Marianne Bigum
 svarer 
Jacob Jensen

Hvor mange ekstra årsværk skal der ansættes for at få realiseret de lavbundsprojekter, der er afsat midler til?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 429

Vil ministeren redegøre for, hvor mange ekstra årsværk der skal ansættes for at få realiseret de lavbundsprojekter, der er afsat midler til, og vil ministeren angive, hvilke styrelser medarbejderne skal ansættes i?

Svar fra onsdag den 21. februar 2024

Der findes forskellige ordninger, der tilbyder tilskud til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Ordningerne er målrettet forskellige typer ansøgere samt designet efter at kunne understøtte forskellige slags formål og projekter. Ordningerne administreres under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og under Miljøministeriet.

Når der afsættes midler til lavbundsindsatsen, afsættes der ligeledes midler til administration, som sikrer, at styrelserne har medarbejdere til at administrere ordningerne.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er afsat tilstrækkelige midler til administration af de forskellige ordninger i de to ministerier. Der ses derfor ikke umiddelbart et behov for tilførsel af ekstra ressourcer til realisering af de forudsatte projekter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00