelse af minister

GMO: Miljø- og fødevareudvalget ser ud til at kunne få sidste ord i beslutninger om dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark. Interessant magtforskydning, mener professor i statskundskab, mens en professor i bioetik forudser en langt mere politiseret behandling.

Miljø- og fødevareministeren skal ikke have sidste ord i sager om dyrkning af GMO i Danmark.

Det mener tilsyneladende et flertal af Folketingets partier. Det kom frem på et udvalgsmøde, hvor de tilstedeværende partier gav deres synspunkter mundtligt til kende til et ændringsforslag fremsat fra Enhedslisten.

Forslaget betyder, at miljø- og fødevareudvalget i stedet for miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) skal beslutte, om genmodificerede afgrøder må godkendes til dyrkning i Danmark. Det vil ske på baggrund af en anbefaling fra ministeren.

Login