Sigurd Agersnap
 svarer 
Morten Bødskov

Mener ministeren at det er rimeligt, at erhvervsdrivende fondes almennyttige uddelinger uden for Danmark er fradragsberettigede?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Erhvervsudvalget, Spørgsmål 270

Mener ministeren, at det er rimeligt, at erhvervsdrivende fondes almennyttige uddelinger uden for Danmark er fradragsberettigede, således at danske skatteydere indirekte medfi­nansierer fondes uddelinger uden for landets grænser?

Svar fra torsdag den 13. juni 2024

Danmark har en stærk tradition for erhvervsdrivende fonde, som både har sat et markant præg på det erhvervsmæssige landskab, og som via deres uddelinger har bidraget til udviklingen af det danske samfund bredt set. Fondenes fradrag vedrørende almennyttige formål er dog steget betydeligt de senere år, og der er ikke samme grad af demokratisk kontrol med, hvad pengene går til, sammenlignet med den direkte offentlig støtte, som besluttes fx i forbindelse med de årlige finanslove.

Der er indhentet bidrag fra Skatteministeriet, der oplyser følgende om reglerne på området:

”Ifølge gældende regler har fonde fradrag for deres almennyttige uddelinger i deres skattepligtige indkomst i Danmark. Som følge af EU´s regler om kapitalens frie bevægelighed skal fondes uddelinger til almennyttige formål i udlandet skattemæssigt sidestilles med tilsvarende indenlandske uddelinger. En dansk fonds uddelinger til udlandet vil således være fradragsberettigede, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, herunder at uddelingerne kan karakteriseres som almennyttige.”

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024