Se indretningen af ny erhvervsfremme og hvor de nye erhvervshuse skal ligge

DOKUMENTATION: Ny aftale om erhvervsfremme betyder etablering af nye erhvervshuse, en central pengekasse af uvis størrelse og nye kommunale bestyrelsesposter. Få overblikket her.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag eftermiddag et forlig om fremtidens erhvervsfremmesystem.

Den politiske aftale indebærer, at regionerne ikke længere vil kunne bedrive selvstændig erhvervsfremme, og at strukturfondsmidler fremover samles i en national pengekasse under en nyoprettet national erhvervsfremmebestyrelse.

Kommunerne får fortsat lov til at udføre en vis lokal erhvervsfremme, så længe de holdes inden for kommunegrænserne. Tilsvarende vil kommunerne også stå for basal 1:1-rådgivning af virksomheder og på den måde fungere som mange virksomheders umiddelbare indgang til det offentlige erhvervsfremmesystem.

Login