Statsrevisorer kritiserer ministerie for flytning af veterinærforskning

KRITIK: Miljø- og Fødevareministeriet får kritik for flytningen af forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet fra DTU. Statsrevisorerne slår samtidigt fast, at flytningen efterlader en regning på mange millioner til parterne.  

Der er kritik af Miljø- og Fødevareministeriet i en ny beretning fra statsrevisorerne, hvor også Uddannelses- og forskningsministeriet samt DTU er udsat for kritik i den underliggende rapport fra Rigsrevisionen. 

Sagen handler om flytningen af det veterinære beredskab og den forskningsbarserede myndighedsbetjening fra DTU til Københavns Universitet og Statens Seruminstituti via en  konkurrenceudsættelse i 2016.

En flytning, som ifølge Rigsrevisionen har haft betydning for forskningsmiljøet og efterlader en regning hos parterne - ikke mindst DTU. 

Login