S: Fiskeripakken handler om arbejdspladser

DEBAT: For Socialdemokraterne handler den kommende fiskeripakke først og fremmest om at skabe bæredygtige arbejdspladser i hele landet. Det skriver partiets miljø- og fødevareordfører, Simon Kollerup, der blandt andet ønsker at bringe eksisterende kvotetricks til ophør.

Af Simon Kollerup
Miljø- og fødevareordfører for Socialdemokraterne

Danmark er en stormagt, når det kommer til fiskeri. Det skal vi blive ved med at være.

Den danske fiskerflåde skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet, og det er vores opgave at sikre nogle ordentlige betingelser for danske fiskere.

Det gælder, hvad enten der er tale om store eller små fartøjer.

Arbejdspladser i hele landet
Vi skal sørge for, at fiskeriet udvikler sig på en sund og bæredygtig måde.

Ligesom Socialdemokraterne ønsker et landbrug med det rette mix i forhold til konventionelt og økologisk landbrug, ønsker vi også, at der skal være en balance mellem store og små fiskefartøjer sådan, at vi sikrer et mangfoldigt fiskeri, der skaber arbejdspladser i hele landet.

Store og små fartøjer, som skaber liv og leben i store og små havne.

Det håber jeg, at regeringen vil gøre til et hovedpunkt i de forestående forhandlinger om et serviceeftersyn af fiskerisektoren.

Kvotetricks og skattely
I efteråret kunne DR2 i dokumentaren ”Kvotekonger og små fisk” afsløre, at fiskekvoterne i Danmark har samlet sig på få hænder. Faktisk viste det sig, at hele 10% af Danmarks fisk ejes af en enkelt person. Det på trods af, at vi i Danmark ellers har regler, der skulle forhindre, at kvoterne koncentreres i det omfang.

Det står dog klart, at der har været for mange smuthuller i lovgivningen, og desværre har vi fået bekræftet, at der findes fiskere, der udnytter den mulighed.

Logikken minder til forveksling om de spekulanter, der har parkeret milliarder i skattely. I hvert fald bliver de samme tricks med kreative selskabskonstruktioner brugt til at omgås reglerne.

Det håber jeg, at vi i forbindelse med det bebudede serviceeftersyn af fiskerisektoren, kan sætte en stopper for, sådan at kvoterne ikke koncentreres yderligere.

Vi skal hjælpe med implementeringen
Jeg mener i forlængelse heraf, at det er væsentligt, at vi får forhandlet en ny kystfiskerordning, da den eksisterende udløber i 2016.

Vi skal med kystfiskerordningen skabe gode betingelser for de mindre fiskerier. Det kan hjælpe til at holde liv i de små fiskerisamfund, skabe arbejdspladser på landets mindre havne og sikre en sundere fordeling af landets kvoter og et mere mangfoldigt fiskeri.

Foruden reglerne omkring kvotekoncentration mener jeg, at vi skal hjælpe og understøtte fiskerne i implementeringen af forbuddet mod udsmid af fisk.

Det er et syvmileskridt i den rigtige retning, at fiskere i hele EU ikke længere må smide fisk over bord. Samtidig er det en kæmpe omvæltning, der kræver moderniseringer af fartøjer og udstyr.

I den forbindelse er det vigtigt, at vi understøtter fiskerne i omstillingen og sikrer, at de ikke drukner i besværlige regler og faktisk har mulighed for at gennemføre de forbedringer af fartøjer, det kræves at efterleve de nye regler.

Det handler om arbejdspladser
Endelig er det for mig at se en bunden opgave at få forbedret den biologiske rådgivning. Socialdemokraterne ønsker et tættere samarbejde mellem forskningen og erhvervet, sådan at vi kan få en rådgivning, der både er god for erhvervet og god for bæredygtigheden af fiskebestandene.

For Socialdemokraterne handler den kommende fiskeripakke om at sikre arbejdspladser i hele landet på et bæredygtigt grundlag. Det håber vi, at regeringen vil være med til.

Vi er klar til forhandlingerne, som vi forventer snart at blive indbudt til.

Forrige artikel FødevareDanmark: Oksekød gør os ikke til dårligere mennesker FødevareDanmark: Oksekød gør os ikke til dårligere mennesker Næste artikel Dyrenes Beskyttelse: Køb dyrere kød for dyrenes skyld Dyrenes Beskyttelse: Køb dyrere kød for dyrenes skyld