Følg L 78 Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med videre
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)


Fremsat af: Ane Halsboe-Jørgensen (Uddannelses- og forskningsminister, MF (S))
Ministerområde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Status: 1. behandling
18/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (L 78).

11/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 78 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. (Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, godkendelse af maritime ikke-videregående uddannelser m.v.).