Debat

SF: Stop planerne om danske havbrug i Kattegat

DEBAT: Torsdag skal regeringens planer om at udvide antallet af havbrug i Kattegat behandles af Parlamentets borgerklageudvalg. Hidtil har EU holdt sig fra at reagere, men det bliver spændende at høre, hvad Kommissionen har at sige, efter nye tal om udledningerne til vandmiljøet, skriver Margrete Auken og Kirstine Bille.

Danske farvande er ikke i den ‘tilfredsstillende tilstand’, som de for længst burde have været i henhold til EU’s vandrammedirektiv, mener Margrete Auken og Kirstine Bille (SF).
Danske farvande er ikke i den ‘tilfredsstillende tilstand’, som de for længst burde have været i henhold til EU’s vandrammedirektiv, mener Margrete Auken og Kirstine Bille (SF).Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kirstine Bille og Margrete Auken (SF)
Hhv. viceborgmester i Syddjurs samt kandidat til Europa-Parlamentet og MEP samt Den Grønne Gruppes medlem af borgerklageudvalget

Torsdag er sagen om regeringens skandaløse planer om at udvide antallet af havbrug i Kattegat endnu en gang til behandling i Europa-Parlamentets borgerklageudvalg.

Her fremlægger Kirstine Bille fra Syddjurs klagen over dansk overtrædelse af EU's miljølovgivning fra borgere på Djursland og Samsø. Grunden til, at klagen tages op igen, er, at Den Grønne gruppe har besluttet at give sagen særligt fokus, da vandtilstanden i de danske farvande er alarmerende.

Regeringens påstand om, at landbrugspakken har givet os et såkaldt ”miljømæssigt råderum”, står i skarp kontrast til virkeligheden i havet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler. 

Debatindlæg kan sendes til: [email protected]

Landbrugspakken har jo ikke virket, og de danske farvande og kystområder er aldeles ikke i den ‘tilfredsstillende tilstand’, som de for længst burde have været i henhold til EU’s vandrammedirektiv; Danmark er faktisk blevet pålagt at forbedre tilstanden med en skarp påtale fra Kommissionen.

I øvrigt er begrebet ‘miljømæssigt råderum’ ikke et anerkendt begreb og kendes hverken i videnskaben eller i EU-lovgivningen. Der burde ikke være nogen tvivl om, at en øget udledning af kvælstof i vores sårbare havområder er en skandale − og altså også i strid med EU-lovgivningen.

Regeringens påstand om, at landbrugspakken har givet os et såkaldt ”miljømæssigt råderum”, står i skarp kontrast til virkeligheden i havet.  

Margrete Auken (SF) og Kirstine Bille (SF)

Kommissionen holder sig tilbage
Det var SF Norddjurs, Syddjurs og Samsø, der klagede over havbrugssagen til EU-Parlamentet for snart to år siden, og det er lykkedes at sikre, at Kommissionen holder nøje øje med den danske havbrugslov og de følger for miljøet, den har.

EU-Kommissionen har indtil videre ikke villet reagere over for Danmark, da der endnu ikke er udarbejdet en bekendtgørelse til loven, som konkretiserer den tilladte forøgelse af forurening og således kan vise, at Danmark vil overtræde EU's miljølovgivning.

Ligeledes har Kommissionen holdt sig tilbage, fordi der jo endnu ikke er givet nogen tilladelser til havbrug og således heller ikke er sket nogen overtrædelse.

Men det er jo grotesk, hvis det først skal gå galt, før man vil tage affære og afværge ødelæggelserne. Det har den Grønne Gruppe da også påtalt ganske skarpt over for Kommissionen.

Kolde fødder
Socialdemokratiet har fået kolde fødder over sin medvirken til loven om vækst i akvakultur og har trukket sin støtte til loven. Og det er fint, men endnu ikke tilstrækkeligt til at fjerne truslen om store havbrug i Kattegat ud for Djursland, Samsø og Nordsjællands kyster.

Regeringen og Dansk Folkeparti har jo stadig flertal for loven om nye havbrug, og der er indsendt massevis af ansøgninger om godkendelse af store, åbne, forurenende havbrug i Kattegat.

Derfor bliver det spændende at høre, hvad Kommissionen har at sige, efter de nye alarmerende tal om udledningerne til vandmiljøet i Danmark er kommet frem − og derfor også til de stadigt aktuelle planer om havbrug ud for danske kyster.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Margrete Auken

MEP (SF), næstformand i Europa-Parlamentets Palæstinadelegation
cand.theol. (Københavns Uni. 1971), sognepræst emerita

Kirstine Bille

Lærer, Viden Djurs, næstformand, KL's internationale udvalg, formand, Syddjurs Kommunes udvalg for Familier, Børn og Læring, medlem, EU's regionsudvalg, medlem, SF's kommunalpolitiske landsudvalg, medlem, KKR i region MIDT
ba i engelsk (Aarhus Uni. 1985)

0:000:00