Pia Kjærsgaard
 svarer 
Mette Kierkgaard

Hvilke kvalitetsbestemmelser er madservice i kommunerne underlagt for at garantere en ensartet madkvalitet på tværs af landet?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Ældreudvalget, Spørgsmål 91

Vil ministeren redegøre for, hvilke kvalitetsbestemmelser madservice i kommunerne er underlagt for at garantere en ensartet madkvalitet på tværs af landet, herunder redegøre for, hvordan prisniveauet fordeler sig på tværs af landets 98 kommuner?

Svar fra tirsdag den 11. juni 2024

Efter § 83 i lov om social service er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde personer, der har behov herfor, madservice. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen i lov nr. 548 af den 26. maj 2010 om ændring af lov om social service (loft over egenbetaling for madservice m.v.) fremgår, at madservice skal være præget at høj kvalitet og valgfrihed, og der skal være lydhørhed over for modtagernes individuelle ønsker og behov.

Efter serviceloven fastsættes der hvert år et loft over egenbetaling for madservice. Den maksimale egenbetaling udgør for nuværende 61 kr. (2024- niveau) for ét dagligt måltid i form af en hovedret til borgere i eget hjem. For beboere i plejeboliger og lignende boligenheder udgør den maksimale egenbetaling 4.113 kr. pr. måned (2024-niveau) for fuld forplejning.

Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve mere i betaling for tilbuddet om madservice, end ydelsens produktions- og leveringsomkostninger kan begrunde. Det vil sige, at hvis produktions- og leveringsomkostningerne udgør et lavere beløb end den maksimale beløbsgrænse, er det produktions- og leveringsomkostningerne, der udgør overgrænsen for takstens størrelse.

For så vidt angår prisniveauet for madservice på tværs af landets kommuner henvises til bilag 1. Hertil bemærkes, at tabellen i bilag 1 er trukket fra De Kommunale Nøgletal, hvis seneste priser for madservice er fra 2023.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024