Kristian Bøgsted
 spørger 
Jacob Jensen

Hvorvidt inddrages data og dyr fra nogle af de kvægbesætninger, der siden august 2022 har været under offentligt tilsyn på grund af for høje PFAS-værdier, i projektet ”Screening af forskellige typer af fødevarer og foder for indhold af PFAS”?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 683

Kan ministeren oplyse, hvorvidt data og dyr fra nogle af de kvægbesætninger, der siden august 2022 har været under offentligt tilsyn på grund af for høje PFAS-værdier, inddrages i projektet ”Screening af forskellige typer af fødevarer og foder for indhold af PFAS”?

Og hvorvidt de berørte besætninger, der afgræssede på statens arealer, kompenseres for de økonomiske tab, som det uforskyldte, offentlige tilsyn har medført siden august 2022? Der henvises til Videnstaskforcen for PFAS, der i sin rapport ”Begrænsning af menneskers og miljøets eksponering for PFAS i Danmark”, mst.dk, december 2023, har udpeget fødevarer som den største kilde til den generelle befolknings udsættelse for PFAS. I forbindelse med projektet ”Screening af forskellige typer af fødevarer og foder for indhold af PFAS” nævner eksperterne bag rapporten, at fødevarer fra PFAS-hotspots indeholder niveauer, der overstiger det acceptable, og at der mangler detaljeret viden om niveauer af PFAS i forskellige udskæringer og organer fra husdyr.

0:000:00